Skip to main content

Το κτήμα Τατοΐου αποτελεί πάντα προτεραιότητα για το υπουργείο Πολιτισμού

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει σχετικά με διάφορα δημοσιεύματα, που έχουν έρθει στο φως το τελευταίο διάστημα,  και κάνουν λόγο για δήθεν εγκατάλειψη του κτήματος Τατοΐου.

Η ανακοίνωση

Το ΥΠΠΟΑ επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος κηρυγμένος ιστορικός τόπος, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομικών και συναρμοδιότητας και άλλων υπουργείων και φορέων, αποτελεί πάντα προτεραιότητα για το ΥΠΠΟΑ, το οποίο έχει εκεί αδιάλειπτη παρουσία και εκτελεί έργο.

Από τον Μάρτιο του 2004 ήδη, οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ προχώρησαν σε στερεωτικές εργασίες προκειμένου να διασωθούν τα 45 κτήρια – κηρυγμένα μνημεία, αλλά και να προστατευτεί και να αναδειχθεί ο τεράστιος αριθμός κινητών αντικειμένων, με απώτερο στόχο να αποδοθούν στο κοινό ως ένα ενιαίο σύνολο.

Το 2016 ανασυστάθηκε Επιτροπή με αντικείμενο τόσο την παρακολούθηση και τον συντονισμό των εργασιών αποκατάστασης των κτηρίων, της σύνταξης μελετών, των εργασιών καταγραφής και συντήρησης των κινητών μνημείων, όσο και την επεξεργασία σχεδίου ΚΥΑ που θα καθορίζει τη λειτουργία και τις χρήσεις του κτήματος.

Ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια το υπουργείο έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις και έχει υλοποιήσει τις μελέτες που συντάχθηκαν από στελέχη της υπηρεσίας για κτίρια που εντάσσονται στο συγκρότημα Τατοΐου (Οικία Αρχικηπουρού, Οικία Δασοφύλακα, κτήριο Γεννήτριας, Βουτυροκομείο).

Όσον αφορά το Ανάκτορο το ΥΠΠΟΑ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το υπουργείο Ανάπτυξης και προωθεί τη σύνταξη της οριστικής στατικής και Η/Μ μελέτης προκειμένου με την ήδη εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου αποκατάστασης του Ανακτόρου.

Το ΥΠΠΟΑ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους ποσού της τάξης των 500.000 ευρώ, το οποίο έχει απορροφηθεί και απορροφάται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων έχει εκτελέσει και συνεχίζει να εκτελεί εργασίες αποκατάστασης των κτηρίων και εν γένει βελτίωσης της εικόνας του κτήματος. Επίσης η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων στο πλαίσιο καταγραφής και προστασίας της συλλογής αντικειμένων από το πρώην βασιλικό ανάκτορο στο κτήμα Τατοΐου συνεχίζει τη συντήρηση ζωγραφικών έργων της συλλογής, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των χιλιάδων αντικειμένων και κινητών μνημείων με τη συνεργασία του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.

Παράλληλα οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν άμεσα όλες τις βλάβες που προκαλούνται από φυσικό ή ανθρώπινο παράγοντα και προβαίνουν στις απαραίτητες συνεννοήσεις με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για την κατάλληλη ανά εποχή διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προς αποφυγή επιπτώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε πλήρης τεκμηρίωση και αποκατάσταση της στέγης του ξενοδοχείου «Τατόιον», καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης πόρτας για την ανάδειξη του κελύφους κτηρίου αποθήκης στον κεντρικό τομέα του Κτήματος, ο οποίος παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα.

Βασικό όμως βήμα για την ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία και ανάδειξη του κτήματος αποτελεί η υπογραφή σχετικής ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η ενεργοποίηση του Φορέα Διαχείρισης, με το ΥΠΠΟΑ να έχει ήδη αποστείλει το σχέδιο της ΚΥΑ με τις ολοκληρωμένες απόψεις των Υπηρεσιών του, στο συναρμόδιο Υπουργείο.

Το ΥΠΠΟΑ επισημαίνει, επίσης, ότι το πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου ως χώρος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και υψηλής οικολογικής αξίας, αλλά και ως χώρος πολιτισμού, αναψυχής και τουρισμού, μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο, οργανωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

naftemporiki.gr