Σεμινάριο

VALUE-BASED MARKETING Στρατηγικές για Ανάπτυξη & Δημιουργία Αξίας

Marketing - Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΙΤΗΣ

CJBS. GMCA ,MBA Corporate Strategy & Finance, BA Economics. International Business, Strategic & Performance Management. Executive Advisor & Trainer

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρες 15.00 - 21.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
180

Τιμή Γνωριμίας: 144,00€ (έκπτωση 20%)

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 6 ωρών και είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρες 15.00-21.00.

 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Mid - to senior - level στελέχη marketing, πωλήσεων, operations, οικονομικής διεύθυνσης, συμβούλους, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και γενικότερα σε όσους προσβλέπουν στην οργανική ανάπτυξη και βελτίωση της οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεών τους. To σεμινάριο θα είναι ωφέλιμο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές - ερευνητές που θέλουν να εντρυφήσουν στο χώρο του value management. 

Σκοπός σεμιναρίου:

Στη σημερινή εποχή οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται μόνο για προσέλκυση πελατών αλλά και κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, οι εκάστοτε προτεινόμενες επενδύσεις marketing χρειάζεται να δικαιολογούνται και με χρηματοοικονομικούς όρους. Στόχοι και σχέδια προσανατολισμένα στην αύξηση των πωλήσεων, της αναγνωρισιμότητας και του market share θα κριθούν βάσει της προστιθέμενης «οικονομικής αξίας» που τελικά παράγουν για τους επενδυτές.
Υπό αυτό το πρίσμα, χωρίς να ανατρέπει το υπάρχον γνωστικό πλαίσιο του marketing, το πρόγραμμα επαναπροσδιορίζει, ποσοτικοποιεί και αξιολογεί το σχεδιασμό και τη συνεισφορά των αναπτυξιακών στρατηγικών στη λογική και τα κριτήρια αποφάσεων του top-management.
Μέσα από πολλές πρακτικές εφαρμογές, συζήτηση και εμβάθυνση σε επιμέρους ενότητες, οι συμμετέχοντες θα:
• εξοικειωθούν με τη μέθοδο SVA, διαχωρίζοντας την έννοια της «αξίας» από αυτήν του «κέρδους»
• μπορούν να υπολογίζουν την συνεισφορά των στρατηγικών marketing σε οικονομικούς όρους και να επιλέγουν τις καλύτερες
• αναγνωρίσουν τους κρίσιμους οδηγούς αξίας (value drivers) βάσει των οποίων θα αξιολογούν και θα σχεδιάζουν την στρατηγική τοποθέτηση (strategic positioning) των επιχειρήσεών τους στην αγορά
• εκπαιδευτούν να χειρίζονται τα στοιχεία του marketing mix ως εργαλεία δημιουργίας αξίας για τους πελάτες τους και συνεπώς και για τους μετόχους 
• διακρίνουν την συμβολή των άυλων περιουσιακών στοιχείων (intangible assets) στη δημιουργία αξίας
 

Θέματα σεμιναρίου:

 • Γιατί η αύξηση των πωλήσεων, του μεριδίου αγοράς και της ικανοποίησης του πελάτη δεν είναι από μόνα τους αξιόπιστα μέτρα Λειτουργικών Επιδόσεων;
 • Πότε μια Στρατηγική Marketing θα προσθέσει Αξία (Value) στην επιχείρηση; Πλαίσιο Ανάλυσης & Κριτήρια Αξιολόγησης
 • Προσδιοριστικοί Παράγοντες – Οδηγοί Αξίας (Strategic Value Drivers)
 • Πώς συσχετίζεται η αύξηση των Πωλήσεων με τη Δημιουργία Αξίας;
 • The Growth Imperative. Σύγχρονες Στρατηγικές Μεγέθυνσης
 • Αναγνωρίστε τους πιο πολύτιμους πελάτες σας. Τρόποι για να αυξήσετε τη διαχρονική Αξία της Πελατειακής σας Βάσης
 • Market Economics. Ανάλυση Ελκυστικότητας της αγοράς
 • Επιτυγχάνοντας Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Στρατηγικής Τοποθέτησης
 • Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος & Διαστάσεις Διαφοροποίησης
 • Πότε θα δημιουργήσει Αξία μια προσπάθεια Διαφοροποίησης;
 • Price Vs Value. Εκλαμβανόμενη Ποιότητα & «Ελλειμματική» Αξία
 • Ποιο τμήμα του «Πακέτου της Καταναλωτικής Εμπειρίας» θα επιλέξετε για να κρεμάσετε την Ετικέτα της Τιμής;
 • Value Pricing. Πως τα χειροπιαστά Οφέλη οδηγούν σε Υπερκέρδη
 • Customized Pricing. Πώς δεν θα ….αφήσετε χρήματα επάνω στο τραπέζι
 • Αξιοποίηση των «Άυλων» περιουσιακών Στοιχείων (Intangible Assets) για τη δημιουργία Αξίας
 • Μορφές Καινοτομίας ως μηχανισμοί «Αιχμαλωσίας» Αξίας (Value Capturing)
 • Σύνδεση Επικοινωνιακών Στρατηγικών & Cash Flow
 • Μορφές Αγοραστικών Αποφάσεων & Στόχοι Επικοινωνιακού Σχεδιασμού
 • Γιατί η ύπαρξη ενός Λειτουργικού Προϊόντος δεν αρκεί, από μόνη της, για να δημιουργήσει μακροπρόθεσμο οικονομικό κέρδος;
 • Από το Προϊόν στη Διαχείριση Επωνυμίας. Brand Identity & Brand Image
 • Το Brand ως υπόσχεση πρόσθετης Αξίας για τους Stakeholders

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr