Σεμινάριο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Οικονομολόγος, Εργασιακός Σύμβουλος

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019-13 ΜΑΙΟΥ 2019 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Προνομιακή Τιμή για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 30 ωρών και διεξάγεται σε 6 απογεύματα στις 17, 18 και 22 Απριλίου καθώς και στις 6,7 και 13 Μαϊου 2019 και ώρες 17:00-22:00.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε  απόφοιτους οικονομικών σχολών, άνεργους ή έχοντες μικρή προϋπηρεσία στον τομέα δραστηριότητας του υπεύθυνου προσωπικού καθώς και σε νέους δικηγόρους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε εργασιακά – μισθοδοτικά  θέματα

Σκοπός σεμιναρίου:

 • Να ενημερωθούν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους  για το  σύνολο των εργατικών, ασφαλιστικών και μισθοδοτικών θεμάτων που διαχειρίζονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού  και να κατανοήσουν το εύρος των δραστηριοτήτων του Υπεύθυνου Προσωπικού.
 • Να ενημερωθούν για τις αλλαγές του άρθρου 55, Ν.4310/8.12.2014   και για τα τελευταία  δεδομένα στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων με βάση τις υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β' 2390/08-09-2014) & την 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23-12-2014) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας
 • Επίσης, να ενημερωθούν για τις ρυθμίσεις του Ν.4336/2015(ΦΕΚ 94, τεύχος Α΄ της 14.8.2015)

Θέματα σεμιναρίου:

1.  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Το νέο πλαίσιο των όρων αμοιβής κι εργασίας των μισθωτών

 • Δέσμευση ισχύος  ΣΣΕ 
 • ΣΣΕ που είναι σε ισχύ
 • Τι ισχύει με την επαναφορά του θεσμού της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων και της κήρυξης τους ως υποχρεωτικών
 • Οι αλλαγές που επέρχονται στους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα τουριστικά γραφεία , τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις , τα ξενοδοχεία, τις τράπεζες
 • Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  κηρυχθεί υποχρεωτική
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει  τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που είναι σε ισχύ.
 • Ο Νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός & ημερομίσθιο  
 • Περικοπή Επιδόματος Γάμου σε όσους αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 
 • Ιεραρχική βαθμίδα Σ.Σ.Ε.
 • Επέκταση του θεσμού των ΣΣΕ και στους εργάτες γης  
 • Διάρκεια ισχύος ΣΣΕ
 • Περικοπή Επιδομάτων ως Διευθυντικό Δικαίωμα προβλεπόμενων από λήξασα  ΣΣΕ
 • Μη μισθολογικοί όροι
 • Μετενέργεια μη μισθολογικών όρων μετά την απόφαση  του ΣτΕ 2307/2014
 • Οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας
 • Χρόνος αναγνώρισης Προϋπηρεσίας
 • Προσαυξήσεις προϋπηρεσίας μακροχρόνια άνεργων
 • Προϋπηρεσία μερικώς απασχολουμένων
 • Εβδομαδιαία εργασία μισθωτών καταστημάτων 
 • Διακεκομμένο ωράριο εργασίας απασχολουμένων σε καταστήματα
 • Ατομική Σύμβαση Εργασίας  
 • Γνωστοποίηση των όρων ατομικής σύμβασης εργασίας στον εργαζόμενο   (Π.Δ. 156/1994)
 • Απασχολούμενος με περισσότερες της μίας ειδικότητες 
 • Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας
 • Tο πλαίσιο περικοπής Οικειοθελών παροχών
 • Η χορήγηση ομαδικής άδειας  ως όρος στην ατομική σύμβαση εργασίας
 • Χορήγηση ημερών αδείας κατά τις εορτές, όπου η επιχείρηση παραμένει κλειστή
 • Ωράριο εργασίας & αμοιβή καθηγητών φροντιστηρίων. Πρακτικά παραδείγματα.
 • Διάλειμμα εργασίας
 • Τι ισχύει με τις πρόσθετες ημέρες εορτών που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες αργίες. Πρακτικά παραδείγματα.
 • Συρροή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
 • Σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων άρθρο 37, Ν.4024/2011
 • Σύσταση Ένωσης Προσώπων
 • Βλαπτική μεταβολή
 • Bλαπτική μεταβολή  επί ανάθεσης καθηκόντων υποδεέστερης θέσης
 • Bλαπτική μεταβολή λόγω μετάθεσης εργαζόμενου
 • Καθυστέρηση πληρωμής των αποδοχών του μισθωτού &  βλαπτική μεταβολή
 • Μεταβολή όρων ατομικής σύμβασης εργασίας με έγγραφη συμφωνία
 • Η αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών
 • Κατά τη διαδοχή ΣΣΕ δεν ισχύει η αρχή της προστασίας ή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών
 • Ατομική σύμβαση εργασίας με ρητή παραπομπή στους κανονιστικούς όρους ορισμένης ΣΣΕ
 • Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων για πρόσθετη απασχόλησή του μισθωτού. Πρακτικά παραδείγματα.
 • Αμοιβή σερβιτόρων. Πρακτικά παραδείγματα.
 • Προσαύξηση αποδοχών στους απασχολούμενους κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές και τις νύκτες
 • Πότε είναι νόμιμη η παραίτηση ή άφεση χρέους του εργαζομένου από τις ελάχιστες νόμιμες μισθολογικές αξιώσεις
 • Επιχειρησιακή συνήθεια 
 • Η έννοια της μισθωτής εργασίας
 • Το τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 1 του Ν. 3846/2010)
 • Εργολαβικές Συμβάσεις  με τις διατάξεις του Ν.4554/2018

2.  Χρονικά όρια εργασίας - Τι ισχύει επί τροποποίησης ωραρίου κι αλλαγής ρεπό - Το πλαίσιο της υπερωριακής απασχόλησης

 • Χρόνος έναρξης υπερωριακής απασχόλησης
 • Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης
 • Τα ποσοστά προσαύξησης της αμοιβής της υπερεργασίας κι υπερωρίας
 • Διαδικαστικό πλαίσιο έγκρισης των υπερωριών πέραν των επιτρεπομένων ορίων
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση των αλλαγών ή τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (άρθρο 55,παρ.1, Ν.4310/2014 & άρθρο 36 Ν.4488/2017)
 • Βιβλίο υπερωριών 
 • Σύννομη διαχείριση από τον υπεύθυνο προσωπικού , του  χρόνου υπερεργασίας και υπερωρίας. Δεδομένα στοιχεία σε τυχόν έλεγχο. Πρακτικά παραδείγματα.
 • Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας(άρθρο 36 Ν.4488/2017 & Υ.Α. 32143/Δ1.11288/2018)
 • Ανισομερής κατανομή  ημερήσιου του χρόνου εργασίας. Πρακτικά παραδείγματα.
 • Εργασία την έκτη ημέρα κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας
 • Εργασία την έκτη ημέρα πέραν των 8 ωρών
 • Το 11ωρο ανάπαυσης
 • Γνήσια ετοιμότητα για εργασία
 • Μη γνήσια (απλή) ετοιμότητα για εργασία

3.  Ετήσια κανονική άδεια μισθωτών -  Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε11

 • Αυτοτελές δικαίωμα λήψης αδείας για κάθε ημερολογιακό έτος απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 1, Ν.3302/2004
 • Δικαιούμενες ημέρες άδειας
 • Λύση της σχέσης εργασίας και δικαιούμενο ποσό αποζημίωσης αδείας
 • Ειδικό Βιβλίο Αδειών (με το Ν. 4254/7.4.2014)
 • Χρόνος χορήγησης της άδειας
 • Έντυπο Ε11 – Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας (Υ.Α. 49327/10702/22.12.2014)
 • Τι ισχύει επί λήξης της  σύμβασης (αποχώρηση απόλυση μισθωτού)
 • Πώς συμπληρώνεται το Έντυπο Ε11 επί μη χορήγησης άδειας επί ενεργού εργασιακής σχέσης. Πρακτικά παραδείγματα
 • Αντικειμενική αδυναμία χορήγησής της άδειας - Συμπλήρωση Ε11  
 • Υπέρβαση ορίων βραχείας ασθενείας & άδεια  Πρακτικά παραδείγματα
 • Υποχρέωση χορήγησης άδειας και στους εργαζόμενους με σύμβαση  ορισμένου χρόνου 
 • Μετατροπή πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση – Υπολογισμός ημερών  αδείας  και επιδόματος αδείας. Πρακτικά παραδείγματα
 • Άδεια επί εκ περιτροπής & διαλείπουσας απασχόλησης (παρ. 1 άρθ. 1 Ν. 1346/1983). Πρακτικά παραδείγματα.
 • Υπολογισμός ημερών αδείας, αποδοχών κι επιδόματος αδείας επί  μετατροπής της πλήρους σε μερική απασχόληση
 • Μετατροπή πενθημέρου σε εξαήμερο - Ημέρες άδειας και Συμπλήρωση Εντύπου Ε11- Παράδειγμα
 • Κατάτμηση της άδειας (άρθρο 6, Ν.3846/10, N.4093/12, Εγκύκλιος ΥΕΚΑ 26352/839/28.11.2012)
 • Αμοιβές για υπολογισμό των αποδοχών αδείας
 • Υπολογισμός επιδόματος αδείας πλήρως και μερικώς απασχολούμενων. Πρακτικά παραδείγματα
 • Άδεια άνευ αποδοχών
 • Επιπτώσεις από την αδικαιολόγητη αποχή του μισθωτού από την εργασία του
 • Αδικαιολόγητη απουσία μισθωτού και λύση της εργασιακής σύμβασης. Παραδείγματα βασισμένα στη δικαστηριακή νομολογία
 • Τι ισχύει επί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικών με την ετήσια κανονική άδεια

4.  Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

 • Πώς συμπληρώνεται το έντυπο Ε7 επί  πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης ορισμένου χρόνου
 • Πώς συμπληρώνεται το έντυπο Ε7 επί  ανανέωσης –παράτασης  της  σύμβασης ορισμένου χρόνου
 • Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με όρο για πρόωρη καταγγελία της (Άρθρο 40, Ν. 3986/2011)
 • Τι ισχύει επί παράτασης του χρόνου διάρκειας (ανανέωσης) της σύμβασης μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ορισμένου χρόνου
 • Αντικειμενικοί λόγοι σύναψης Συμβάσεων Ορισμένου χρόνου (Π.Δ 81/2003 & 180/2004)
 • Μη συνδρομή αντικειμενικού λόγου. Τι ισχύει επί σύναψης διαδοχικών  συμβάσεων (άρθρο 41, Ν.3986/2011)

5.  Κυρώσεις – Πρόστιμα επί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας

 • Το πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων βάσει της  Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011
 • Επιβαλλόμενα πρόστιμα σε επιχείρηση κατά Δέσμια Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας (Υ.Α. 27397/122/19.8.2013)
 • Κυρώσεις επί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού (Αδήλωτη εργασία) με τις διατάξεις του Ν.4554/2018
 • Πρόστιμο επί μη εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης
 • Πρόστιμο επί απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου (Άρθρο 19, Ν. 4144/18.4.2013)
 • Πρόσβαση των Επιθεωρητών Εργασίας στα απαραίτητα στοιχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ  Άρθρο 5, Υ.Α. 28153/126/28.8.2013
 • Δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τις επιχειρήσεις
 • Άσκηση αίτησης θεραπείας 

6.  Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες 

 • Η απασχόληση τις Κυριακές για τις επιχειρήσεις του άρθρου 7 , του ΒΔ 748/1966
 • Λειτουργία  εμπορικών καταστημάτων  τις Κυριακές (παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 & Άρθρο 25 N.4208/18.11.2013)
 • Απασχόληση τις Κυριακές σε ξενοδοχεία, επισιτιστικά καταστήματα κλπ
 • Αμοιβή αργίας που συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα λόγω εφαρμογής εκ περιτροπής απασχόλησης


7.  Εκτός έδρας εργασία

 • Αμοιβή ημερομισθίων κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων αργιών που συμπίπτουν με ημέρα ανάπαυσης
 • Εκτός έδρας απασχόληση – Πότε χαρακτηρίζεται ως εκτός έδρας  η απασχόληση

8.  Το πλαίσιο των όρων αμοιβής & εργασίας επί Μερικής  & εκ Περιτροπής Απασχόλησης 

 • Συνεχές ωράριο στη μερική απασχόληση (παρ.7,άρθρο 2, Ν. 3846/2010)
 • Αποδοχές μερικώς απασχολούμενου  (Άρθρο 17, παρ.1, Ν.3899/2010, Άρθρο 2, παρ.9, Ν.3846/2010). Πρακτικά παραδείγματα.
 • Υπολογισμός ωρομισθίου
 • Εξεύρεση ωρομισθίου όταν υπάρχει καθορισμένος μηνιαίος μισθός στη μερική απασχόληση. Πρακτικά παραδείγματα
 • Ασφάλιση μερικώς απασχολουμένων. Πρακτικά παραδείγματα.
 • Ενέργειες υπεύθυνου προσωπικού επί μετατροπής της  σύμβασης από πλήρη σε μερικής απασχόλησης
 • Εκ περιτροπής απασχόληση. Υπολογισμός αποδοχών και ημερών ασφάλισης. Πρακτικά παραδείγματα.
 • Περικοπή αποδοχών σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας μισθωτού
 • Ημέρες ασφάλισης υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης επί πενθήμερο  που δεν έχουν συνεχή απασχόληση κατά τη διάρκεια του μήνα
 • Μετατροπή σύμβασης εργασίας από πλήρη σε μερική με αίτηση του εργαζόμενου (παρ. 12 , άρθρο 2, Ν. 3846/2010)
 • Μετατροπή σύμβασης εργασίας από πλήρη σε εκ περιτροπής (Άρθρο 2, παρ.3, Ν.3846/2010)
 • Στοιχείο της διαβούλευσης επί μετατροπής της σύμβασης εργασίας από πλήρη σε εκ περιτροπής
 • Ανεπίτρεπτη η επιλεκτική επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας
 • Ενημέρωση και  διαβούλευση με το σύνολο των εργαζομένων (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 9133/193/16.4.2013
 • Τι ισχύει επί μονομερούς επιβολής συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης και καταγγελία της σύμβασης εργασίας

9.  Επιδόματα εορτών

 • Το πλαίσιο κα¬τα¬βο¬λής των Επιδομάτων Πάσχα και Χριστουγέννων
 • Επίδομα Πάσχα μισθωτών πλήρους απασχόλησης που εργάσθηκαν σε ένα τμήμα του διαστήματος από 1.1. έως 30.4
 • Επίδομα Χριστουγέννων μισθωτών πλήρους απασχόλησης που εργάσθηκαν σε ένα τμήμα του διαστήματος από 1.5. έως 31.12
 • Δυνητικός Περιορισμός δώρων εορτών (Άρθρο 10,παρ.3, Υ.Α. 19040/1981)
 • Συνυπολογισμός του επιδόματος παραγωγής (ΠΡΙΜ) στα επιδόματα εορτών
 • Συνυπολογισμός επιδόματος ισολογισμού στα επιδόματα εορτών
 • Υπολογισμός επιδομάτων εορτών επί διαλείπουσας απασχόλησης
 • Επίδομα Πάσχα μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Πρακτικά παραδείγματα.

10.  Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ & Πρόστιμα ΣΕΠΕ επί παραβάσεων

 • Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα [ΥΑ 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β  2390/08-9-2014)]
 • Ενοποίηση Ε3 & Ε4 Συμπληρωματικού πρόσληψης
 • Εκπρόθεσμη υποβολή ενιαίου εντύπου Ε3 - Ενιαίου Εντύπου Αναγγελίας Πρόσληψης
 • Χρόνος υποβολής του E4 – Ετήσιου πίνακα προσωπικού
 • Τι ισχύει επί υποβολής του  E4- Ετήσιου πίνακα προσωπικού με λανθασμένα στοιχεία
 • E4: Αρχικός πίνακας προσωπικού  
 • E4: Τροποποιητικός αποδοχών 
 • E4 «Συμπληρωματικός ωραρίου»  και  E4 «Συμπληρωματικός ωραρίου-ατομικός»  
 • Σύνδεση τροποποιητικών & συμπληρωματικών πινάκων με τον τελευταίο ηλεκτρονικά υποβληθέντα ετήσιο ή αρχικό πίνακα
 • Τι ισχύει επί αλλαγής ειδικότητας χωρίς μεταβολή μισθού
 • Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων
 • Υποβολή συμπληρωματικού πίνακα ωραρίου  επί γνήσιου δανεισμού
 • Οριστική αποχώρηση του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση
 • Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Άρθρο 38, Ν.4488/2017) 
 • Επιβολή προστίμου για την μη αναγγελία ή την  εκπρόθεσμη  αναγγελία  οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού - Ε5 (άρθρο 65, Ν.3996/2011) Υ.Α. Φ.11321/30149/1961/15.12.2011) 
 • Αποδεικτικά διακοπής σύμβασης εργασίας

11.  Καταγγελία συμβάσεως εργασίας

 • Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης με δόσεις  (Άρθρο 74 Ν. 3863/2010)
 • Πίνακας αποζημιώσεως υπαλλήλων χωρίς προειδοποίηση (Άρθρο 1, Υποπαράγρ. ΙΑ.12. Ν. 4093/12.11.2012)
 • Πίνακας πρόσθετης αποζημιώσεως υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των 17 ετών έως την 12.11.2012. Πρακτικά παραδείγματα.
 • Πινάκας  αποζημιώσεως υπαλλήλων με  προειδοποίηση (Άρθρο 1, Υποπαράγραφος ΙΑ.12. Ν. 4093/12.11.2012)
 • Μη δυνατότητα ανάκλησης της καταγγελίας συμβάσεως με προειδοποίηση
 • Πίνακας αποζημιώσεως εργατοτεχνιτών
 • Αποζημίωση αποχωρούντων με προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης. Πρακτικά παραδείγματα
 • Λύση της σχέσης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης. Ποιο έντυπο υποβάλλεται στο Π.Σ.  Εργάνη.  
 • Τα όρια των Ομαδικών απολύσεων (Άρθρο 74, Ν .3863/15.7.2010)
 • Νομοθετικές ρυθμίσεις επί απόλυσης
 • Καταγγελία σύμβασης από μισθωτό (Άρθρο 4, Ν.2112/1920)
 • Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας(άρθρο 36 παρ. 1,Ν.3996/2011)
 • Απόλυση εγκύου για σπουδαίο λόγο – Σχετική Δικαστηριακή νομολογία
 • Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη  όσον αφορά το πλαίσιο υπολογισμού της αποζημίωσης απολύσεως - Σχετική Δικαστηριακή νομολογία
 • Απόλυση μισθωτού λόγω διακοπής λειτουργίας επιχείρησης από ανωτέρα βία
 • Καταγγελία σύμβασης αζημίως λόγω υποβολής μήνυσης, εναντίον του εργαζόμενου
 • Συνέπειες απόλυσης μισθωτού κατόπιν μήνυσης και  αθώωσης του
 • Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης  μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Πρακτικά παραδείγματα.

12.  Ανωτέρα βία - Ανυπαίτιο κώλυμα - Ασθένεια

 • Έννοια της Ανωτέρας  βίας
 • Κύκλος των περιστατικών που μπορούν να συγκροτήσουν την έννοια της ανωτέρας βίας
 • Περίπτωση της μερικής απεργίας κι ανωτέρα βία
 • Ανυπαίτιο κώλυμα – Αποδοχές ασθενείας
 • Το 3ημερο της αναμονής για το οποίο δεν δικαιούται να λάβει  επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ
 • Τι ισχύει επί μη επιδότησης  εργαζόμενου από το Ι.Κ.Α.  λόγω μη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων  επιδότησης
 • Αποδοχές μισθωτού κατά τη διάρκεια του ανυπαιτίου κωλύματος
 • Αναλυτικά παραδείγματα

13.  Πρόσωπα εμπιστοσύνης

 • Ποια πρόσωπα κατέχουν θέσεις εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστοσύνης
 • Περιορισμός μισθού αποζημίωσης
 • Καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης

14.  Πρακτικώς ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΙΕΚ

 • Αποδοχές Πρακτικώς ασκούμενων σπουδαστών
 • Εγγραφή στον πίνακα προσωπικού των ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών
 • Μη απόκτηση από τους πρακτικά ασκούμενους κανενός δικαιώματος  εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής
 • Πρακτική άσκηση και ηλεκτρονική υποβολή (άρθρο 10, Ν.4554/2018)

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: [email protected]