Σεμινάριο

Mini Academy ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διεθνές Marketing & Εξαγωγές

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΙΤΗΣ

CJBS. GMCA ,MBA Corporate Strategy & Finance, BA Economics. International Business, Strategic & Performance Management. Executive Advisor & Trainer

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 4-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρες 16.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
470

Προνομιακή Τιμή για τους Συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Ζερίτης Γεώργιος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 35 ωρών και διεξάγεται σε 6 απογεύματα και συγκεκριμένα Δευτέρα 4 (και ώρες 17:00-22:00), Παρασκευή 8, Δευτέρα 11, Τρίτη 12, Δευτέρα 18 και Παρασκευή 22 Μαρτίου και ώρες 16:00-22:00. 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη Πωλήσεων, Marketing & Business Development που θα ασχοληθούν με τις εξαγωγές, συμβούλους και επιστήμονες που θέλουν να εξειδικευθούν με το διεθνές εμπόριο, και κυρίως σε νέους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες ΜΜΕ που ψάχνουν τον καλύτερο τρόπο για να αναπτυχθούν στις ξένες αγορές, χωρίς όμως να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η δημιουργία εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την οικονομία μας. Ο προσανατολισμός στις διεθνείς αγορές για την ανεύρεση νέων πελατών πρέπει να εξελιχθεί σε σταθερή στρατηγική και επιλογή των Ελληνικών επιχειρήσεων και να μην θεωρείται λύση ανάγκης ή αντίδοτο στην κρίση. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να καρπωθούν τα οφέλη της παγκόσμιας ζήτησης και να ενσωματώσουν τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές στην αλυσίδα αξίας τους, επενδύοντας ουσιαστικά για το μέλλον.


Ενισχύοντας την εθνική αυτή προσπάθεια, σχεδιάσαμε μια εξειδικευμένη, μεθοδολογικά ολοκληρωμένη προσέγγιση εξαγωγικής ανάπτυξης, προετοιμάζοντας τον νέο εξαγωγέα για το δύσκολο διεθνές περιβάλλον.


Σε 35 ώρες και με 6 ειδικά σχεδιασμένες θεματικές ενότητες τον εκπαιδεύουμε σε «τεχνικά-διαδικαστικά» θέματα των εξαγωγών, παρέχοντάς του παράλληλα την αναγκαία οπτική, σύγχρονες πρακτικές και εργαλεία που θα τον βοηθήσουν να ανακαλύψει αγορές με πραγματικές δυνατότητες για τα προϊόντα του και να χτίσει μια βιώσιμη ανταγωνιστική θέση σε αυτές.

Θέματα σεμιναρίου:

Α. Εξαγωγική Προετοιμασία & Σχεδιασμός
• Το Τοπίο του Διεθνούς Εμπορίου σήμερα. Κατανοώντας την Φύση των Εξαγωγών
• Θέλω να εξάγω. Μπορώ; Από πού θα ξεκινήσω;
• Προσδιορισμός Εξαγωγικής Ετοιμότητας
• Ανάλυση Μικρο – Ανταγωνιστικότητας & «Stress Test» Προϊόντος
• Άξονες Εξαγωγικής Στοχοθέτησης. Το Πλαίσιο των Αποφάσεων
• Μοντέλα Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές. Κύριες Μορφές Εξαγωγών
• Δόμηση Export Marketing Plan 

 

Β. Ανάδειξη & Επιλογή «Αγορών - Στόχων»
• Ποιες είναι οι πιο «Ελκυστικές» Αγορές για τα προϊόντα μου;
• Ποιες Πληροφορίες χρειάζομαι για να στηρίξω τις αποφάσεις μου; Πού θα τις βρω;
• Μέθοδοι Έρευνας Διεθνών Αγορών & Χρήσιμες Πηγές Πληροφόρησης
• Συστήματα Ταξινόμησης, Αξιοποίηση Ίντερνετ, Export Portals
• Προφίλ Χωρών, Βάσεις Δεδομένων, Κατάλογοι Εμπορικών Επαφών
• Σε πόσες Αγορές θα Στραφώ; Σε ποιες θα Εστιάσω;
• Αξιολόγηση & Ιεράρχηση «Υποψήφιων» Αγορών
• Ανάδειξη Αγορών - Τμημάτων «Στόχων»
• Ανταγωνιστική Τοποθέτηση

 

Γ. Go-to-Market Strategy. Διαμόρφωση Εξαγωγικού Μείγματος Marketing
• Ποιο «Κανάλι» Διανομής είναι κατάλληλο για το Προϊόν μου και τις Δυνατότητες της επιχείρησής μου;
• Πότε θα εξάγετε Απευθείας και πότε θα εμπιστευτείτε «Ενδιάμεσους»;
• Πώς θα Διαπραγματευτείτε μαζί τους; Συζήτηση πάνω σε πραγματικό Case Study
• Οι περισσότερες προσπάθειες για εξαγωγή αποτυγχάνουν λόγω «Προϊοντικής Ανεπάρκειας»
• Διεθνώς Εμπορεύσιμο Προϊόν. Σχεδιάζοντας την «Πρόταση Αξίας». Διαστάσεις Ανταγωνιστικότητας 
• Πώς θα την Επικοινωνήσετε αποτελεσματικά στο «εκεί» Κοινό σας;
• Τι είδους Προωθητικές Δράσεις θα αναλάβετε; Πώς θα εμπλέξετε σε αυτές τους Ενδιάμεσους;
• Τιμολογιακή Πολιτική Εξαγωγών
• Στρατηγικές Τιμολόγησης & Στόχοι Marketing
• Πώς μια Τιμή που καλύπτει τα Κόστη μπορεί να «Υπονομεύει» τα Κέρδη;

 

Δ. Παράδοση Εμπορευματικών Συμβολαίων - Incoterms ® 2010
• Πότε «Παραδίδονται» τα Εμπορεύματα στο Διεθνές Εμπόριο;
• Σε ποιο Σημείο μεταφέρεται η Ευθύνη παράδοσης από τον Πωλητή στον Αγοραστή;
• Ανάλυση των Διεθνών Εμπορικών Όρων Incoterms ® 2010.
• Με ποια ζητήματα δεν ασχολούνται; Οι Αλλαγές σε σχέση με τους Incoterms ® 2000
• Πως πρέπει να Ενσωματώνονται στις προσφερόμενες Τιμές
• Price Structure. «Χτίσιμο» Door-to-Door Τιμών
• Υποχρεώσεις των Συναλλασσόμενων για τη Μεταφορά, τον Εκτελωνισμό και την Ασφάλιση των εμπορευμάτων
• Ζητήματα Κυριότητας & Διαχείρισης Κινδύνων κατά τη μεταφορά. Ασφαλίσιμο Συμφέρον
• Πρακτική εξάσκηση περιπτώσεων για την καλύτερη κατανόησή τους


Ε. Φορολογικά & Τελωνειακά Θέματα Εξαγωγών
• Τελωνειακή, Φορολογική Νομοθεσία και  Διαδικασίες στις Εξαγωγές και στις Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
• Ο Νέος Ενωσιακός Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας  
• Ηλεκτρονικές Τελωνειακές Διαδικασίες. Ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφησης στην εξαγωγή
• Απλουστευμένες Διαδικασίες στην εξαγωγή. Απλουστευμένη Διασάφηση, Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις
• Δήλωση της Καταγωγής - Πιστοποιητικό Καταγωγής EUR 1
• Πιστοποιητικό Ελεύθερης Κυκλοφορίας ATR
• Διακίνηση των Εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
• Κοινοτικός Χαρακτήρας Εμπορευμάτων – (T2L, T2LF) 
• Συναλλαγές με τα Ειδικά Φορολογικά Εδάφη
• Δηλωτικές Υποχρεώσεις στις Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις - Παραδείγματα
• Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (LISTING)
• INTRASTAT
• Ενδοκοινοτικές & Διεθνείς Τριγωνικές Συναλλαγές - Παραδείγματα


Ζ. Τρόποι Διακανονισμού Διεθνών Αγοραπωλησιών  
• Οι Κίνδυνοι της Πληρωμής στις Διεθνείς Εμπορευματικές Συναλλαγές. Τρόποι Αντιμετώπισής τους
• Διεθνείς Τρόποι Πληρωμής. Κριτήρια Επιλογής
• Διακανονισμοί έναντι Εγγράφων  
• Η έννοια της Αξίας (Collection). Είδη Εγγράφων – Είδη Αξιών – Είδη Αποδοχής
• Χρήση Βραχυπρόθεσμων Προθεσμιακών Τίτλων. Bill of Exchange, Promissory Note, Promissory Letter
• Το εργαλείο της Ενέγγυας Πίστωσης – L/C. Τι είναι και πως Λειτουργεί, ποιες Τράπεζες εμπλέκονται
• Σχετική Ορολογία, Τύποι Πιστώσεων, Δεσμεύσεις & Πλεονεκτήματα για τους Συμβαλλόμενους
• Bank Payment Obligation (BPO): o Καινούριος Τρόπος Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο. Πως Συγκρίνεται με τους υπόλοιπους Τρόπους Πληρωμής και ποια Οφέλη προσφέρει
• Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων & Άντληση Ρευστότητας

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr