Skip to main content

Ημερίδες του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), με θέμα:

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ: Πηγή καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο αποκλειστικός αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών (patents), εμπορικών σημάτων (trademarks) και βιομηχανικών σχεδίων (designs), εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υλοποίησε δύο υβριδικές ημερίδες, η μία την Τετάρτη 12 Ιουλίου, στις  10:00 το πρωί, στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events, στην Πάτρα και η δεύτερη την Τρίτη 18 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Στις ημερίδες παρουσιάστηκαν δύο αναδυόμενοι κλάδοι, τα «Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα» και η «Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια», για τους οποίους, εκπονήθηκαν Αναφορές Ευρεσιτεχνίας (PLR), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης του ΕΣΠΑ  «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ». Ο ΟΒΙ αναπτύσσει μια νέα Υπηρεσία για τις νεοφυείς (Startups) και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) προκειμένου να τις υποστηρίξει στην κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας τους. Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» βάσει της απόφασης ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ.

Την ημερίδα της Αθήνας άνοιξε η κ. Θεοδώρα Σιμιτσή, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια OBI, ενώ αντίστοιχα της Πάτρας ο κ. Αναστάσιος Θωμόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ), οι οποίοι χαιρέτισαν την εκδήλωση, αναφερόμενοι στο έργο και τη νέα υπηρεσία του ΟΒΙ.

Στην ημερίδα της Αθήνας, λαμβάνοντας το λόγο η κυρία Σιμιτσή ανάφερε πως «Η πλειοψηφία των ΜμΕ σήμερα τελεί σε γνώση τόσο της σημασίας που έχει η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της, με τον κατάλληλο τίτλο (εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικό σχέδιο), όσο και της αξίας που αυτοί οι τίτλοι προσδίδουν στο διανοητικό της κεφάλαιο. Η γνώση αυτή όμως, δεν αρκεί από μόνη της και οι ΜμΕ χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να διερευνήσουν την αξία της δική τους ΒΙ και να εξετάσουν τις επιλογές που έχουν, ώστε να προχωρήσουν στην προστασία της, με τον τρόπο που θεωρούν ότι θα προσδώσει την μεγαλύτερη αξία στο δικό τους άυλο διανοητικό κεφάλαιο».

Αντίστοιχα, στην ημερίδα της Πάτρας, ο κ. Θωμόπουλος ανάφερε στο χαιρετισμό του «Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης η σημασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο, καθώς αποτελεί το κλειδί για τη μετατροπή των άυλων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων σε οικονομικά κεφάλαια, τα οποία με τη σειρά τους μεταφράζονται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες αγορές. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και της υποστήριξης που παρέχει στις επιχειρήσεις, ο ΟΒΙ  σχεδιάζεται η πιλοτική λειτουργία της νέας Υπηρεσίας το προσεχές φθινόπωρο και στην συνέχεια η προετοιμασία ενσωμάτωσής της, στην λειτουργία του ΟΒΙ, με την προετοιμασία όλων των οργανωτικών και κανονιστικών παραμέτρων της ενέργειας αυτής, σε χρόνο επιλογής του Οργανισμού».

Στη συνέχεια, στη διάρκεια των ημερίδων το λόγο πήραν διακεκριμένοι καθηγητές με εξειδίκευση σε θέματα συναφή με τους κλάδους των PLRs οι οποίοι ανάπτυξαν τις σύγχρονες εξελίξεις στα ευφυή δίκτυα, τις ευφυείς πόλεις και ευφυείς μεταφορές καθώς και σε θέματα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Παρουσιάστηκαν επίσης κρίσιμες παράμετροι από την νομική πλευρά της κατοχύρωσης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας αλλά και οι μελέτες που εκπονήθηκαν από την εταιρία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ A.E., αναδόχου εταιρίας για την υλοποίηση των τμημάτων Α και Β του έργου.

Από την πλευρά του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας παρουσιάστηκε από την κυρία Ελένη Μίσκου, Διευθύντριας Γραμματείας Διοίκησης του ΟΒΙ,  η οργάνωση της νέας Υπηρεσίας του για την ενίσχυση νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ.

Η ίδια σημείωσε πως «ο στόχος του Έργου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ΟΒΙ στις νεοφυείς και ΜμΕ, ειδικά σε όσες είναι προσανατολισμένες στην καινοτομία και στην κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας. Και αυτό θα υλοποιηθεί με την οργάνωση και ενσωμάτωση στον ΟΒΙ της υπηρεσίας υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις, η οποία θα τις υποστηρίζει πλήρως, από τα πρώτα βήματα της αρχικής διερεύνησης της δυνατότητας κατοχύρωσης της εφεύρεσής τους».

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν υψηλό, ενώ ακολούθησε συζήτηση με απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν.

Τη διοργάνωση των ημερίδων υλοποίησε η εταιρία INTRAWAY ΕΠΕ, ανάδοχος εταιρία του τμήματος 3 του έργου.

Συνοπτική Περιγραφή των κλάδων «Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα» και «Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια»

ΕΞΥΠΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ:

Τα έξυπνα δίκτυα αποτελούν το μέλλον της ενεργειακής βιομηχανίας καθώς έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο αποδοτικά, αξιόπιστα και βιώσιμα από τα παραδοσιακά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Με την αυξανόμενη ζήτηση για καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια τα έξυπνα δίκτυα γίνονται ουσιαστικό μέρος της ενεργειακής υποδομής σε πολλές χώρες. Η τεχνολογία των έξυπνων δικτύων εξελίσσεται συνεχώς με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να επενδύουν σημαντικά στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων λύσεων σε αυτό το πεδίο.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ:

Τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια είναι κατασκευές που σχεδιάζονται, δομούνται και λειτουργούν έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας και να μειώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.  Αυτά τα κτίρια χρησιμοποιούν ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, υλικά και σχέδια για να πετύχουν βέλτιστα επίπεδα θερμικής άνεσης και φωτισμού, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη σπατάλη ενέργειας. Η ανάγκη για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια γίνεται όλο και πιο σημαντική λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Η μελέτη επικεντρώνεται στον γενικό τομέα της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και διερευνά τις υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Οι ομιλητές των εκδηλώσεων:

Ελένη Μίσκου Διευθύντρια Γραμματείας Διοίκησης, Υπεύθυνη Πράξης

Αθανάσιος Δαγούμας Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων

Βασίλης Σιέμος Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Υπεύθυνος Επιχειρηματικού Επιταχυντή στο Κέντρο Αρχιμήδης ΕΚΠΑ

Ιωάννης Δημητρακόπουλος Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας – Υπεύθυνος Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Κέντρο Αρχιμήδης ΕΚΠΑ

Γεώργιος Παυλίδης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Δ/ντής Εργαστηρίου Πληροφορικών Συστημάτων και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης.

Αντώνης Αλεξανδρίδης, Δ/ντής Εργαστηρίου Συστημάτων Ισχύος Ανανεώσιμης και Κατανεμημένης Παραγωγής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Παν/μίου Πατρών

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Dr. iur. Γιάννης Γ. Γεωργόπουλος, LL.M. (Düsseldorf) Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Ντύσσελντορφ, Μέλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Στέλλα Τσόκα, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Πολ. Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.

Αιμιλία Παπαγιαννάκη, Data Scientist από την εταιρία MEAZON.

Βασίλης Καπογιαννόπουλος, Intraway, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, ΜΒΑ in Business Administration, με θέμα το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ως Προϊόν και Ανατρεπτικές Καινοτομίες στην Ενέργεια.

Κατοχύρωσε την εφεύρεσή σου. Προστάτευσε την περιουσία σου.