Σεμινάριο

Οι εργασιακές αλλαγές & το πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας μισθωτών επισιτιστικών & ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Οικονομολόγος, Εργασιακός Σύμβουλος

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη  της Διεύθυνσης Προσωπικού  ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων ,  σε λογιστές  - βοηθούς  λογιστές  καθώς και σε δικηγόρους  που δραστηριοποιούνται  στους κλάδους επισιτισμού και ξενοδοχείων.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση  για το πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας  των μισθωτών ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων   με ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων στο καθεστώς απασχόλησης  των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις αυτές  και ειδική αναφορά στους    εποχιακά απασχολούμενους  ξενοδοχοϋπαλλήλους  , τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τα χρονικά όρια εργασίας , τη μερική απασχόληση κλπ.

Θέματα σεμιναρίου:

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAKΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Οι όροι αμοιβής και εργασίας των  ξενοδοχοϋπαλλήλων με δεδομένο ότι έχει κηρυχθεί ως υποχρεωτική ,  η  εθνική κλαδική   συλλογική σύμβαση  εργασίας  των ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Τοπικές κλαδικές συμβάσεις εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων (π.χ. Ρόδου, Ηρακλείου , Λασηθίου, Χανίων)
 • Η διάκριση των όρων αμοιβής  και εργασίας  μισθωτών   που απασχολούνται σε κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα
 • Ο Υπολογισμός  των επιδομάτων  προϋπηρεσίας  μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
 • Το πλαίσιο σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων
 • Τι ισχύει με τους μη μισθολογικούς όρους της  ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
 • Τι θα ισχύσει στη  περίπτωση επεκτασιμότητας  των συλλογικών ρυθμίσεων  μέσω της κήρυξης τους ως  υποχρεωτικών
 • Ποιούς όρους πρέπει να περιλαμβάνει  η ατομική σύμβαση εργασίας
 • Ποια η   διαφορά μεταξύ της ατομικής σύμβασης εργασίας και του εντύπου  γνωστοποίησης των όρων της σχέσης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994         
 • Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα  εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας
 • Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό , των οφειλομένων προσαυξήσεων λόγω νυχτερινής , Κυριακάτικης απασχόλησης , λόγω υπερεργασίας κλπ
 • Τι ισχύει με τους πρακτικώς ασκούμενους στα ξενοδοχεία

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 • Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής  στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» όσον αφορά  τους εποχιακά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους
 • Πότε υφίσταται υποχρέωση επαναπρόσληψης των εποχιακά απασχολουμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Το πλαίσιο χορήγησης της άδειας στους εποχιακά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους
 • Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 40, του Ν.3986/2011

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Σε ποιες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις  περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση στα ξενοδοχεία
 • Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής της πενθήμερης σε εξαήμερη εργασία
 • Απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης  λόγω πληρότητας του ξενοδοχείου σε ποσοστό άνω του 70%
 • Η  διευθέτηση του χρόνου εργασίας  των  ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Τι πρέπει να προσεχθεί επί διακεκομμένου ωραρίου εργασίας
 • Το πλαίσιο σύννομης χορήγησης διαλείμματος
 • Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας


ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 • Διαδικαστικό πλαίσιο διακοπής της εργασιακής σχέσης – Υποβαλλόμενα έντυπα στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ
 • Προϋποθέσεις  βάσει των οποίων δικαιούνται  αποζημίωσης απόλυσης οι   εποχιακά απασχολούμενοι  μισθωτοί  των ξενοδοχείων
 • Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού


ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε9
 • Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής  και εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Καθεστώς ασφάλισης μερικώς  και εκ περιτροπής απασχολουμένων
 • Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων
 • Κυρώσεις επί  εντοπισμού απασχόλησης μερικώς απασχολούμενου   εκτός ωραρίου εργασίας

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

 • Διοικητικές κυρώσεις  (άρθρο 24 Ν.3996/2011 & ΚΥΑ Δ1 632 /3.2.2011)
 • Ποινικές κυρώσεις  (άρθρο 28 Ν.3996/2011)
 • Αντιμετώπιση της αδήλωτης , ανασφάλιστης εργασίας  (άρθρα 5  έως  8 του Ν. 4554/2018)

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr