Skip to main content

662.000 ευρώ σε προγράμματα που αφορούν στη διαφύλαξη και ανάδειξη στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιά

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 662.000 ευρώ ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 6 Μαΐου 2022, σε Κοινότητες Φορέων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω του Μητρώου Πολιτιστικού Φορέων του ΥΠΠΟΑ, για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας σε δράσεις τους, που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2022 και αφορούν τη διαφύλαξη και ανάδειξη στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας (ΕΕΑΠΚτΕ).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟΑ υποβλήθηκαν εξήντα επτά (67) αιτήματα από εγγεγραμμένους φορείς στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους:

1. Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

2. Ρέα Κακάμπουρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

3. Λάμπρο Λιάβα, Καθηγητή Εθνομουσικολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

4. Ανδρομάχη Οικονόμου, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών,

5. Σταυρούλα Φωτοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ,

αφού έλαβε υπόψη της το σύνολο των στοιχείων που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα οι φορείς (δηλαδή, τα συνοπτικά αρχεία με την περιγραφή των δράσεων, τους συμμετέχοντες και τον προϋπολογισμό τους, τους οικονομικούς και καλλιτεχνικούς απολογισμούς των τριών τελευταίων ετών του κάθε φορέα), αποφάσισε ομόφωνα την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε πενήντα τρεις (53) φορείς.

Ο πίνακας με τα ποσά επιχορήγησης ανά φορέα και το σκεπτικό της Ομάδας Εργασίας.

Σκεπτικό Ομάδας Εργασίας

Εγκρίνεται η οικονομική ενίσχυση των κάτωθι φορέων για την υλοποίηση των Προτάσεών τους, σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας, ως ακολούθως:

1. Ο φορέας Δημιουργική Ομάδα για την Ανάπτυξη της Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας και Έκφρασης των Νέων Ανθρώπων να ενισχυθεί οικονομικά με 15.000,00€, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Η ιστορία του μαύρου χρυσού της Ηλείας» διότι αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης των σταφιδοπαραγωγών περιοχών της Ηλείας.

2. Ο φορέας Σπουδή στην τέχνη του θεάτρου σκιών και του κουκλοθεάτρου να ενισχυθεί οικονομικά με 5.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Ο Καραγκιόζης των παιδιών- Karagkiozis…New Generation!» διότι αναμένεται να συμβάλει στη μετάδοση της τεχνογνωσίας του Θεάτρου Σκιών», καθιστώντας τους μαθητές/ριες του εργαστηρίου ενεργούς συμμέτοχους στη δημιουργία μιας παράστασης θεάτρου σκιών.

3. Ο φορέας ΙΚΑΡΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, να ενισχυθεί οικονομικά με 5.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Προετοιμασία και έκδοση δίγλωσσου πολυμεσικού βιβλίου με τίτλο Τα Πανηγύρια της Ικαρίας Αλλιώς», διότι αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη του στοιχείου με ονομασία «Πανηγύρια της Ικαρίας» το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

4. Ο φορέας Μορφωτικός Σύλλογος Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας να ενισχυθεί οικονομικά με 5.000,00 €, για την Πρότασή του με τίτλο: «Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό να κρατηθεί ζωντανή η άυλη τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου», διότι οι προτεινόμενες δράσεις συμβάλλουν στη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε μια παραμεθόρια περιοχή.

5. Ο φορέας ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Διάσωση, ανάδειξη και μεταλαμπάδευση του τοπικού ηχοχρώματος μουσικής και τραγουδιών που συνοδεύουν το δρώμενο των ‘‘Αράπηδων’’ Μοναστηρακίου», διότι οι προβλεπόμενες σε αυτή δράσεις αναμένεται να κινήσουν το ενδιαφέρον των νέων της περιοχής και να τους δώσουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με όψεις του εθίμου και την προετοιμασία της κοινότητας για την τέλεσή του.

6. Ο φορέας ΑΠΕΙΡΟΣ, να ενισχυθεί οικονομικά με 25.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Το Πολυφωνικό Καραβάνι ως καλή Πρακτική Διαφύλαξης του Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού», διότι η δράση εντάσσεται σε έναν μακρόπνοο σχεδιασμό μελέτης, διαφύλαξης και ανάδειξης του πολυφωνικού τραγουδιού.

7. Ο φορέας ΜΙΚΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ να ενισχυθεί οικονομικά με 15.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Διαπολιτισμικό Παιδικό Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών και Δράσεις σε Παραμεθόριες Περιοχές της Θράκης», διότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια, σε παραμεθόριες και δυσπρόσιτες περιοχές, συμβάλλοντας στη συμπερίληψη ευρύτερων πληθυσμιακών ομάδων στις πολιτικές για την πολιτιστική κληρονομιά, αναδεικνύοντας την τέχνη του Θεάτρου Σκιών.

8. Ο φορέας Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών να ενισχυθεί οικονομικά με 15.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Ο Καραγκιόζης της Προσφυγιάς», διότι η πραγματοποίηση των προτεινόμενων παραστάσεων θα δώσει την ευκαιρία στους νεότερους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με το Θέατρο Σκιών, το οποίο αποτελούσε ένα από τα κυριότερα μέσα ψυχαγωγίας των παλαιότερων γενεών και μάλιστα σε εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες όπως αυτές που επικρατούσαν την περίοδο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.

9. Ο φορέας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ να ενισχυθεί οικονομικά με 15.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Αποκατάσταση και Επαναλειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΥ», διότι η επαναλειτουργία του εν λόγω μύλου, θα συμβάλει στην ανάδειξη της αξίας της αγροδιατροφικής παράδοσης του Χαρουπιού της Κρήτης, ενώ ταυτόχρονα θα δώσει το έναυσμα για τη μελλοντική δημιουργία «Μουσείου Χαρουπιού», γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού.

10. Ο φορέας ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Ο.Ε. να ενισχυθεί οικονομικά με 5.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: Δημιουργία βίντεο με τον χορό «Σέρρα» και «Σέρρα τη μαχαιρί», διότι η καταγραφή του στοιχείου αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξή του στο ευρύτερο κοινό.

11. Ο φορέας ΤΡΟΠΟΣ: Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Μουσικής Τέχνης και του Πολιτισμού να ενισχυθεί οικονομικά με 15.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Μελέτη και ανάδειξη του «Ολυμπίτικου Γλεντιού» και δημιουργία πολυμεσικής πλατφόρμας για τη διάχυση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ολύμπου Καρπάθου», διότι αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ακριτικής νησιωτικής Ελλάδας και στην ανάδειξη της Ολύμπου Καρπάθου ως προορισμού ποιοτικού πολιτιστικού τουρισμού.

12. Ο φορέας ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ETHNOFEST να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Κοινότητες Φορέων ΑΠΚ και Εκπαίδευση στις Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις», διότι η δράση θα συνδυαστεί με την πρώτη συνάντηση του Δικτύου Φορέων Κοινοτήτων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές φθινόπωρο με πρωτοβουλία των κοινοτήτων φορέων ΑΠΚ.

13. Ο φορέας ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ να ενισχυθεί οικονομικά με 25.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Τεκμηρίωση της Λαγκαδινής Παραδοσιακής Τέχνης της Πέτρας», διότι η δράση αναμένεται να συμβάλει στην έρευνα και οπτική τεκμηρίωση παραδοσιακών τεχνικών δόμησης αλλά και των υλικών προϊόντων της τέχνης, με στόχο τη διαφύλαξή της και τη μεταλαμπάδευσή της στις νεότερες γενιές επαγγελματιών.

14. Ο φορέας Χορευτικός Όμιλος Φοιτητών να ενισχυθεί οικονομικά με 5.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Νάξος, Ελαίας Γη», διότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην Πρόταση και οι οποίες απευθύνονται τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο ευρύτερο κοινό, αναμένεται να συμβάλουν στην ανάδειξη του πολιτισμού της Ελιάς και του Ελαιολάδου στη Νάξο.

15. Ο φορέας ΚΡΟΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ενισχυθεί οικονομικά με 15.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Αδελφοί Καραγκιόζη: Από την Ανατολή προς τη Δύση», διότι η υλοποίησή της αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη των κοινών πολιτισμικών εμπειριών που συνδέουν τον ελληνικό και τον τουρκικό λαό σε ό,τι αφορά το θέατρο σκιών αλλά και στην ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει ως πεδίου επαφής και ώσμωσης των πολιτισμών.

16. Ο φορέας ARTIFACTORY να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Ένα ρεμπέτικο θα σου πω….», διότι περιλαμβάνει πολλές δράσεις στις οποίες επιδιώκεται να συμμετάσχει ενεργά η τοπική κοινωνία και οι οποίες αναδεικνύουν την τοπική ιστορία και τη σχέση της Πρέβεζας με το ρεμπέτικο. Επίσης, το εργαστήριο, αλλά και το συμπόσιο απευθύνονται σε νεανικό κοινό, μαθητές και σε νέους μουσικούς, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διεύρυνση της κοινότητας φορέων του στοιχείου .

17. Ο φορέας MeWe να ενισχυθεί οικονομικά με 5.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «τοίμασ’ το τραπέζι να φάμε…», διότι αναμένεται να αναδείξει τις αγροδιατροφικές παραδόσεις στην Τραγάνα Φθιώτιδας και τη συνάφειά τους με το διατροφικό πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής.

18. Ο φορέας ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ να ενισχυθεί οικονομικά με 25.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Από το αμπέλι στην UNESCO», διότι αποτελείται από ένα σύνολο συνεκτικών και στοχευμένων δράσεων που αξιοποιούν ειδικούς και επαγγελματίες και οι οποίες εντάσσονται σε ένα μακρόπνοο σχεδιασμό για την τεκμηρίωση της πολιτισμικής διάστασης της παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης της Κορινθιακής (μαύρης) σταφίδας. 

19. Ο φορέας BRANDING HERITAGE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ να ενισχυθεί οικονομικά με 25.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Το Γερακίτικο υφαντό: Παρελθόν, παρόν και μέλλον», διότι με την ενεργό συμμετοχή της κοινότητας φορέων (στην Πρόταση συμμετέχουν και οι ίδιες οι υφάντριες του Γερακίου) επιδιώκεται η εκπόνηση και η εφαρμογή σχεδίου διαφύλαξης και ανάδειξης του στοιχείου σε ένα σύγχρονο οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

20. Ο φορέας Ινστιτούτο Δημιουργικότητας, Έρευνας, Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Τεχνική εκπαίδευση κατασκευής νερόμυλου», διότι η δράση αναμένεται να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση για την κατασκευή και συντήρηση υδροκίνητων εγκαταστάσεων, γνώση που μπορεί σήμερα να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων.

21. Ο φορέας Ομάδα Πάλσαρ να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Πλάθοντας τη γη -εξερεύνηση και ανάδειξη της κεραμικής τέχνης. Πρώτη φάση: Η κεραμική παράδοση της οικογένειας Κουρτζή» την οποία υπέβαλλε σε συνεννόηση με τον φορέα του στοιχείου την οικογένεια Κουρτζή, διότι αναμένεται να αναδείξει τη μακρόχρονη παράδοση της συγκεκριμένης οικογένειας στην αγγειοπλαστική τέχνη, παράδοση η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

22. Ο φορέας Εν Χορδαίς και Οργάνοις – Η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή να ενισχυθεί οικονομικά με 15.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Εκπαιδευτικά Βιωματικά Μαθήματα Μουσικής Διδασκαλίας Λαϊκών Οργάνων και Ρεμπέτικου», διότι αναμένεται να συμβάλει στη διαφύλαξη του στοιχείου και στην ανάδειξη της σημασίας του ειδικά στις νεότερες γενιές.

23. Ο φορέας Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι» να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Το ζεϊμπέκικο μέσα από τον κινηματογραφικό φακό» διότι αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη της εγγραφής του ζεϊμπέκικου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας καθώς και στον εμπλουτισμό των διαδεδομένων αντιλήψεων για τον ζεϊμπέκικο χορό ως έκφραση των σύγχρονων χορευτικών ταυτοτήτων.

24. Ο φορέας Μαύρο Θέατρο Πάτρας να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Σκαλίσματα και χρώματα με μουσική» διότι η αξιοποίηση της εμπειρίας «μαστόρων» του Θεάτρου Σκιών της Πάτρας, η ψηφιοποίηση σπάνιων ηχητικών τεκμηρίων (παραστάσεων), αλλά και τα εργαστήρια που περιλαμβάνονται στην Πρόταση (συντήρησης και κατασκευής φιγούρας κτλ.), αναμένεται να δώσουν την ευκαιρία σε ένα ευρύτερο κοινό να γνωρίσει το Θέατρο Σκιών ειδικά σε μία από τις κοιτίδες του, την πόλη της Πάτρας, αλλά και να συμβάλλει στη μεταλαμπάδευση της τέχνης στις νεότερες γενιές.

25. Ο φορέας Εικονικό Μουσείο Τήνου να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Διαδρομές στην Τηνιακή Μαρμαροτεχνία… επόμενη στάση Αθήνα!» διότι τόσο η πολιτιστική διαδρομή όσο και ο διαδραστικός χάρτης που προβλέπεται να δημιουργηθούν, αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάδειξη της μαρμαροτεχνίας και ιδιαίτερα της συνεισφοράς των Τηνίων μαρμαροτεχνιτών της Αθήνας στη διαμόρφωση της τέχνης.

26. Ο φορέας Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας «Το Αδράχτι» να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Η Παναγία Μεσοσπορίτισσα και το Έθιμο των Πολυσπορίων στην Ελευσίνα» διότι οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν συμβάλλουν στην κινητοποίηση της κοινότητας και στην ανάδειξη της σημασίας του εν λόγω στοιχείου για την τοπική μνήμη και ταυτότητα.

27. Ο φορέας Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας να επιχορηγηθεί με 15.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Η Σταφιδική κρίση ως αιτία της υπερατλαντικής μετανάστευσης στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα» διότι η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην κινητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων με σκοπό τη συστηματική διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης των σταφιδοπαραγωγών κοινοτήτων της Βόχας, καθώς και στην τεκμηρίωση της σταφίδας ως σημαντικού στοιχείου της τοπικής παραγωγικής ταυτότητας.

28. Ο φορέας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ να ενισχυθεί οικονομικά με 3.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Βυζαντινό Αναλόγιο Διάδοση και ανάδειξη της Βυζαντινής Μουσικής & Ψαλτικής Τέχνης» διότι αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη του ρόλου των γυναικών στην τέχνη της Βυζαντινής μουσικής.

29. Ο φορέας ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Χαράσσοντας τη ζωή του ψαρά» διότι η υλοποίησή της θα συμβάλει στη γνωριμία των νέων με την παραδοσιακή αλιεία και το πολιτισμικό τοπίο της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

30. Ο φορέας ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ να ενισχυθεί οικονομικά με 25.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Frasta School | Ένα Σχολείο για τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης» και συγκεκριμένα για την υλοποίηση της δράσης «Αποκατάσταση ξερολιθικών τοίχων αντιστήριξης στον περιβάλλοντα χώρο», διότι: α) η δράση αποτελεί παράδειγμα δράσης που συμβάλλει στη μεταλαμπάδευση της παραδοσιακή τέχνης της δόμησης από έμπειρους επαγγελματίες σε νέους επαγγελματίες β) διότι αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη διαφύλαξη του κτηριακού αποθέματος της κοινότητας Φράστου Τζουμέρκων και ιδιαίτερα του Σχολείου της κοινότητας, που αποτελεί έξοχο δείγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

31. Ο φορέας Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Δράσεις ανάδειξης της Κορινθιακής Σταφίδας και του Ιστορικού, Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Ρόλου των Αποθηκών ΑΣΟ στο Κιάτο» διότι με την υλοποίησή της αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με τη σταφιδοκαλλιέργεια στην περιοχή του Κιάτου και στην αξιοποίησή της προκειμένου η περιοχή να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών στο πλαίσιο υψηλής ποιότητας προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού.

32. Ο φορέας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Μακεδονίας να ενισχυθεί οικονομικά με 20.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Ρεμπέτικη ζυγιά με Ορχήστρα Βιολιώνε» διότι αναμένεται να συμβάλει τόσο στην εκπαίδευση νέων επαγγελματιών μουσικών στην παραδοσιακή μουσική, όσο και στην ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα του ρεμπέτικου ως πηγή έμπνευσης και σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

33. Ο φορέας ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Οι αγγειοπλάστες της Σίφνου: Σύγχρονες προσεγγίσεις» διότι αναμένεται να συμβάλει στη διεπιστημονική τεκμηρίωση της κεραμικής παράδοσης ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανάδειξη της κεραμικής στο ευρύτερο κοινό με τη δημιουργία πρωτότυπου ψηφιακού υλικού ελεύθερα προσβάσιμου διαδικτυακά.

34. Ο φορέας ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ (ΟΜΣΙΕ)  να ενισχυθεί οικονομικά με 9.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Ψηφιοποίηση Εφημερίδας Ιεροψαλτικός Κόσμος (Επίσημου Οργάνου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, από το 1982-2006)» διότι θα συμβάλει στη διάσωση ενός σημαντικού τεκμηρίου για την εξέλιξη της Ψαλτικής τέχνης και του ιεροψαλτικού λειτουργήματος κατά το διάστημα από το 1982-2006.

35. Ο φορέας ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ «ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ» να ενισχυθεί οικονομικά με 5.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘’Βυζαντινή Οικομουσικολογία’’» διότι αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη της Ψαλτικής τέχνης στις νεότερες γενιές αλλά και στην ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Θράκης.

36. Ο φορέας ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ να ενισχυθεί οικονομικά με 2.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Διεξαγωγή Ημερίδας, Επιμορφωτικών Σεμιναρίων και Εκδηλώσεων της Ιεροψαλτικής Κοινότητας με θέμα ‘’Βυζαντινομουσικολογικές Συναντήσεις – η Διδασκαλία της Ψαλτικής Τέχνης: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον’’ – Οραματισμοί για το “Μέλλον” της Βυζαντινής Μουσικής» διότι αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των δεσμών που συνδέουν την ιεροψαλτική κοινότητα. 

37. Ο φορέας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ” να ενισχυθεί οικονομικά με 3.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Επιβιώσεις της Προφορικής και Γραπτής Παράδοσης της Βυζαντινής Μουσικής στον Βαλκανικό Χώρο από τον 15ο αι. και εξής» διότι αναμένεται να συμβάλει στην κατάδειξη της κοινής βάσης της Βυζαντινής μουσικής/Ψαλτική Τέχνης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

38. Ο φορέας Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Δράσεις για τη διάδοση του πολιτισμού της Μετακινούμενης Κτηνοτροφίας ως στοιχείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς» διότι αναμένεται να συμβάλει τόσο στην ευαισθητοποίηση νέων ομάδων κοινού για τον ρόλο που διαδραμάτισε η μετακινούμενη κτηνοτροφία στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας ιδιαίτερα των ορεινών κτηνοτροφικών κοινοτήτων.

39. Ο φορέας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ξένος ο Κορώνης» να ενισχυθεί οικονομικά με 15.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Mελέτη και τεκμηρίωση ηχοτοπίου Έκθεσης Ψηφίδες Ψαλτικής Τέχνης ‘’Ιωάννης Πλουσιαδηνός’’» διότι αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη της Βυζαντινής Μουσικής/Ψαλτικής Τέχνης στο ευρύτερο κοινό αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έκθεσης για τον Ιωάννη Πλουσιαδηνό.

40. Ο φορέας Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο να ενισχυθεί οικονομικά με 20.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Λήμνου στα σχολεία της: σειρά βιωματικών σεμιναρίων για τη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση» διότι: α) εντάσσεται σε έναν μακρόπνοο σχεδιασμό με ολιστικό χαρακτήρα για τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Λήμνου και β) αποτελεί καλή πρακτική σε ό,τι αφορά την άμεση συμμετοχή της κοινότητας φορέων του στοιχείου και την προαγωγή της βιώσιμης και αειφορικής ανάπτυξη της Λήμνου.

41. Ο φορέας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΤΟ ΑΛΩΝΑΚΙ» να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «O Πολιτισμός της Ελιάς και του Ελαιόλαδου στη Βόρεια Εύβοια» διότι επιχειρεί να συμβάλει στην τόνωση της συλλογικής μνήμης των πυρόπληκτων κοινωνιών της Βόρειας Εύβοιας και ιδιαίτερα στην ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

42. Ο φορέας Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ευρωπαϊκών, κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων – Θέτις να ενισχυθεί οικονομικά με 20.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Άνθρωποι της μαστίχας» διότι αναμένεται να συνεισφέρει στη διαφύλαξη της μαστιχοκαλλιέργειας, να αναδείξει την ταυτότητα των μαστιχοπαραγωγών και τη διαγενεακή μετάδοση της παραδοσιακής γνώσης, αλλά και να τονώσει τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας πολιτιστικού τουρισμού. 

43. Ο φορέας ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ να ενισχυθεί οικονομικά με 20.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «(Α)ΟΡΑΤΗ: Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά του Ζαγορίου μέσα από τα ιστορικά αρχεία των κοινοτήτων και καλές πρακτικές για την εμπέδωση μιας σύγχρονης οικολογικής κουλτούρας» διότι: α) εντάσσεται σε έναν μακρόπνοο σχεδιασμό για τη μελέτη, διαφύλαξη και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Ζαγορίου, β) αναμένεται να αξιοποιήσει τα ιστορικά αρχεία των κοινοτήτων προκειμένου να τεκμηριώσει τις πρακτικές διαχείρισης των φυσικών πόρων (εδάφους, δασών, υδάτων κτλ.) με τρόπο που να αναδεικνύεται ο ολιστικός χαρακτήρας του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

44. Ο φορέας Stady Roots ΑΜΚΕ να ενισχυθεί οικονομικά με 20.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Τριήμερο συνέδριο με σκοπό την διερεύνηση της ανάγκης καθιέρωσης ενός ενιαίου θεωρητικού συστήματος για την αστική λαϊκή μουσική με βασικό άξονα την λαϊκή κιθάρα», διότι αποτελεί πρωτοβουλία της κοινότητας φορέων του στοιχείου και αποτελεί καλό παράδειγμα δράσης με σκοπό την την ανάδειξη του ρόλου της λαϊκής κιθάρας, τόσο για την ανάδειξη της μουσικής παράδοσης όσο και για την ανάδειξη της σημασίας της ως πηγής έμπνευσης για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

45. Ο φορέας Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Αναζητώντας το Άυλο. Από την ασυνέχεια στη συνέχεια της Τηνιακής Μαρμαροτεχνίας» διότι αποτελεί πρωτοβουλία της κοινότητας φορέων της τηνιακής μαρμαροτεχνίας για τη διαφύλαξη της παραδοσιακής γνώσης, τη διαγενεακή μετάδοσή της από έμπειρους τεχνίτες και καταρτισμένους εκπαιδευτές και την ανάδειξη της μαρμαρογλυπτικής ως μιας σύγχρονης επαγγελματικής απασχόλησης.

46. Ο φορέας ΤΟ ΜΙΤΑΤΟ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ενισχυθεί οικονομικά με 20.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «2o Εργαστήριο Ξερολιθιάς ‘’Η Αμοργιανή Μαστοριά’’» διότι συμβάλλει στη διαφύλαξη και ανάδειξη της τέχνης της ξερολιθιάς στο εγχώριο και διεθνές κοινό με τη συνεργασία της κοινότητας φορέων, των μελών της τοπικής κοινωνίας ιδιαιτέρως των νέων, καθώς και των ειδικών στις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης. 

47. Ο φορέας ARTIS GRATIA AMKE να ενισχυθεί οικονομικά με 15.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Σύγχρονες Εικαστικές Προσεγγίσεις στα Παραδοσιακά Μοτίβα της Κεντητικής Τέχνης της Λευκάδας» διότι αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδιαιτέρως των νέων, σε ό,τι αφορά την πλούσια παραδοσιακή κεντητική τέχνη και τεχνική, γνωστή ως Καρσάνικο κέντημα.

48. Ο φορέας COUNTERPUBLICS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Η κυκλική κοινότητα. Ερευνητικές αναγνώσεις των δρώμενων ‘’Κύκλες’’ και ‘’Καγκελάρι’’ Ηπείρου» διότι αποτελεί δράση διεπιστημονικής συνεργασίας με την ενεργό συμμετοχή των κοινοτήτων φορέων, που αποσκοπεί στην καταγραφή και ανάδειξη των κυκλικών χορών της Ηπείρου ως στοιχείων συγκρότησης τοπικών συλλογικών ταυτοτήτων. 

49. Ο φορέας ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ να ενισχυθεί οικονομικά με 15.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Ρεμπέτικο: Ρίζες, τόποι, όργανα» διότι βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ κοινοτήτων φορέων του Ρεμπέτικου, ερευνητών και μουσικών με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας του ρεμπέτικου ως στοιχείου συγκρότησης της συλλογικής μνήμης και αυτογνωσίας της ελληνικής κοινωνίας. 

50. Ο φορέας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ να ενισχυθεί οικονομικά με 15.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Συριανό Λουκούμι: 200 Χρόνια Ιστορίας» διότι αναμένεται να εμπλουτίσει τα ήδη υπάρχοντα οπτικά τεκμήρια της παραδοσιακής τεχνογνωσίας παρασκευής του Συριανού λουκουμιού ως ζωντανής παράδοσης της Σύρου, αλλά και να συμβάλει στην ανάδειξη της Σύρου ως πόλου έλξης υψηλής ποιότητας πολιτιστικού τουρισμού.

51. Ο φορέας Σύνδεσμος Συρρακιωτών Ιωαννίνων να ενισχυθεί οικονομικά με 5.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Το πανηγύρι του Συρράκου» για την έκδοση βιβλίου με θέμα το πανηγύρι του Συρράκου.

52. Ο φορέας ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Επιτελεστικά δρώμενα και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: Η περίπτωση των “Μάηδων της Μακρινίτσας Πηλίου”» γιατί αναμένεται να συμβάλει στην τεκμηρίωση, διαφύλαξη και ανάδειξη του στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς «Μάηδες Μακρινίτσας Πηλίου».

53. Ο φορέας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ να ενισχυθεί οικονομικά με 10.000,00 €, για την υλοποίηση της Πρότασής του με τίτλο: «Φεστιβάλ Ρεμπέτικου» διότι αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη και διαφύλαξη του ρεμπέτικου και στη διεύρυνση της κοινότητας φορέων του στοιχείου.