Skip to main content

Ανοδικά συνεχίζει το 2024 ο όμιλος Uni Systems – Στα 530 εκατ. ευρώ το ανεκτέλεστο έργων του ομίλου

Ο όμιλος διαθέτει υψηλό ανεκτέλεστο έργων της τάξης των 530 εκατ. ευρώ, δραστηριότητα σε 21 χώρες, αριθμεί 300 ενεργούς πελάτες και 900 έργα στην τοπική αγορά, τους οργανισμούς και φορείς της Ε.Ε. EuropaAid και World Bank

Ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αντιστοιχεί σε έσοδα 215 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22%, αύξηση κατά 27% στα ΕΒΤ, σημαντική παρουσία στα RRF έργα, συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, παροχή διαφοροποιημένων λύσεων στα ευρωπαϊκά έργα, επενδύσεις σε καινοτομία και ανάπτυξη ύψους 16 εκατ. ευρώ και δημιουργία 7 clusters δείχνει η αποτίμηση του ομίλου Uni Systems το 2023.

Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Uni Systems Γιάννης Λουμάκης κατά την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του στρατηγικού του σχεδίου, παρουσία της Διοίκησης του Ομίλου Quest και των επικεφαλής των Γενικών Διευθύνσεων, ο όμιλος Uni Systems φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην πληροφορική, αρχής γενομένης από τον οραματιστή αρχιτέκτονα και πολεοδόμο Κωνσταντίνο Δοξιάδη. Ο όμιλος διαθέτει υψηλό ανεκτέλεστο έργων της τάξης των 530 εκατ. ευρώ, δραστηριότητα σε 21 χώρες, αριθμεί 300 ενεργούς πελάτες και 900 έργα στην τοπική αγορά, τους οργανισμούς και φορείς της Ε.Ε. EuropaAid και World Bank.

Σύμφωνα με τον κ. Λουμάκη, το 2023 ήταν από τις καλύτερες χρονιές της εταιρείας που συνεχίζει ανοδικά. Τα αυξημένα έσοδα προέρχονται και από τις τέσσερις βασικές αγορές που κινείται η εταιρεία, οι διεθνείς αγορές, ο τραπεζικός και χρηματοοικονομικός τομέας, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός, καθώς και από την επένδυση στους βασικούς πυλώνες του στρατηγικού σχεδίου που περιλαμβάνει λύσεις στις περιοχές Cloud, Cybersecurity, Data Analytics, Fintech, IT Consulting, Managed Services και Customer Experience. Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2021-2023, τα έσοδα των ψηφιακών πυλώνων αυξήθηκαν κατά 96%, από 28 εκατ. ευρώ το 2021 σε 55 εκατ. ευρώ το 2023.Ο Γ. Λουμάκης έκανε αναφορά σε συμφωνία-πλαίσιο με το ΝΑΤΟ όπου η UniSystems περιλαμβάνεται στους προμηθευτές του, και σε δύο μεγάλα έργα τραπεζικού τομέα, στην Garanti BBVA και στην AlphaBankUK. Έδωσε δε, ιδιαίτερη έμφαση στο ότι μόνο το 14% των εσόδων της UniSystems προέρχεται από τον ελληνικό δημόσιο τομέα, γεγονός που υποδηλώνει οικονομική ανεξαρτησία από τον δημόσιο τομέα.

Έρευνα και ανάπτυξη

Ο όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικότερα αριθμεί 58 συνολικά εγκεκριμένα R&D έργα, εκ των οποίων τα 13 εγκρίθηκαν το 2023, με τομείς εστίασης υγεία, πολιτισμός, έξυπνη ενέργεια, βιομηχανία 4.0, βιώσιμη ανάπτυξη, κυβερνοασφάλεια, παιδεία, εφοδιαστική αλυσίδα, κινητικότητα, έξυπνες πόλεις. Σε αυτή τη δραστηριότητα εντάσσεται ο συνεργατικός σχηματισμός Πλειάδες και το IQNovus, το κέντρο καινοτομίας του ομίλου Quest.

Nα σημειωθεί ότι ο όμιλος προχώρησε σε πάνω από 200 νέες προσλήψεις μέσα στο 2023, ξεπερνώντας τους 1400 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό και σύμφωνα με τον κ. Λουμάκη το ζήτημα της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της τεχνολογίας αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις του κλάδου για το άμεσο μέλλον. Μεταξύ των πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση από την πλευρά της Uni Systems περιλαμβάνονται η αύξηση των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού, οι ακαδημίες εκμάθησης κώδικα, η εσωτερική εκπαίδευση, τα upskilling και reskilling, πρόγραμμα συστάσεων από συναδέλφους, η βελτίωση των

συνθηκών εργασίας και η επένδυση στην εξωστρέφεια, στοιχεία που οδήγησαν σε σημαντικά χαμηλότερο turnover κατά τη χρονιά που πέρασε.