Skip to main content

Το σχέδιο της Intracom Holdings για την Ευρώπη Ασφαλιστική

Με την εξαγορά της Ευρώπης Ασφαλιστικής η Intracom Holdings θα μετασχηματιστεί σε επενδυτική εταιρεία.

Είσοδο στην χρηματοπιστωτική αγορά με έμφαση τις ασφάλειες πραγματοποιεί η Intracom Holdings (IH), εξαγοράζοντας πλειοψηφικό πακέτο της Ευρώπης Ασφαλιστικής, έναντι τιμήματος 46,5 εκατ., προχωρώντας στη συνέχεια στην εισαγωγή της στο ΧΑΑ, μέσω της Κλουκίνας Λάππας (ΚΛΜ).

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Intracom χθες και παρουσία του μοναδικού μετόχου της Ευρώπης Ασφαλιστικής, Νικολάου Μακρόπουλου, ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Holdings, Σωκράτης Κόκκαλης, ανακοίνωσε τη συμφωνία η οποία θα υλοποιηθεί σταδιακά.

Αποτελεί δε τμήμα του μετασχηματισμού της Intracom Holdings από εταιρία με παραγωγικές δραστηριότητες σε επενδυτική, έχοντας ταμειακά διαθέσιμα 163 εκατ., ίδια κεφάλαια 381 εκατ., σύνολο ενεργητικού 489 εκατ. και 57,7 εκατ. ευρώ δανεισμό.

Η είσοδος στο Χρηματιστήριο και η «προίκα»

Η Ευρώπη Ασφαλιστική θα εισέλθει στο Χρηματιστήριο ως θυγατρική της Ευρώπης Holdings η οποία θα προικιστεί με τα ακίνητα των ΚΛΜ και Intracom Properties, (συνολικής αξίας 118 εκατ. ευρώ) δύο εταιρίες που βρίσκονται σε τροχιά συγχώνευσης, ενώ στο μετοχικό της κεφάλαιο θα μπουν μέσω αύξησης κεφαλαίου και άλλοι επιχειρηματίες, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, από τον εφοπλιστικό κλάδο.

Ο κ. Μακρόπουλος θα είναι μέτοχος στο νέο σχήμα με 10,3% και option μέσω της συμμετοχής του στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου να φτάσει στο 14%. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρώπης Ασφαλιστική ο κ. Κόκκαλης θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου με αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Μακρόπουλο με διατήρηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του (ο ίδιος θα προταθεί και για μη εκτελεστικός πρόεδρος του ΔΣ της Ευρώπης Holdings).

Όπως είπε στους μετόχους της ΙΗ ο κ. Κόκκαλης «προηγήθηκε η εξέταση σειράς πιθανών επενδύσεων. Με την εξαγορά της Ευρώπης Ασφαλιστικής η εταιρία θα έχει σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της καθώς τα περιθώρια ανάπτυξης στην ασφαλιστική αγορά είναι μεγάλα». Πρόσθεσε πως «οι Έλληνες δεν έχουν ασφαλιστική συνείδηση, στο βαθμό των υπολοίπων ευρωπαίων και την ίδια στιγμή οι ζημιές που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές πολλαπλασιάζουν τις ανάγκες της χώρας για ασφαλιστική κάλυψη που προέρχεται από ιδιωτικά κεφάλαια».

Βάσει των στόχων που έχουν τεθεί στην επόμενη τετραετία η παραγωγή ασφαλειών της Ευρώπης Ασφαλιστική θα διαμορφωθεί σε 100 εκατ. από 20 εκατ. σήμερα. Επίσης, στόχος για την Ευρώπη Holding είναι η υψηλή κερδοφορία με απόδοση κεφαλαίων κοντά στο 20%, ίδια κεφάλαια 150 εκατ. και 7 εκατ. ετήσια έσοδα από τις μισθώσεις των ακινήτων.

Η Ευρώπη Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1985 από ισχυρό ασφαλιστικό όμιλο της Μεγάλης Βρετανίας και το 1993 το 100% των μετοχών της εξαγοράστηκε από το Νικόλαο Μακρόπουλο. Διαθέτει άδεια λειτουργίας για το σύνολο των κλάδων στις Γενικές Ασφάλειες, ωστόσο η κύρια δραστηριότητά της επικεντρώνεται στον κλάδο Περιουσίας, όπου ειδικεύεται στις ασφαλίσεις των μεγάλων Βιομηχανικών, Εμπορικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα αναπτύσσει και τον κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων.

Το Μνημόνιο Συμφωνίας

Υπό το νέο σχήμα αναμένεται να δώσει έμφαση και στην παροχή εγγυητικών επιστολών κάτι για το οποίο υπάρχει ισχυρή ζήτηση από κλάδους όπως είναι π.χ. ο κατασκευαστικός λόγω του πλήθους των έργων που είναι προς εκτέλεση.
Η δομή της εν λόγω συμφωνίας που συνοδεύτηκε με την υπογραφή δεσμευτικού Μνημονίου Συμφωνίας – Πλαισίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
1.       Την τμηματική απόκτηση (αρχικά ποσοστού 65% και μετέπειτα του υπολοίπου 35%) από την Intracom Properties (100% θυγατρική της ΙΗ) του συνόλου των μετοχών της Ευρώπης Ασφαλιστικής έναντι συνολικού τιμήματος 46,550 εκατ. (εκ του οποίου ποσό 30 εκατ. θα αφορά την αγορά ποσοστού 65% και 16,550 εκατ. την αγορά του υπολοίπου 35%). Η ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων τελεί υπό την πλήρωση αιρέσεων, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.
2.       Την είσοδο νέων επενδυτών στην ΚΛΜ με απόκτηση του ποσοστού (27,6 %) που κατέχει η ΙΗ μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης και περαιτέρω συμμετοχή αυτών στην Intracom Properties, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
3.       Τη δρομολόγηση των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση: α) της ήδη ανακοινωθείσας πρόθεσης συγχώνευσης, με απορρόφηση της Intracom Properties από την εισηγμένη ΚΛΜ η οποία θα μετονομαστεί σε Ευρώπη Holdings και θα  παραμείνει εισηγμένη και β) περαιτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρώπης Holdings με καταβολή μετρητών στην οποία ο κ. Μακρόπουλος θα συμμετέχει προς απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 10,3%.
4.       Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρώπης Ασφαλιστική από τη μοναδική μέτοχό της την Ευρώπη Holdings για την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω συναλλαγών (σε περίπου 6 μήνες) η Intracom Holdings θα παραμείνει ο πλειοψηφών μέτοχος της Ευρώπη Holdings, ενώ το ποσοστό της διασποράς θα είναι μεγαλύτερο του 25%.