Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Απαλλαγή μερισμάτων από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

*Με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4738/2020 προβλέφθηκε ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα μερίσματα που διανέμονται με απόφαση εντός του 2020. Αυτό οδήγησε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε λήψη απόφασης για διανομή αυξημένων ποσών κερδών εντός του 2020, δεδομένου μάλιστα ότι η εν λόγω απαλλαγή ισχύει εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2020 και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα τουλάχιστον κάποια πληροφόρηση ότι θα ισχύσει και για το 2021. Υπενθυμίζουμε ότι για την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.  

Φορολογική ζημία και φορολογικό κέρδος από τη διαγραφή απαιτήσεων

*Τα χρονίζοντα υπόλοιπα πελατών (απαιτήσεις = περιουσιακό στοιχείο του ενεργητικού), τα οποία κατά την εκτίμηση της επιχείρησης δεν θα εισπραχθούν, ούτε θα διεκδικηθεί η είσπραξή τους, συνιστούν λογιστική ζημιά, η οποία σύμφωνα με την περ. ια, παρ. 12, του άρθρου 25 των ΕΛΠ (Ν 4308/2014) αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων («Τα έξοδα περιλαμβάνουν: (α)…(β)…(γ)…(δ)…(ια) τις ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων«). Ομοίως και για την περίπτωση της διαγραφής των υπολοίπων των προμηθευτών (υποχρεώσεις = παθητικό, οφειλές προς τρίτους), το κέρδος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, βάσει της παρ. 9 του άρθρου 25 των ΕΛΠ («Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις»). Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις συγγενικές επιχειρήσεις, καθώς ο νόμος δεν κάνει διάκριση.

Πότε απαιτείται ίδρυση υποκαταστήματος για τεχνικό έργο

*Σε περίπτωση που μία αλλοδαπή εταιρεία συνάπτει σύμβαση έργου με την οποία αναλαμβάνει ένα τεχνικό έργο, τότε έχει υποχρέωση ίδρυσης υποκαταστήματος στην Ελλάδα, εφόσον το έργο πρόκειται να διαρκέσει για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Συγκεκριμένα, με βάση τη σχετική νομοθεσία, το εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή συναρμολόγησης ή δραστηριότητες επίβλεψης που συνδέονται με αυτά θεωρείται ότι συνιστά μόνιμη εγκατάσταση, μόνον εφόσον διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Συνεπώς, η παραμονή μιας εταιρείας για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών στην Ελλάδα υποχρεώνει την αλλοδαπή εταιρεία σε ίδρυση υποκαταστήματος, επειδή θεωρείται ότι αποκτά μόνιμη εγκατάσταση. Εξυπακούεται ότι η ρύθμιση αυτή αφορά αποκλειστικά εργοτάξια χωρών με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ), δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση κατισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας σύμβασης, που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο από τους τρεις μήνες (συνήθως εξάμηνο).

Δημοφιλή ερωτήματα

*Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.