Skip to main content

Alpha Bank: Κέρδη μετά από φόρους 118 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Κερδοφόρο ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου για την Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ. Συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 49,6 εκατ. ευρώ.

Τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων ανήλθαν σε 622,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2017, αυξημένα κατά 5,1% σε ετήσια βάση.

Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο 2017 σε 559,8 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο δείκτης εξόδων/εσόδων διαμορφώνεται σε 46,2%, ποσοστό που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο ανήλθαν σε 34,0 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου 2017, αυξημένα κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2016.

Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 2 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2017. Τον Αύγουστο 2017, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) της Τραπέζης, διαμορφώθηκε σε 9,1 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 4,1 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα σημείωσαν πτώση κατά 0,7 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση.

Αντίστοιχα, μειώθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 0,5 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2017.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 463,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2017, μειωμένες κατά 23,5% σε ετήσια βάση, και αντιστοιχούν σε 155 μονάδες βάσεως.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι η κεφαλαιακή βάση είναι ισχυρή, με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) σε 17,9%, ενισχυμένο κατά 74 μονάδες βάσεως σε τριμηνιαία βάση.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 9 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.