Σεμινάριο

Τηλεφωνική επικοινωνία, πώληση, follow up, & Selling up

Πωλήσεις - Εξυπηρέτηση πελατών

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ

Business Consultant & Trainer

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  online

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους αλλά και πεπειραμένους πωλητές, που θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ή και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους αναφορικά με την τέχνη των πωλήσεων αλλά και του χειρισμού αντιρρήσεων σε αυτές, σε διευθυντές πωλήσεων και marketing, σε εκπαιδευτές πωλητών αλλά και σε κάθε επαγγελματία που καλείται να βελτιωθεί σε επίπεδο τεχνικής πωλήσεων αλλά και  σε θέματα επαγγελματικής εξυπηρέτησης.

Σκοπός σεμιναρίου:

Μετά το πέρας  του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες  θα μπορούν να εφαρμόσουν μεθόδους για αποτελεσματική τηλεφωνική επικοινωνία με απώτερο σκοπό την πώληση υπηρεσιών – προϊόντων , εδραίωση απόψεων, την συνεχή ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, και τη συμπληρωματική πώληση. Επίσης, βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των τηλεφωνικών επικοινωνιών, γενικότερα.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Εισαγωγή στην Τηλεφωνική Επικοινωνία – Βασικές αρχές
 • Οι ιδιαιτερότητες του «τηλεφωνικού» λόγου
 • Η κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία για Τηλεφωνική Επικοινωνία
 • H κατάλληλη γλώσσα της Τηλεφωνικής Επικοινωνίας
 • Στόχοι και προδιαγραφές τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Ο αποτελεσματικός έλεγχος και η μεθοδολογία της συνομιλίας
 • Ενεργητική τηλεφωνική ακρόαση
 • Θετική σκέψη και ομιλία
 • Χειρισμός αντιρρήσεων και παραπόνων από το τηλέφωνο
 • Κλείσιμο ραντεβού από το τηλέφωνο
 • Τεχνικές πώλησης για υπάρχοντες και για νέους πελάτες
 • Προετοιμασία αποτελεσματικού σεναρίου
 • Το κλείσιμο της τηλεφωνικής πώλησης και συνομιλίας
 • Τηλεφωνικό follow up και δεύτερη πρόταση
 • Η συμπληρωματική πώληση
 • Οι κανόνες για επιτυχία στις Τηλεφωνικές Πωλήσεις

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210-5198000, 210-5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr