Skip to main content

Χ.Α.: Αλλαγές στα ενημερωτικά δελτία

Από την έντυπη έκδοση

Στη δημιουργία ευνοϊκότερων όρων αλλά και περιορισμού του κόστους για τις εισηγμένες εταιρείες που προβαίνουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στοχεύει μεταξύ άλλων σχέδιο νόμου που προωθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αφορά την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό κανονισμό περί έκδοσης ενημερωτικών δελτίων. 

Στο σ.ν. προτείνεται η υποχρέωση δημοσίευσης πληροφοριακού και όχι ενημερωτικού δελτίου για περιπτώσεις δημόσιων προσφορών ύψους 500.000 ευρώ έως 8.000.000 ευρώ (αντί 5.000.000 ευρώ που ισχύει σήμερα), ποσά που υπολογίζονται στη διάρκεια ενός έτους. Η απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου προτείνεται να αφορά δημόσιες προσφορές ύψους 8.000.000 ευρώ και άνω. 

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται τόσο η διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς τη σύνταξη και δημοσίευση του απαραίτητου δελτίου όσο και η εξασφάλιση μεγαλύτερων ταχυτήτων σε ό,τι αφορά την εξέταση των δελτίων αυτών από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις υπόλοιπες διατάξεις του σ.ν.: 

Την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο και σε κάθε συμπλήρωμα αυτού φέρουν: α) ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ο εγγυητής ανάλογα με την περίπτωση, β) τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των παραπάνω προσώπων, καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο ότι παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων.

Το ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται για την εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση, σε ρυθμιζόμενη αγορά για πρώτη φορά ή για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών χωρίς εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά, υπογράφεται υποχρεωτικά από πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που έχει άδεια για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.

Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο ευθύνονται έναντι αυτών που απέκτησαν κινητές αξίες μέσα στους πρώτους δώδεκα μήνες από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου για κάθε ζημία που υπέστησαν από υπαιτιότητα των υπευθύνων προσώπων ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα του ενημερωτικού δελτίου. Αξιώσεις για αποζημίωση κατά των υπευθύνων προσώπων παραγράφονται μετά την πάροδο τριών ετών από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου. 

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά των διαμεσολαβητών ιδίως κατά την προπαρασκευή, διενέργεια, διεκπεραίωση, προβολή και διαφήμιση των διαδικασιών δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση κινητών αξιών, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με τα ζητήματα αυτά. 

Το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, εάν η Ελλάδα είναι κράτος – μέλος καταγωγής κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. ιγ του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 και πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή επιδιώκεται εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μόνο στην Ελλάδα. 
 

Όταν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή επιδιώκεται εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη εκτός Ελλάδος και η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος καταγωγής, για να μπορεί να ελέγχεται και εγκρίνεται το ενημερωτικό δελτίο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται είτε στην ελληνική γλώσσα είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. 

Εάν η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος υποδοχής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητά μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.  

Όταν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή επιδιώκεται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε περισσότερα του ενός κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας ως κράτους-μέλους καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα και διατίθεται, επίσης, και σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα ή σε γλώσσα αποδεκτή σε κάθε κράτος-μέλος υποδοχής ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος υποδοχής, γλώσσα αποδεκτή είναι η ελληνική ή η αγγλική κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Διοικητικές κυρώσεις 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει σε όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του νόμου τις εξής διοικητικές κυρώσεις και μέτρα: α) δημόσια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η φύση της παράβασης, β) εντολή που υποχρεώνει το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να παύσει την παράβαση και να μην την επαναλάβει στο μέλλον, γ) αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, δ) προσωρινή ή, σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, οριστική απαγόρευση κατά οποιουδήποτε φυσικού προσώπου που θεωρείται υπεύθυνο για μία τέτοια παράβαση να συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο ή να ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, ε) επιβολή προστίμου που ανέρχεται σε ύψος τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εφόσον το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πρόστιμο ύψους έως 5.000.000 ευρώ ή 3% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του εν λόγω προσώπου. Εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών χρηματοοικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία 2013/ 34/ΕΕ, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο περί λογιστικής με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της τελικής μητρικής επιχείρησης.

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, πρόστιμο ύψους έως 1.000.000 ευρώ.