Skip to main content

Γιατί με περισσότερες γυναίκες στα ΔΣ των εισηγμένων, αυξάνονται πιο πολύ τα κέρδη

Συνέντευξη της προέδρου της European Women on Boards

«Μόλις το 26%, κατά μέσο όρο, των μελών των ΔΣ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα είναι γυναίκες», τονίζει μιλώντας στη Ναυτεμπορική, η Hedwige Nuyens, πρόεδρος της οργάνωσης European Women on Boards (EWoB)

«Η Ελλάδα είχε θέσει στόχους στο παρελθόν, αλλά σε σχετικά χαμηλό επίπεδο. Υπάρχουν όμως συζητήσεις για να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία μέχρι 31/12/2024 η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2381,που προβλέπει ότι ως τα μέσα του 2026 κάθε εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει τουλάχιστον 40% γυναίκες ως μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ ή 33% στο σύνολο των μελών του ΔΣ», σημειώνει η  πρόεδρος της EWOB.
Επικεφαλής μιας ευρωπαϊκής οργάνωσης που προωθεί την ισότητα των  φύλων  στα υψηλότερα επίπεδα λήψης αποφάσεων, η Hedwige Nuyens, εξελέγη Επιχειρηματίας της Χρονιάς για την Ευρώπη το 1999 και  καθοδήγησε χιλιάδες γυναίκες να χτίσουν καριέρα. Με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό κλάδο και στα χρηματοοικονομικά, είναι επίσης επικεφαλής της Διεθνούς Τραπεζικής Ομοσπονδίας.

«Οι γυναίκες συμβάλλουν στην καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση, φέρνοντας στη διοίκηση κρίσιμες δεξιότητες και εμπειρία όσον αφορά την υπευθυνότητα, την εμπιστοσύνη, την ηθική και την επικοινωνία. Έκθεση της McKinsey&Company διαπίστωσε ότι για κάθε αύξηση 10% στην ποικιλομορφία πολυμορφία των φύλων στα ανώτερα στελέχη των εισηγμένων, τα κέρδη προ τόκων και φόρων αυξήθηκαν κατά 3,5%. «Αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνά μας. Η ισορροπία των φύλων δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής ευθύνης αλλά και στρατηγική επιταγή για τις επιχειρήσεις», τονίζει στη Ναυτεμπορική η Hedwige Nuyens. «Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η πολυμορφία των φύλων δεν είναι απλώς μια άσκηση που ξεχωρίζει, αλλά ένας καταλύτης για την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού του εργατικού δυναμικού τους. Δημιουργώντας ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, οι επιχειρήσεις  μπορούν να ευδοκιμήσουν και να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη», προσθέτει.

Συνεργασία με το ελληνικό NED Club

Η Hedwige Nuyens συνεργάζεται στενά με την «Ελληνική Λέσχη Μη-Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων (NED Club) ». Μια λέσχη που ιδρύθηκε στα τέλη του 2019 και αποτελεί το σωματείο των μελών διοικητικών συμβουλίων, εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Με οδηγό εθνικές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, το NED Club επιδιώκει να διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών του, να ενισχύσει το ρόλο τους ως μέλη  διοικητικών συμβουλίων και να συμβάλλει στη διαρκή ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

«Η συνεργασία του NED Club με την EWoB, αποσκοπεί στην προώθηση της πολυμορφίας στα ελληνικά διοικητικά συμβούλια, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, υποστηρίζοντας την εφαρμογή και την επιβολή της πρόσφατης Οδηγίας της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και μοιράζοντας βέλτιστες πρακτικές για συμμόρφωση», τονίζει στη Ναυτεμπορική η Πρόεδρος του NED Club, Λήδα Κοντογιάννη. «Κοινός στόχος των δύο φορέων  είναι να εξασφαλιστεί ότι περισσότερες γυναίκες θα εκπροσωπούνται στα διοικητικά συμβούλια και ότι η αποτελεσματικότητα των διοικητικών συμβουλίων θα βελτιωθεί».

– Για ποιους λόγους η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα; », ρωτήσαμε την πρόεδρο της την EWoB:  «Η αποστολή της European Women on Boards είναι να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τις γυναίκες να εξασφαλίσουν θέσεις στα διοικητικά συμβούλια προκειμένου να δημιουργήσουν ένα πιο ισορροπημένο και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικό περιβάλλον. Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει μια θετική συσχέτιση μεταξύ της διαφορετικότητας των φύλων στην ηγεσία και των οικονομικών επιδόσεων.

Μικτή εικόνα στην Ευρωζώνη

Όπως φαίνεται στις πρόσφατες έρευνες του EWOB για την ισότητα των φύλων, υπάρχει μια μικτή εικόνα σε όλη την Ευρωζώνη με τις γυναίκες σε αρκετές χώρες να ξεπερνούν ήδη το 40% των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο, υπάρχουν και χώρες που υστερούν σημαντικά. Το Forbes δημοσίευσε έρευνα που δείχνει ότι ο αριθμός των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια αυξήθηκε από 8 σε 38,8 % τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ενώ οι χώρες χωρίς κανένα μέτρο παρέμειναν στάσιμες.

«Σε πολλές χώρες διεξάγονται συζητήσεις για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε επιχειρήσεις στις οποίες μέτοχος είναι το Δημόσιο, όπως για παράδειγμα στη Σλοβενία, ή σε μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες στη Φινλανδία. Παρόμοια τάση παρατηρείται εκτός ΕΕ, με το Ηνωμένο Βασίλειο να στοχεύει να έχει τουλάχιστον μία γυναίκα στις κορυφαίες θέσεις σε εταιρικό επίπεδο. Η Νορβηγία αποφάσισε να επεκτείνει τον στόχο του 40% σε μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες», σημειώνει η πρόεδρος της EWOB.

Οι γυναίκες στον τραπεζικό κλάδο

Διευθύνουσα Σύμβουλος επίσης, της Διεθνούς Τραπεζικής Ομοσπονδίας, η  Hedwige Nuyens, τονίζει στη «Ν» ότι  οι τράπεζες υπόκεινται σε αυξανόμενο έλεγχο για να αποδείξουν ότι τα συμβούλια τους πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα.

Η πολυμορφία των δεξιοτήτων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για να αξιολογηθεί εάν ένα Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη σωστή σύνθεση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) έχει δημοσιεύσει μέχρι στιγμής δύο εκθέσεις που αποδεικνύουν ότι οι τράπεζες, όπου άνδρες είναι το σύνολο των μελών του ΔΣ τους, έχουν χειρότερες επιδόσεις, καθώς και προφίλ υψηλότερου κινδύνου».