Skip to main content

Πλ. Θράκης: Ώθηση στα μεγέθη α’ τριμήνου από τα προϊόντα ατομικής προστασίας

Με αύξηση κύκλου εργασιών κατά 50,5% στα 111,367 εκατ. ευρώ έκλεισε το α’ τρίμηνο του 2021 για την Πλαστικά Θράκης, η οποία εμφάνισε την ίδια περίοδο καθαρά κέρδη 24,406 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,789 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2020, με αύξηση 775,1%.

Παρά το γεγονός ότι η ταχεία εξάπλωση και ευρεία διασπορά του κορωνοϊού Covid-19 από τις αρχές του 2020 μέχρι και σήμερα έχει επιφέρει σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, εν τούτοις η επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία του ομίλου Πλαστικά Θράκης δεν επηρεάστηκε αρνητικά.

Κατά το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο όμιλος, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, όχι μόνο κατάφερε να μην υποστεί μείωση των εσόδων του, αλλά αντιθέτως πέτυχε να αυξήσει τις πωλήσεις και την κερδοφορία του, καθώς η μειωμένη ζήτηση σε ορισμένους τομείς δραστηριοποίησης αντισταθμίστηκε και υπερκαλύφθηκε από την σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε άλλους. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε:

• Διατήρηση της αυξημένης ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας.

• Αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων.

• Μειωμένη ζήτηση σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με την εστίαση, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης δραστηριοποίησης

του συγκεκριμένου κλάδου, ιδίως στην Ελλάδα.

• Σημαντική αύξηση των τιμών των βασικών πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο.

• Διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατειακής βάσης του Ομίλου.

Αναφορικά με το α’ τρίμηνο του 2021, ο όμιλος εξακολούθησε να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση για προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, με αποτέλεσμα την πώληση προϊόντων με υψηλότερη κερδοφορία. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων σε επίπεδο ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 29,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, τα 20,6 εκατ. ευρώ ήταν αποτέλεσμα των ανωτέρω συνθηκών και ιδίως λόγω του προϊοντικού μίγματος και κατανέμονται στον Τομέα των «Τεχνικών Υφασμάτων» τα 20,5 εκατ. ευρώ ενώ στον Τομέα «Συσκευασίας» κατανέμονται τα 0,1 εκατ. ευρώ. 

Τέλος, σημαντική ήταν και η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 29,032 εκατ. ευρώ (στις 31.03.2021 ανήλθε σε 9.178 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 38.210 χιλ. ευρώ στις 31.12.2020, ήτοι ποσοστιαία μείωση 76,0%), με το δείκτη καθαρός δανεισμός/ίδια κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,04 σε σχέση με 0,22 στις 31.12.2020. 

Οι προβλέψεις

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, παρά τις συνθήκες έντονης αβεβαιότητας που καθιστούν κάθε πρόβλεψη επισφαλή, η διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας, όσο και σε επίπεδο ρευστότητας και κατά το δεύτερο τρίμηνο της χρήσης 2021. Η διατήρηση ικανοποιητικής ζήτησης για μεγάλο μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, παρά τυχόν επιμέρους περιορισμένες διακυμάνσεις, η διευρυμένη πελατειακή βάση, η ενισχυμένη ρευστότητα και η συνέχιση της εφαρμογής αυστηρών μέτρων προστασίας αποτελούν τα βασικά εφόδια για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της τρέχουσας κατάστασης.

Ταυτόχρονα, οι πρώτοι μήνες του έτους χαρακτηρίστηκαν από τις σημαντικά αυξημένες τιμές των βασικών πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο (συγκριτικά με το 2020) και τις ελλείψεις σε κατηγορίες πρώτων υλών, χωρίς ωστόσο το γεγονός αυτό να επηρεάσει τη λειτουργία του ομίλου, ενώ για τους επόμενους μήνες του έτους εκτιμάται ομαλοποίηση των προσφερόμενων ποσοτήτων και σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών, χωρίς ωστόσο να προσεγγίσουν τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

H διοίκηση του ομίλου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, παραμένει αισιόδοξη για την ικανοποιητική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου και για το σύνολο του έτους, αν και διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η εξέλιξη της πανδημίας στις οικονομίες των χωρών το επόμενο διάστημα (ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης όσων έχουν πληγεί) και για τον τρόπο και την ένταση που αυτές δύναται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του ομίλου, ειδικότερα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

naftemporiki.gr