Skip to main content

«Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α»: Η πρώτη και μεγαλύτερη ενεργειακή κοινότητα στην Ελλάδα

close up solar panels on sunset.

Την πρώτη και μεγαλύτερη ενεργειακή κοινότητα της χώρας μας, την Ενεργειακή κοινότητα HΡΩΝ ΕΝ.Α, έχει χτίσει με καινοτομία, σταθερότητα και συνέπεια τα τελευταία τρία χρόνια ο ενεργειακός Όμιλος ΗΡΩΝ

Πάντα καινοτόμος ο Όμιλος ΗΡΩΝ, μελέτησε με προσοχή το ευρωπαϊκό πλαίσιο και διαβλέποντας το τέλος του ενεργειακού συμψηφισμού με τη μορφή που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα στη χώρα μας (net metering & virtual net metering) προσέφερε στους καταναλωτές του το πλεονέκτημα της συμμετοχής τους στην Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α.  Η Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. δημιουργήθηκε ήδη από τις αρχές του 2021 και σε αυτήν συμμετέχουν χωρίς διακρίσεις τόσο οικιακοί καταναλωτές, όσο και μικρές επιχειρήσεις.  Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αριθμεί πάνω από 5.000 μέλη, απλά νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις , σούπερ μάρκετ, κ.λπ. και μεγαλώνει συνεχώς, καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παραγωγή πράσινης ενέργειας, μέσω έκπτωσης που λαμβάνουν στο λογαριασμό τους αλλά δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να εμπλακούν στη διαδικασία εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού στο χώρο τους.

Βασιζόμενος στην πρόβλεψη του ευρωπαϊκού πλαισίου ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2023 κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει να απαγορεύσει τα συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού που δεν επιτρέπουν το διαχωρισμό της ενέργειας που παράγεται από αυτήν που καταναλώνεται, ο Όμιλος ΗΡΩΝ σχεδίασε την ενεργειακή κοινότητα του μέλλοντος, τη μόνη ενεργειακή κοινότητα που είναι σήμερα συμβατή με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Οι δηλώσεις εξάλλου του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Θ. Σκυλακάκη το επιβεβαιώνουν: «Χώρο χρειάζονται όσοι θέλουν να αναπτύξουν ΑΠΕ για να πουλήσουν στο δίκτυο. Το net metering έχει τελειώσει με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Από εδώ και πέρα στρεφόμαστε στο net billing. Πρέπει να το δουν προσεκτικά οι άνθρωποι, γιατί δεν επιβαρύνει τους καταναλωτές».

Η Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α αποτελεί εδώ και τρία χρόνια τη μοναδική ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία, αξιοποιώντας τα εργαλεία που της χορήγησε ο ευρωπαίος νομοθέτης και ενσωματώθηκαν πρόσφατα και στο εθνικό μας δίκαιο, ξεπέρασε (α) τα περιοριστικά όρια της Περιφέρειας και (β) την υποχρέωση κατοχής του έργου ΑΠΕ και προσέφερε τη δυνατότητα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σε όλη την Ελλάδα και με έργα ΑΠΕ του ΗΡΩΝΑ ή/και τρίτων παραγωγών. Και όλα αυτά με μία μόνη προϋπόθεση: το μέλος της Ενεργειακής κοινότητας ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. να επιλέξει τον ΗΡΩΝΑ ως προμηθευτή του.

Ενεργειακή Δημοκρατία, Ασφάλεια, Δικαιοσύνη και Βιωσιμότητα

Η Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. είναι μια εμβληματική συλλογική προσπάθεια, υπό την πρωτοβουλία και αιγίδα του ΗΡΩΝΑ, που υλοποιεί το όραμα της Ενεργειακής Δημοκρατίας και συμβάλλει έμπρακτα στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση, ενσωματώνοντας τους τρεις βασικούς πυλώνες της: Ενεργειακή Ασφάλεια, Ενεργειακή Δικαιοσύνη  και Βιωσιμότητα.

Ενεργειακή Ασφάλεια γιατί δημιουργεί εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού όπως τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Ήδη από το 2021, πριν καν δηλαδή διαμορφωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην εκτόξευση του κόστους και των τιμών των ενεργειακών αγαθών, μια από τις μεγάλες επιτυχίες της Ενεργειακής κοινότητας ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. ήταν η θωράκιση των μελών της απέναντι στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους. Και όλο αυτό κατά την διάρκεια τις πρόσφατης κρίσης και πολύ πριν την έναρξη των κρατικών επιδοτήσεων.

Ενεργειακή Δικαιοσύνη γιατί η ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α δεν αποκλείει κανένα καταναλωτή από το να γίνει μέλος της, αλλά, αντίθετα, διαχέει τα οφέλη της πράσινης ενέργειας σε όλους, αναλογικά και χωρίς προνομιακές επιδοτήσεις.  Για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής σε περιόδους κρίσεις, οι κυβερνήσεις καταφεύγουν σε επιδοτήσεις, όπως π.χ. ελάφρυνση των λογαριασμών ρεύματος, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη, κλπ. που όμως έχουν αρνητικές συνέπειες για την πρόσβαση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε φθηνή και πράσινη ενέργεια. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα επιδότησης ή προώθησης φωτοβολταϊκού στέγης: α) κατά κύριο λόγο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, επομένως αποκλείει ένα ευρύ φάσμα  πολιτών και β) μέσω του μη ταυτοχρονισμένου ενεργειακού συμψηφισμού, απαλλάσσει τον δικαιούχο από συγκεκριμένες χρεώσεις ρεύματος, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση των χρεώσεων αυτών στην Ελλάδα, όπου το 60% του πληθυσμού ζει σε διαμερίσματα και το 40% όσων ζει στα αστικά κέντρα ενοικιάζει, είναι προφανές πως μια μεγάλη πλειοψηφία δεν έχει δυνατότητα για πρόσβαση στις επιδοτήσεις αυτές.

Βιωσιμότητα γιατί διασφαλίζει τη χρηματοδότηση έργων που παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη και του στόχου αυτού, καθώς η συμφωνία με τον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΡΩΝ) για την προαγορά ποσοτήτων πράσινης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό πάρκο εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης.

Συνολικά, η Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. ενσωματώνει και ενισχύει και τους τρεις πυλώνες της πράσινης ενεργειακής μετάβασης, υλοποιώντας στην πράξη το ευρύτερο όραμα της Ενεργειακής Δημοκρατίας. Δίνει πρόσβαση σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραγωγή πράσινης και φθηνής ενέργειας με τρόπο δίκαιο και δημοκρατικό, καθώς δεν απαιτείται αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού που απευθύνεται στους πιο προνομιούχους, ούτε συντρέχουν ειδικότερες προϋποθέσεις και δεσμεύσεις νομικού χαρακτήρα για την ένταξη στην Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α.

Ο κ. Γιώργος Κούβαρης, Πρόεδρος του Ομίλου ΗΡΩΝ δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, τα οφέλη της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ παύουν να είναι προνόμιο των λίγων. Μέσα από την Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α, ο Όμιλος ΗΡΩΝ παραδίδει τη δύναμη του ήλιου στα χέρια όλων των καταναλωτών, φέρνοντας τη Δημοκρατία της Ενέργειας και θέτοντας τη βάση για δημιουργία της μεγαλύτερης «ενεργειακής κοινότητας». Από σήμερα, ο κάθε ένας από εμάς είναι σε θέση να «παράγει» την ενέργεια που καταναλώνει και να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε περήφανοι για την ευρεία ανταπόκριση και συμμετοχή στην κοινότητά μας και αισιόδοξοι πως ακόμη περισσότεροι καταναλωτές θα αντιληφθούν την αξία της και θα θελήσουν να γίνουν μέλη της».

Ενεργειακή κοινότητα HΡΩΝ ΕΝ.Α: Η πρώτη και μεγαλύτερη ενεργειακή κοινότητα είναι εδώ!

Ας δούμε, όμως, τη φιλοσοφία, τον τρόπο λειτουργίας της Ενεργειακής κοινότητας ΗΡΩΝ ΕΝ.Α και πώς αυτή παρέχει τα οφέλη της πράσινης ενέργειας στα μέλη της χωρίς προϋποθέσεις.

Αρκεί μόνο ο καταναλωτής, όπου και αν βρίσκεται, να επιλέξει τον ΗΡΩΝΑ για την προμήθεια του ρεύματός του και αυτό του ανοίγει την πόρτα να μπει στην Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α.  Έτσι όλοι οι καταναλωτές που δεν διαθέτουν δική τους στέγη, όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα, μπορούν χωρίς γραφειοκρατία ή εμπόδια πρόσβασης λόγω έλλειψης χωρητικότητας δικτύου να μπουν στην Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. με μια απλή αίτηση που μπορεί να γίνει ακόμη και online!

Πράσινη ενέργεια από την Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α

Η Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α δίνει τη δυνατότητα στους οικιακούς καταναλωτές, τους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να αποκτούν τμήμα της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζονται για την καθημερινή τους δραστηριότητα μέσα από φωτοβολταϊκά πάρκα του ΗΡΩΝΑ.

Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι καταναλωτές γίνονται «παραγωγοί» της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν.

Ανάλογα με το ποσό συμμετοχής τους στην Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α, η οικονομική αξία της παραγόμενης καθαρής ενέργειας, τούς επιστρέφεται με μορφή πιστώσεων (εκπτώσεων) στις χρεώσεις προμήθειας του λογαριασμού ρεύματός τους στον ΗΡΩΝΑ, δηλαδή το κέρδος από την παραγωγή και πώληση της δικής τους ενέργειας πιστώνεται στο λογαριασμό ρεύματός τους, μειώνοντάς αυτόν ή ακόμα και μηδενίζοντας  τον.  Και όλα αυτά με την παροχή όλης της απαιτούμενης πληροφορίας που διασφαλίζει τη διαφάνεια της εκκαθάρισης τόσο της ενέργειας που παράγεται όσο και αυτής που καταναλώνεται.

Ήδη τα παλαιά μέλη της Ενεργειακή κοινότητας ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. έχουν ήδη αποσβέσει την επένδυσή τους σε αυτήν και θα απολαμβάνουν τα οφέλη της για πολλά ακόμη χρόνια.

Έρευνα, καινοτομία και ψηφιακή επανάσταση για την Ενεργειακή Δημοκρατία των πολιτών

Η δημιουργία της Ενεργειακής κοινότητας ΗΡΩΝ ΕΝ.Α αποτελεί μια παγκόσμια καινοτομία, αποτελώντας  τη μοναδική πρωτοβουλία ιδιωτικής εταιρείας προμήθειας που προσφέρει σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με τρόπο άμεσο και δημοκρατικό, τα μακροπρόθεσμα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της παραγωγής πράσινης ενέργειας. Η Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α σηματοδοτεί την παρουσία του ΗΡΩΝΑ στην αιχμή των εταιρειών προμήθειας που προσπαθούν να υλοποιήσουν άμεσες δράσεις πράσινης ενεργειακής μετάβασης προς όφελος της Ενεργειακής Δημοκρατίας των πολιτών.

Η καινοτομία της Ενεργειακής κοινότητας ΗΡΩΝ ΕΝ.Α έχει εξάλλου αναγνωριστεί έμπρακτα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης (Horizon 2020) με την συμμετοχή του ΗΡΩΝΑ, όπως το πρόγραμμα DECIDE, στόχος του οποίου είναι η ανάλυση και κατανόηση του τρόπου δημιουργίας και ανάπτυξης ενεργειακών κοινοτήτων και υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης.

Επιπλέον, ο ΗΡΩΝ πρωτοπόρησε καθώς έσπασε κάθε γεωγραφικό περιορισμό πρόσβασης σε ενεργειακές κοινότητες. Η κεντρικοποίηση της παραγωγής πράσινης ενέργειας της Ενεργειακής κοινότητας ΗΡΩΝ ΕΝ.Α βάσει συγκεκριμένου γεωγραφικού σημείου αναφοράς (Θήβα), προσφέρει δίκαιη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο ηλιακό δυναμικό της χώρας μας ακόμη και στους πολίτες που ζουν στην πιο ανήλια γωνιά της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, ο ΗΡΩΝ υιοθέτησε τις αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμού στην παραγωγή της «πράσινης» ενέργειας από τη στέγη του κάθε σπιτιού σε ένα κεντρικό ηλιακό πάρκο (στο «cloud») φέρνοντας μια πραγματική επανάσταση στο χώρο της ενέργειας, για την οποία μάλιστα βραβεύθηκε στα «Cloud Computing Awards 2023» με “Gold” διάκριση.

Έτσι η Ενεργειακή κοινότητα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α μπορεί να υποδεχτεί όλους ανεξαιρέτως τους καταναλωτές, όπου κι αν βρίσκονται στην Ελλάδα, οι οποίοι μάλιστα μπορούν να αποκτήσουν, να διαχειριστούν και να παρακολουθήσουν τη συμμετοχή τους ακόμη και ψηφιακά από το κινητό τους. «Δημοκρατία στην πράσινη ενέργεια, χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς» είναι το σύνθημα της πρώτης Ενεργειακής κοινότητας ΗΡΩΝ ΕΝ.Α στην Ελλάδα!