Skip to main content

Στις 16 Ιουνίου η γ.σ. της Frigoglass

Για τις 16 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Frigoglass Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων ΑΒΕΕ, με την ημερήσια ατζέντα να διαμορφώνεται ως εξής:

  • Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016), με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  • Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2016.
  • Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016) και προέγκριση των αμοιβών για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017).
  • Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής του.
  • i) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας δια συνένωσης μετοχών και ταυτόχρονης μείωσης του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse share split 3:1) και ii) ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό €9.106.889,40, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας (όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse share split), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού και λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών.
  • Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των € 137.716.965, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • Τροποποίηση των υφιστάμενων ομολογιακών δανείων που εξέδωσε η Εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 δυνάμει των από 20/5/2013 και 7/05/2014 προγραμμάτων για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων προκειμένου να καταστούν μετατρέψιμα σε κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. Προσδιορισμός λόγου και τιμής μετατροπής. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.    
  • Προσδιορισμός ιδιότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.
  • Έγκριση σύναψης συμβάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.

naftemporiki.gr