Skip to main content

Ο νέος στόχος των 1,8 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ

Φωτ. ΔΕΗ

Σε πέντε χώρες της ΝΑ Ευρώπης η παραγωγική δραστηριότητα

Ευρύ δίκτυο παραγωγής «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας, με σημαντική γεωγραφική διασπορά στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, διαμορφώνει η ΔΕΗ, διαθέτοντας ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων περί τα 20 GW, με τα 11,3 GW να συνιστούν το εταιρικό χαρτοφυλάκιο και τα 8,9 GW συνέργειες με άλλες εταιρείες.

Τα παραπάνω αποτυπώνουν τη συνολικότερη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Στάσσης, σε χθεσινό conference call για τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ στο πρώτο τρίμηνο του 2024 με τη συμμετοχή 80 αναλυτών. Η στόχευση είναι σαφής και αφορά τη διαμόρφωση ενός στέρεου χαρτοφυλακίου σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, οι δραστηριότητες της ΔΕΗ στις επιμέρους χώρες δομούνται στη βάση μιας συνολικότερης στρατηγικής συνεργειών που θέλει να «βλέπει» την περιοχή ως όλον και όχι αποσπασμένα και ξεχωριστά.

Οι συνέργειες

Υπενθυμίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος 8,9 GW που προκύπτει από τις συνέργειες που έχει συνάψει η ΔΕΗ καταμερίζεται ως εξής: 2,7 GW με την Intrakat, 2 GW με την RWE, 2 GW με τη Motor Oil και 2 GW με την εταιρεία Mytilineos μετά την πρόσφατη συμφωνία που υπέγραψαν. Να προσθέσουμε, όπως επισήμανε ο κ. Στάσσης απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτών, ότι η εκτίμηση της διοίκησης της ΔΕΗ για τα έργα που περιλαμβάνει η συμφωνία με την εταιρεία Mytilineos είναι ότι διαθέτουν IRR της τάξης του 9%, γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα της επιχειρηματικής κίνησης από πλευράς Ομίλου ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι η παραγωγική δραστηριότητα της ΔΕΗ μέσα από τις ΑΠΕ και όχι μόνο, εκτείνεται αυτή τη στιγμή, πέραν της Ελλάδας, σε γειτονικές χώρες όπως Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία. Επιπρόσθετα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επαναγοράς ιδίων μετοχών από την πλευρά της ΔΕΗ κατά μέγιστο σε ποσοστό 10% με σκοπό κατά το 1/3 να ακυρωθούν, κατά 1/3 να αξιοποιηθούν για άλλες εξαγορές, εφόσον προκύψουν, και κατά 1/3 να αξιοποιηθούν για ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κινήτρων (LTIP), δηλαδή για αποζημιώσεις και αμοιβές στελεχών με τη μορφή μετοχών απόδοσης ή μετοχών της εταιρείας. Ανάλογη πρόοδο με το παραγωγικό κομμάτι γνωρίζει και ο τομέας της ψηφιοποίησης και της τεχνολογίας, όπου, όπως αναφέρθηκε, τα σχέδια της ΔΕΗ για το αμέσως επόμενο διάστημα περιλαμβάνουν την είσοδο του ομίλου στο κομμάτι της ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών ΑΙ και data centers.

Μάλιστα, ο κ. Στάσσης αποκάλυψε την απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει στην κατασκευή ενός data center ισχύος 25 MW, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Οικονομικά αποτελέσματα

Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου της ΔΕΗ για το α’ τρίμηνο του 2024 εμφανίζει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 459 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 64% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 122 εκατ. ευρώ έναντι 73 εκατ. ευρώ πέρυσι κατά την ίδια περίοδο. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 86 εκατ. ευρώ έναντι 51 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η ΔΕΗ ξεκίνησε το έτος δυναμικά με ισχυρή λειτουργική κερδοφορία η οποία μας επιτρέπει να αναβαθμίσουμε τις προοπτικές μας για το 2024», γεγονός που μεταφράζεται σε στόχο EBITDA περί το 1,8 δισ. ευρώ στα τέλη του 2024.

Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν σε 501 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στη Ρουμανία, με σημαντική άνοδο στο κομμάτι της Διανομής και των ΑΠΕ. Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ ανήλθε σε 4,7 GW στο τέλος Μαρτίου 2024, με τα έργα σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή να ανέρχονται σε 2,8 GW, που αντιστοιχούν περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026.