Skip to main content

Τράπεζα Πειραιώς: Αλλαγή σελίδας με placement υψηλών προσδοκιών

Εύρος τιμής στα 3,7 με 4 ευρώ - Το 85% σε ξένους

Mε τιμή 3,7 κατώτερη και έως 4 ευρώ ανώτερη εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία αφορά τις μετοχές που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην τράπεζα.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Δευτέρας με το ποσοστό διάθεσης να αρχίζει από 22% και αφού καλυφθεί θα διατεθεί επιπλέον το 5% ιδιοκτησίας του Ταμείου. Η κάλυψη αυτή θα πρέπει να θεωρείται κάτι παραπάνω από βέβαιη. H διάθεση θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών. Με την κίνηση αυτή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκληρώνει την ιδιωτικοποίηση άλλης μιας τράπεζας, έπειτα από εκείνη της Eurobank και της Alpha Bank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: To Tαμείο ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής έως 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. που αντιστοιχεί σε 275.080.789 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, που είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ονομαστικής αξίας 0,93 ευρώ εκάστης στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings, τις οποίες ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να αυξήσει κατ’ απόλυτη κρίση κατά έως 62.518.361 κοινές μετοχές σε τιμή διάθεσης που θα καθοριστεί εντός του εύρους τιμών μεταξύ 3,70 και 4,00 ευρώ κάθε μετοχή.

Σημειώνεται ότι οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν: (α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με δημόσια προσφορά. (β) εκτός Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και (ii) σε ορισμένους άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα σε ό,τι αφορά την τιμή το discount που προκρίθηκε ήταν της τάξεως του 5%, κάτι το οποίο προσδιορίστηκε κυρίως από τα ισχυρά μηνύματα της ζήτησης για την έκδοση η οποία θα εκδηλωθεί. Κατανομή Το 85% της έκδοσης θα διατεθεί στο εξωτερικό και το 15% στη χώρα μας.

Από αυτό το 15%, ποσοστό τουλάχιστον 30% θα κατανεμηθεί προς ικανοποίηση των αιτήσεων από Ιδιώτες Επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών βάσει της ζήτησης που θα έχει εκδηλωθεί από κάθε κατηγορία αυτών των επενδυτών (ήτοι, Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών). Κατόπιν της συγκεκριμένης αποεπένδυσης του Ταμείου και εφόσον πωληθεί και το 27%, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς θα αλλάξει και ο εκπρόσωπος του Ταμείου θα αποχωρήσει. Ανάδοχοι Oι ανάδοχοι που θα διεκπεραιώσουν την έκδοση αναμένεται να είναι οι ΒofA, Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, HSBC, Euroxx, Axia, Πειραιώς ΑΧΕ θα συμμετάσχουν στο σχήμα αναδοχής, με την Bank of America να λειτουργεί ως διεθνής συντονιστής.

Μεγάλο ενδιαφέρον βλέπουν τα χρηματιστηριακά γραφεία

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για το placement της Τράπεζας Πειραιώς, με αποτέλεσμα μεγάλα χρηματιστηριακά γραφεία της Αθήνας να κάνουν λόγο για αρκετές φορές υπερκάλυψη, τόσο από τα ξένα funds όσο και από τους εγχώριους θεσμικούς και τους ιδιώτες ελάχιστα λεπτά πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Το Χρηματιστήριο της Αθήνας, ακριβώς 11 μήνες πριν ενταχθεί στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, ενισχύει τη διεθνή του εικόνα, καθώς το σημαντικότερο που επιτυγχάνεται με το placement της Τράπεζας Πειραιώς είναι η προσέλκυση νέων μετόχων μέσω της αποκρατικοποίησης των συστημικών ομίλων που αποτελεί τη σημαντικότερη αναπτυξιακή επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στις τράπεζες και την ελληνική οικονομία εν γένει τα τελευταία χρόνια.

Τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων μετά τον πολυετή μετασχηματισμό τους και οι προοπτικές υψηλής κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια, όπως κατέδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις εννεάμηνου 2023 και θα δείξουν και τα ετήσια αποτελέσματα 2023, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας ξανά στην Ελλάδα.

Σε κυβέρνηση και ΤΧΣ προσδοκούν η τιμή να κλειδώσει στο ανώτατο όριο, όχι μόνο λόγω των μεγαλύτερων εσόδων που θα εισπραχθούν, αλλά και διότι θα στείλει ένα ισχυρό σήμα στις αγορές για τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Πειραιώς.

Η επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα από τον πρώτο εκ των τριών κορυφαίων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, τη Standard & Poor’s, τον περασμένο Οκτώβριο, είναι καθοριστική για την επίτευξή του. Από τις επαφές της Τράπεζας Πειραιώς με ενδιαφερόμενους το προηγούμενο διάστημα προέκυψε ενδιαφέρον από μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα, ελληνικά και ξένα, μεταξύ των οποίων και κάποια με παρουσία στη χώρα μας σε άλλους κλάδους, διεθνή funds και family offices.