Σεμινάριο

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Διεθνές Marketing & Εξαγωγές

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΙΤΗΣ

CJBS. GMCA ,MBA Corporate Strategy & Finance, BA Economics. International Business, Strategic & Performance Management. Executive Advisor & Trainer

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 και ώρες 15.00 - 21.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
180

Τιμή Γνωριμίας: 144,00€ (έκπτωση 20%)

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων και μικρομεσαίους νέους επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με το εξωτερικό και θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά τους, ως προς την προετοιμασία προσφορών και διαπραγμάτευση συμβάσεων διεθνούς πώλησης.

Σκοπός σεμιναρίου:

Το περιβάλλον του διεθνούς εμπορίου είναι πολυσύνθετο. Οι κίνδυνοι που υποκρύπτουν οι διεθνείς συναλλαγές δεν είναι πάντοτε ορατοί και κατανοητοί από αυτούς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωσή τους.  Οι διαφορετικές κουλτούρες, οι μεγάλες αποστάσεις, τα διαφορετικά νομίσματα, καθώς και η απουσία μιας παγκοσμίως αναγνωρισμένης και αποδεκτής νομοθεσίας που διέπει το διεθνές εμπόριο, δημιουργούν δυσκολίες και προβλήματα τόσο στις διαδικασίες του όσο και στη διαχείριση των κινδύνων που αυτό υποκρύπτει. Κίνδυνοι που απειλούν τις συνεργασίες και που μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα κοστοβόροι εάν δεν δοθεί η απαιτούμενη προσοχή. Για να διαχειριστούν σωστά αυτές τις προκλήσεις, τα συναλλασσόμενα μέρη πρέπει να συνάπτουν κατανοητές, σωστά δομημένες, γραπτές συμφωνίες - συμβάσεις - διεθνούς πώλησης.
Στο εξειδικευμένο αυτό σεμινάριο αναδεικνύουμε τις ιδιαιτερότητες και τα «λεπτά σημεία» που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαπραγμάτευση διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Μέσα από ανάλυση περιπτώσεων και επιλεγμένες εφαρμογές οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εξυπηρετήσουν καλύτερα και ασφαλέστερα τις ανάγκες της επιχείρησής τους.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Το Τοπίο του Διεθνούς Εμπορίου σήμερα και η ιδιαίτερη Φύση των Εξαγωγών
 • Το Πλαίσιο των Διεθνών Συναλλαγών. Τεχνική Εργασιών Πωλήσεων Εξωτερικού
 • Corporate Personality & Διαχείριση Απαιτήσεων. Contracts or Trust? 
 • Σύνταξη Εξαγωγικών Προσφορών. Πονηρά σημεία και συνήθη Λάθη προς αποφυγή
 • Διαχείριση & Αξιολόγηση Παραγγελιών
 • Η σημασία της Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας – Order Confirmation
 • Ο ρόλος και η χρήση του Προ-Τιμολογίου (Proforma Invoice)
 • Προετοιμασία Διεθνούς Εμπορικής Σύμβασης  
 • Βασικοί Συμβατικοί Όροι - (Contractual Terms & Conditions)
 • Διαπραγμάτευση Τιμών & Τρόπων Πληρωμής
 • Διαχείριση απότομων Μεταβολών των Τιμών και των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών
 • Διαχείριση Αιτημάτων Αποκλειστικότητας – Exclusivity Agreements
 • Επισκόπηση Διεθνών Εμπορικών Όρων Incoterms ® 2010
 • Οι Αλλαγές σε σχέση με τους Incoterms ® 2000
 • Επιλογή και Ενσωμάτωση των Όρων στις προσφερόμενες Τιμές
 • Διαπραγμάτευση Παραδόσεων. Πως διαμορφώνονται οι Τιμές στα στάδια μιας Door-to-Door μεταφοράς
 • Οι Κίνδυνοι της Πληρωμής στις Διεθνείς Συναλλαγές
 • Το «εργαλείο» της Ενέγγυας Πίστωσης (L/C)
 • Πλαίσιο & Αρχές που διέπουν την Λειτουργία της
 • Κύριοι Τύποι L/C. Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310241506 ή στο E-mail: [email protected]