Skip to main content

Οι Ανώτερες Δραματικές Σχολές ενώνονται με νέο συλλογικό όργανο

Οι Ανώτερες Δραματικές Σχολές της Ελλάδας ύστερα από σειρά επαφών που είχαν μεταξύ τους αποφάσισαν τη σύσταση συλλογικού οργάνου προκειμένου να προτείνουν λύσεις για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος σπουδών τους εν μέσω πανδημίας.

Επιδιώκουν να θέσουν συλλογικά προτάσεις για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων λειτουργίας της Ανώτερης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και νέες βάσεις για το μέλλον, αλλά και την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στη διαβάθμιση των σπουδών και το διαχωρισμό εκπαιδευτικού αντικειμένου με συναφή ιδρύματα, που έχουν σα γνωστικό αντικείμενο την Τέχνη του Θεάτρου.

Σε επιστολή τους αναφέρουν:

Προς:

1.Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

2.Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τέχνης Ελλάδας

3.Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

4.Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

5.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

6.Υπουργό Οικονομικών

7.Υπουργό Υγείας

8.Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

9.Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού / Τμήμα Εκπαίδευσης

10.Γνωμοδοτική Επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

11.Καλλιτεχνικά Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις

12.Κάθε ενδιαφερόμενο

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

Ύστερα από διαδικτυακή συνάντηση που διενεργήθηκε μεταξύ ιδιοκτητών – διευθυντών των Ανώτερων Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης της Ελλάδας και λαμβάνοντας υπόψιν:

-τη νομοθεσία βάσει της οποίας λειτουργούν οι σχολές

-τις κοινές υπουργικές αποφάσεις από την αρχή της υγειονομικής κρίσης

-τα έκτακτα μέτρα από τη γενική γραμματεία σύγχρονου πολιτισμού του Υπ.Πο.Αθ.

-τις θέσεις των ιδιοκτητών – διευθυντών των σχολών

-τα προβλήματα που τέθηκαν από το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές

-την ορθότητα της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων που αποτελεί αναγκαία λύση κάλυψης διδακτικών ωρών, στην πρωτόγνωρη αυτή συνθήκη που καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε

Ζητούνται τα παρακάτω:

– Διευκρινίσεις από το Υπουργείο σχετικά με το σχεδιασμό ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής χρονιάς (επαναλειτουργία, επαναφορά σπουδαστών, επερχόμενες εξεταστικές, κ.α).

– Ζητείται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση διεξαγωγής μαθημάτων δια ζώσης με μικρές ομάδες (καθηγητής και μικρός αριθμός σπουδαστών / μικρότερος των εκτάκτων μέτρων), στο πρότυπο της αντίστοιχης εξαίρεσης σε επαγγελματικές πρόβες και γυρίσματα σε περίοδο lock down.

– Επισημαίνεται η ανάγκη έναρξης επικοινωνίας του Υπουργείου, γραμματείας και επιτροπής που λαμβάνει μέτρα έκτακτης λειτουργίας λόγω covid, με τις σχολές για να διευκρινίζονται από την πλευρά μας τόσο οι θέσεις, όσο και η φύση της διδασκαλίας και η ουσιαστική ταυτότητα του κάθε μαθήματος καθώς και προτάσεις. Οι εκπρόσωποι των σχολών έχουν την εμπειρία, που είναι αδύνατο να μη ληφθεί υπόψιν, γνώση απαραίτητη προκειμένου να λαμβάνονται λειτουργικές αποφάσεις και μέτρα.

– Ζητείται η δυνατότητα που θα μπορούν να έχουν όλες οι σχολές, ύστερα από σχετική άδεια και συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού, να τους παραχωρηθούν ανοιχτοί προαύλιοι χώροι σχολείων (και άλλοι ανοιχτοί ή μεγάλοι κλειστοί) κοντά στην έδρα της σχολής για τη διεξαγωγή μαθημάτων κατά την υπόδειξη της Γραμματείας για όσο το δυνατό, όταν την Άνοιξη το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, συνάθροιση σε ανοιχτούς ή γενικά μεγάλους χώρους που πληρούν τους όρους επιδημιολογικών πρωτοκόλλων για τη διενέργεια μαθημάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Οι παραπάνω χώροι, σα δομές είναι αδειοδοτημένοι. Αντίστοιχα θα μπορούσαν να υποδειχθούν και άλλοι ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι.

– Προτείνεται, όπως έχει εξαγγελθεί σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, έκτακτη επιδότηση βοηθείας των σχολών και των σπουδαστών στο πλαίσιο εκτάκτων αποφάσεων στήριξης, που αφορούν σε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, για τη συνέχεια λειτουργίας και την αντίστοιχη συνέχεια σπουδών σπουδαστών που πλήττονται.

– Ζητείται κοινή αντιμετώπιση από το κράτος σε περιπτώσεις εκτάκτων επιδοτήσεων, σε θέματα που αφορούν ΚΑΔ που ενώ το υπουργείο έχει ‘’κλείσει’’ σα δραστηριότητες, δεν έχουν ενταχθεί από λάθος σε κρατικά κλεισμένους αλλά πληττόμενους (π.χ. 8552,8542). Έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση ένταξης ΚΑΔ ή και μη ένταξη σε κρατικά κλεισμένους με αποτέλεσμα επιχειρήσεις και εργαζόμενοι να καθυστερούν ή να λαμβάνουν μικρότερο επίδομα αναστολής από αυτό που έχει εξαγγελθεί και πρέπει να αποδοθεί, ενώ η λειτουργία με εντολή του Υπουργείου έχει υποχρεωτικά διακοπεί.

Τέλος, προαναγγέλλεται η σύσταση οργάνου εκπροσώπησης Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης με στόχο την αναβάθμιση της Καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και την καλύτερη και συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν γενικότερα προβλήματα της Ανώτερης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης όπως:

– Διαβάθμιση, επίλυση από το κράτος του δικαιώματος της αναγνώρισης των σπουδών βάσει νομοθεσίας, διαχωρισμός του περιεχομένου σπουδών και του επαγγελματικού αντικειμένου με άλλες μορφές εκπαίδευσης (τμήματα θεατρολογίας, ΙΕΚ.).

– Προβληματικές νομοθεσίας σχετικά με εξετάσεις, καθυστερήσεις έναρξης, πρόγραμμα σπουδών, ανωτατοποίηση, επαγγελματική κατοχύρωση κ.ά.

Είμαστε έτοιμοι και με τη σύσταση του οργάνου των Ανώτερων Δραματικών Σχολών να αρχίσουμε συνομιλίες, σαν αδειοδοτημένες, ελεγχόμενες αλλά και προστατευόμενες από το κράτος δομές αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, με συλλόγους και σωματεία καθώς και να αντιμετωπίσουμε ζητήματα και προβλήματα που θέτουν άλλοι κλάδοι που ασχολούνται με την Τέχνη του Θεάτρου.

Ως εκ τούτου ζητείται, πέρα από διευκρινίσεις και απαντήσεις για τα ανωτέρω, άμεση συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού.

Η παρούσα επιστολή υπογράφεται από τις Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές Δραματικής Τέχνης της Ελλάδας:

1. Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου – Καλαμπόκη

2. Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Ανδρέας Βουτσινάς

3. Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Δήμου Αγίας Βαρβάρας ‘’Ιάκωβος Καμπανέλλης’’

4. Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Καλλιτεχνικής εταιρίας ‘’Προσκήνιο Γ. Ροντίδης’’

5. Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Μαίρης Ραζή ‘’Η Πρόβα’’

6. Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Μέλισσα Σχολή Τέχνης της Έλντας Πανοπούλου

7. Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Μοντέρνοι Καιροί

8. Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Νέο Ελληνικό Θέατρο

9. Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Νότος

10. Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Παναγιώτας Μουστάκη – Βεάκη

11. Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Πειραϊκού Συνδέσμου

12. Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Τεχνών Εκατό