Μουσική

Νέα γύρω από την ελληνική και ξένη μουσική

 
    Τετάρτη, 04 Μαΐου 2022
  • 17:22
    «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας»

    «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας»

    «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας» - 36 καλλιτέχνες ενώνουν τη φωνή τους για την υποστήριξη της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», στις ...