Σεμινάριο

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Διεθνές Marketing & Εξαγωγές

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΙΤΗΣ

CJBS. GMCA ,MBA Corporate Strategy & Finance, BA Economics. International Business, Strategic & Performance Management. Executive Advisor & Trainer

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 10-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρες 12
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
360

Τιμή Γνωριμίας: 288,00€ (έκπτωση 20%)

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 12 ωρών και διεξάγεται 2 ημέρες την Τρίτη 06/006/2017 κι ώρες 15:00-21:00 και την Τετάρτη 07/06/2017 κι ώρες 15:00-21:00.

 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες  και σε όσους συναλλάσσονται με το εξωτερικό και επιδιώκουν να ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους ικανότητα και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους σε θέματα διεθνών συμφωνιών, εξαγωγικών πωλήσεων και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σκοπός σεμιναρίου:

Να αναδείξει τις προκλήσεις και τους οικονομικούς κινδύνους που εμπεριέχονται στις  διεθνείς συναλλαγές, τη λογική και τις ορθές πρακτικές διαχείρισης ρίσκου κατά τη διεκπεραίωση εμπορικών συμβολαίων, τη διακίνηση εμπορευμάτων και την πληρωμή τους.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα εισάγει τους συμμετέχοντες στην ειδική ορολογία και τις διαδικασίες των εξαγωγών, εξοικειώνοντάς τους με:

 • τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους Incoterms ® 2010. Μέσα από εκτενή ανάλυση και πολλά παραδείγματα αναλύουμε πώς οι Όροι σχετίζονται με τον επιμερισμό α) των εξόδων μεταφοράς β) των κινδύνων ζημιάς ή/και απώλειας των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους γ) της ευθύνης ασφαλιστικής κάλυψης, στους συναλλασσόμενους
 • βασικά Φορτωτικά Έγγραφα και τη διαχείρισή τους
 • τους Τρόπους Πληρωμής που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο
 • το πλαίσιο λειτουργίας της Τραπεζικής Μεσολάβησης στις διεθνείς συναλλαγές
 • πρακτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία ελέγχου του Πιστωτικού Κινδύνου και ενίσχυσης της Ρευστότητας

Θέματα σεμιναρίου:

Φυσική Διακίνηση Εμπορευμάτων: Incoterms ® 2010, Ασφάλιση, Έγγραφα

 • Κατανοώντας την ιδιαίτερη Φύση των Εξαγωγών – Managing Risk & Relationships
 • Πότε «Παραδίδονται» τα εμπορεύματα; Σε ποιο σημείο τα έξοδα και η ευθύνη ασφαλούς παράδοσης μεταφέρονται από τον πωλητή στον αγοραστή;
 • Ο ρόλος και η ευθύνη του Μεταφορέα. Ασφαλίσιμο Συμφέρον. Διαχείριση Απαιτήσεων
 • Οι αναθεωρημένοι Διεθνείς Όροι Παράδοσης Εμπορευμάτων Incoterms® 2010
 • Οι Αλλαγές σε σχέση με τους Incoterms® 2000. Με ποια ζητήματα δεν ασχολούνται
 • Πως επιλέγονται και πως ενσωματώνονται στις Τιμές εξαγωγής
 • Τι ορίζουν ως προς την Ευθύνη των Συναλλασσόμενων για τη Μεταφορά, τον Εκτελωνισμό και την Ασφάλιση των εμπορευμάτων
 • Ζητήματα Κυριότητας & Διαχείρισης Κινδύνων κατά τη μεταφορά
 • Διαμόρφωση Τιμών στα στάδια μιας Door-to-Door παράδοσης
 • Φορτωτικά Έγγραφα, Ασφαλιστήρια, Πιστοποιητικά Καταγωγής

Διεθνείς Τρόποι Πληρωμής & Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου

 • Αναγνώριση & Διαχείριση Κινδύνων Πληρωμής στις Διεθνείς Συναλλαγές
 • Διεθνείς Τρόποι Πληρωμής. Κριτήρια Επιλογής 
 • Ανάλυση της Αποτελεσματικότητάς τους ως προς τη Διασφάλιση Πληρωμής
 • Η Τραπεζική Μεσολάβηση στις Συναλλαγές. Με τι δεν ασχολούνται οι Τράπεζες
 • Διακανονισμοί έναντι Εγγράφων. Documents or Trust? 
 • Προβλέψεις των URC 522 για το βαθμό ευθύνης των Τραπεζών ως προς τη Παραλαβή και Διαχείριση των Εγγράφων
 • Η έννοια της «Αξίας» (Collection)
 • Είδη Εγγράφων – Αξιών – Αποδοχής. Χρήση Προθεσμιακών Τίτλων
 • Συναλλαγματική (Bill of Exchange) Vs Γραμμάτιο σε Διαταγή (Promissory Note)
 • Promissory Note Vs Promissory Letter (Υποσχετική Επιστολή)
 • Ενέγγυος Πίστωση – L/C. Πλαίσιο & Αρχές που διέπουν την Λειτουργία της
 • «Σύμφωνη Παρουσίαση», Τύποι L/C, Uses & Abuses
 • Προβλέψεις των UCP 600 για περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, Παράτασης της Ημερομηνίας Λήξης του L/C, Τροποποιήσεων (Amendments) & Ανοχών (Tolerances)
 • Χρήση Τραπεζικής Εγγυητικής - B/G. Ομοιότητες & Διαφορές με το L/C
 • Πότε έχουν νόημα ο Αντιπραγματισμός (Barter Agreement) και η αποστολή εμπορεύματος σε Παρακαταθήκη (On Consignment)
 • Calculated Risk: διαχείριση Ανοικτών Πωλήσεων (Open Account)
 • Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων & άντληση βραχυπρόθεσμης Ρευστότητας
 • Bank Payment Obligation (BPO): ένας καινούριος Τρόπος Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο – Συλλογιστική, Λειτουργία, Αξιολόγηση

 

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310241506 ή στο E-mail: [email protected]