Σεμινάριο

Κανονισμός GDPR

Data Protection

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Grand Value Α.Ε.

αναλυτικό βιογραφικό

ΖΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πιστοποιημένος DPO, Μηχανικός (ΒEng & MΕng) με μεταπτυχιακές σπουδές (PhD) σε διοίκηση ποιότητας και βιώσιμη ανάπτυξη

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
100

Προνομιακή Τιμή για τους Συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 25 Ιουνίου και ώρες 17:00-22:00.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων (οικονομικούς διευθυντές, υπεύθυνους προσωπικού, υπεύθυνους marketing, υπεύθυνους ΙΤ, νομικής υπηρεσίας, κλπ)

Σκοπός σεμιναρίου:

Παρουσίαση του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 (GDPR).
Παραδείγματα και υποδείγματα.

Θέματα σεμιναρίου:

• Παρουσίαση, ορισμοί κι έννοιες του κανονισμού

 • Ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού
 • Ποιούς αφορά
 • Ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Ποια προσωπικά δεδομένα θεωρούνται ευαίσθητα
 • Ποιες δραστηριότητες, λόγω της φύσης τους, θα επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό
 • Σε τι αναφέρεται περιεκτικά η έννοια της επεξεργασίας των δεδομένων
 • Τι ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Controller)
 • Τι ορίζεται ως Εκτελών την Επεξεργασία (Processor)
 • Τι είναι ο DPO και ποιος ο ρόλος του
 • Συνέπειες μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό
 • Παραδείγματα σύννομης επεξεργασίας δεδομένων
 • Αρχές που διέπουν την επεξεργασία
 • Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
 • Υποχρεώσεις Υπεύθυνου Επεξεργασίας & Εκτελούντος τη Επεξεργασία
 • Κατάρτιση DPIA, πότε είναι υποχρεωτική
 • Ποια τα καθήκοντα ενός DPO

 

• Βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Τι πρέπει να κάνουν; Πρακτικά παραδείγματα διαδικασίας συμμόρφωσης με τον κανονισμό.

 • Αρχή της διαφάνειας και της λογοδοσίας
 • Πρόβλεψη προστασίας δεδομένων από  το σχεδιασμό
 • Προστασία δεδομένων εξ ορισμού
 • Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA)
 • Διαγράμματα Ροής (Information flows)
 • Αποθετήριο Δεδομένων (Data inventory)
 • Ανάλυση Χάσματος κι Εκτίμηση Ρίσκου (Gap analysis & Risk assessment)
 • Κατάλληλες Διαδικασίες και Πολιτικές (Procedures & Policies)

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr