Skip to main content

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 3 δισ. η επενδυτική δύναμη πυρός

Η πώληση του 36,6% της Ενεργειακής φέρνει στη ΓΕΚ Τέρνα επιπλέον ρευστότητα 900 εκατ. ευρώ

Κεφάλαια περί τα 3 δις. διαθέσιμα προς επένδυση διαμορφώνει ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, έπειτα από τη συμφωνία πώλησης της θυγατρικής του Τέρνα Ενεργειακής στη Masdar, βάσει συνολικής αποτίμησης της στα 2,4 δισ. ευρώ.

Η πώληση του 36,6% της Ενεργειακής φέρνει στη ΓΕΚ Τέρνα επιπλέον ρευστότητα 900 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου και του μερίσματος για την χρήση 2023).

Η εκτίμηση στελεχών του Ομίλου για τα 3 δισ. λαμβάνει υπόψη της τα υπάρχοντα ταμειακά διαθέσιμα της μητρικής, τα αναμενόμενα μερίσματα από το σύνολο των έργων που βρίσκονται ή θα μπουν σε λειτουργία τα αμέσως επόμενα χρόνια (περί τα 10 δις.) και τα ήδη εξασφαλισμένα περιθώρια επιπλέον μόχλευσης.

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Τέρνα Ενεργειακής χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενεργειακή συμφωνία που έχει γίνει ποτέ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και τη μεγαλύτερη εξαγορά μέχρι σήμερα της Masdar διεθνώς, αποτιμώντας το enterprise value της προς εξαγορά εταιρίας στα 3,2 δισ. ευρώ».

Πρόσθεσε, επίσης, πως «η συμφωνία αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα αλλά και στη χώρα μας τις προοπτικές της».

Βάσει των ίδιων εκτιμήσεων που περιλαμβάνονται σε σχετική παρουσίαση η ΓΕΚ Τέρνα θωρακίζεται με ένα οπλοστάσιο επιπλέον ιδίων κεφαλαίων άνω των 2 δισ. ευρώ αποκλειστικά για διεκδίκηση νέων μεγάλων έργων στις υποδομές και τις παραχωρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφού για όλα τα μεγάλα projects που έχει επικρατήσει μέσω διεθνών διαγωνισμών (Αττική Οδός, Εγνατία Οδός, Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης κλπ.) έχουν εξασφαλιστεί, τόσο οι χρηματοδοτικές γραμμές όσο και η ίδια συμμετοχή, πριν τη συμφωνία με τη Masdar.

Επιπλέον, αποκτά ελκυστικότερο χρηματοδοτικό προφίλ, αφού πλέον αφαιρούνται από το συνολικό δανεισμό της περίπου 1,1 δισ. ευρώ, που αφορούσαν σε γραμμές χρηματοδότησης του εντατικού επενδυτικού πλάνου της Ενεργειακής.

Ως αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (Pro-Forma) θα μηδενιστεί, η μητρική εταιρία θα διαθέτει καθαρό ταμείο (net cash) 500 εκατ. ευρώ, ενώ όλος ο υπόλοιπος δανεισμός θα αφορά σε χρηματοδοτήσεις παραχωρήσεων (κυρίως αυτοκινητοδρόμων) χωρίς αναγωγή στη μητρική, δηλαδή έργων που εξυπηρετούν τα δάνειά τους μέσω προβλέψιμων και σταθερών ταμειακών ροών σε βάθος 25 – 30 χρόνων από τα έσοδά τους (διόδια).

Χρηματιστήριο: «Αγγίζει» τα 17 ευρώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Ένεση 900 εκατ. ευρώ από το deal στην ΤΕΝΕΡΓ

Τα οικονομικά μεγέθη

Σε επίπεδο κερδοφορίας αναμένεται αντιστάθμιση της συνεισφοράς της προς πώληση εταιρίας. Η κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA αλλά και Net Income θα συνεχίσει να αυξάνεται με διψήφιο ρυθμό τα επόμενα χρόνια από τη λειτουργία των νέων επενδύσεων του Ομίλου και θα ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ (λειτουργική κερδοφορία) εντός των επόμενων 5 ετών (2028).

Αναφορικά με τις ταμειακές ροές, η μητρική εταιρία ελάμβανε από την Τέρνα Ενεργειακή κάθε χρόνο μέρισμα της τάξης των 15-16 εκατ. ευρώ. Για το 2023 τα συνολικά μερίσματα/επιστροφές κεφαλαίου/αποπληρωμές ενδοομιλικών δανείων ξεπέρασαν τα 200 εκατ. (με το μέρισμα της Ενεργειακής να αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 10% των συνολικών ταμειακών ροών), ένα ποσό που αναμένεται να σημειώνει αύξηση τα επόμενα χρόνια καθώς ωριμάζουν τα επενδυτικά έργα του Ομίλου.

Οι στόχοι της ΓΕΚ Τέρνα

Γενικότερα στόχος η ΓΕΚ Τέρνα είναι να μετεξελιχθεί από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή αρχικά και τον μεγαλύτερο παραγωγό καθαρής ενέργειας μετέπειτα, σε έναν πλήρως καθετοποιημένο όμιλο, με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο υποδομών και παραχωρήσεων όχι μόνο πια σε ελληνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Όπως επισημαίνεται το νέο growth story της ΓΕΚ Τέρνα ανταποκρίνεται σε αυτό που αναζητά η διεθνής επενδυτική κοινότητα: ξεκάθαρη στόχευση, αποτελεσματική διάρθρωση, καθετοποίηση με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο κατασκευαστικής τεχνογνωσίας αλλά και εξειδικευμένης γνώσης στη μελέτη, χρηματοδότηση, υλοποίηση και λειτουργία μεγάλων έργων υποδομών, καθώς και υγιή θεμελιώδη, βασιζόμενα σε ισχυρό ταμείο, δανεισμό χωρίς αναγωγή στη μητρική και προβλέψιμες, σταθερές και ισχυρές ταμειακές ροές σε βάθος δεκαετιών.

Η συμφωνία προβλέπει ότι πωλείται μόνο η δραστηριότητα της παραγωγής καθαρής ενέργειας. Στη ΓΕΚ Τέρνα θα παραμείνουν σειρά από άλλες δραστηριότητες της Ενεργειακής, όπως η διαχείριση απορριμμάτων, μια αγορά στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να δημοπρατηθούν τα επόμενα χρόνια έργα άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Ακόμη, η ΓΕΚ Τέρνα θα έχει δικαίωμα να αγοράσει (call option) ποσοστό 50% σε συγκεκριμένα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αντλησιοταμίευσης και υπεράκτια αιολικά) συνολικής ισχύος περίπου 3,0 GW όπως, μεταξύ άλλων, το έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

Η Masdar αρχικά αγοράζει από την ΓΕΚ Τέρνα και άλλους μετόχους (ο μεγαλύτερος είναι ο κ. Περιστέρης) το 67%  των μετοχών της Τέρνα Ενεργειακής με τίμημα 20 ευρώ ανά μετοχή.
Στη συνέχεια και έπειτα από τις αναγκαίες ρυθμιστικές εγκρίσεις η Masdar θα εκκινήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των υπολοίπων μετοχών της Ενεργειακής με σκοπό να φτάσει το 100%.

Ιδρυθείσα το 1997, η Τέρνα Ενεργειακή είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία καθαρής ενέργειας με αναπτυξιακό πλάνο για εγκατεστημένη ισχύ από ανανεώσιμη ενέργεια ύψους 6GW έως το 2030.

Η Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ανανεώσιμης ενέργειας παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 2006 και έχει αναπτύξει και επενδύσει σε έργα σε περισσότερες από 40 χώρες με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 20GW. Ανήκει από κοινού στις TAQA, ADNOC και Mubadala.

Η εν λόγω εξαγορά αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Masdar στην Ευρώπη, καθώς στοχεύει σε παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ 100GW έως το 2030.