Skip to main content

Εntersoft: Η αιτιολογημένη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου για τη δημόσια προσφορά της Unity Holding

Δίκαιο και εύλογο το προσφερόμενο αντάλλαγμα

«Δίκαιο και εύλογο» χαρακτηρίζει το προσφερόμενο αντάλλαγμα της δημόσιας προσφοράς της Unity Holding για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εntersoft, το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας στην αιτιολογημένη έκθεσή του.

Συγκεκριμένα, η Unity Holding θα καταβάλει τοις μετρητοίς 8,00 ευρώ για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης εντός της περιόδου από τις 11.06.2024 και μέχρι τις 09.07.2024. Μάλιστα όπως τονίζεται εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, η Unity κατέχει 30.000.000 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Entersoft θα ζητήσει την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης προς την Ε.Κ. με σκοπό τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

H “UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” είναι 100% θυγατρική της εταιρείας “VERDALITE LIMITED”, η οποία ελέγχεται από κοινού από την εταιρεία “OLYMPIA GROUP” και την εταιρεία “RUCIO INVESTMENTS S.A.R.L”, καθεμία εκ των οποίων κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, θεωρεί ότι η Entersoft αποτελεί μία αξιόλογη επένδυση στον κλάδο του επιχειρηματικού λογισμικού (business software), ο οποίος αναπτύσσεται διαρκώς και παρουσιάζει εξαιρετικές προοπτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, και αποτελεί κλάδο που εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επενδύσεων των κεφαλαίων που διαχειρίζεται. Μάλιστα τονίζεται ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της επένδυσης και ότι θα διατηρηθεί η στρατηγική που αφορά στην ανάπτυξη και προώθηση ιδιοπαραγόμενων και τυποποιημένων προϊόντων λογισμικού (τα οποία δεν αναπτύσσονται προσαρμοσμένα «customized» για κάθε πελάτη) που μπορούν να πωληθούν σε πολλούς πελάτες, καθώς και συναφών υπηρεσιών με παραμετροποίηση αυτών, στη δημιουργία διατηρήσιμων και επαναλαμβανόμενων εσόδων είτε μέσω ετήσιων συμβολαίων νέων εκδόσεων είτε μέσω συνδρομών χρήσης του λογισμικού (Software-As-AService), στην επένδυση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, είτε μέσω ιδίας ανάπτυξης είτε και μέσω στοχευμένων εξαγορών.

Επιπλέον τονίζεται ότι τα στρατηγικά σχέδια της Unity, όπως αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, δεν αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Αντίθετα, η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι η σχεδιαζόμενη απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας από τη Unity θα είναι προς το συμφέρον της εταιρείας γιατί θα της επιτρέψει να καρπωθεί τις συνέργειες που θα προκύψουν από τη συμμετοχή της στον όμιλο του Προτείνοντα διατηρώντας παράλληλα τις ίδιες επιτυχείς επιχειρηματικές αρχές που εγγυάται η παραμονή των κ.κ. Αντώνιου Κοτζαμανίδη, Χαράλαμπου Αβράτογλου, Σταύρου Μένεγου και Αικατερίνης Παπαχριστοπούλου στη διοίκηση της εταιρείας.

Τα τελευταία δύο χρόνια, εκτός από τη διαρκή ανάπτυξη των βασικών προϊόντων του Ομίλου και την ενδυνάμωσή τους με νέες ενότητες (Modules) και Υποσυστήματα, ο Όμιλος Entersoft ξεκίνησε την επένδυση στην ανάπτυξη λογισμικού για την είσοδό του σε 3 νέες δυναμικές αγορές στις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχει δραστηριότητα. Οι αγορές αυτές αφορούν tις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα για λογισμικά που αφορούν από τη Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών, Aγορών και Πωλήσεων, Αποθήκης, Τιμολόγησης, Χρηματοοικονομικών καθώς και λειτουργικοτήτων που αφορούν τις σχέσεις με τους πελάτες (CRM Προσφορές, Leads, Pipeline κ.λπ). Η αγορά αυτή περιλαμβάνει πάνω από 200.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πολλές φορές έχουν ανάγκη και κάθετων λύσεων. Την αγορά λογισμικού για τη Διαχείριση Προσλήψεων (Recruitment Management), Διαχείριση Προσωπικού και Μισθοδοσία αρχικά σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και για τα λογιστικά γραφεία που συχνά αναλαμβάνουν τη μισθοδοσία μικρών επιχειρήσεων. Εκτιμούμε ότι η αγορά αυτή έχει πάνω από 15.000 επιχειρήσεις για αυτά τα λογισμικά και δεκάδες χιλιάδες λογιστικά γραφεία. Τη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά του eCommerce τόσο για B2B όσο και για B2C (eShop) συναλλαγές που αφορά πάνω από 200.000 επιχειρήσεις, ενώ ο ανταγωνισμός είναι κυρίως από μικρές επιχειρήσεις που υλοποιούν custom λύσεις ή ακριβά πολυεθνικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την εταιρεία εντός του 2024 εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί εμπορικά και η 3η μεγάλη επένδυση αρχίζοντας από το χώρο του B2B eCommerce. Ήδη υλοποιούνται πιλοτικά έργα σε απαιτητικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα για το εμπορικό λανσάρισμα. Επίσης αναμένεται ενδυνάμωση των κέντρων απομακρυσμένης υλοποίησης στην Πάτρα και τη Λάρισα και θα δοθεί έμφαση στην επίτευξη υγιούς και διατηρήσιμης ανάπτυξης στην αγορά της Ρουμανίας.