Skip to main content

Eldorado: Ακάθεκτο προχωρά το έργο της στη Χαλκιδική

Στα 375-425 εκατ. δολ. οι επενδύσεις που προγραμματίζονται το 2024

Επενδύσεις ύψους 3750-425 εκατ. δολ. προγραμματίζει για το 2024 η Eldorado Gold στη Χαλκιδική ειδικά στο έργο του μεταλλείου των Σκουριών, που βρίσκεται υπό πλήρη χρηματοδότηση και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το 2027 για την παραγωγή χαλκού-χρυσού. Παράλληλα με την ομάδα επιχειρησιακής ετοιμότητας, στις 31 Δεκεμβρίου 2023, στο εργοτάξιο απασχολούνταν περίπου 550 άτομα, αριθμός που προβλέπεται να αυξηθεί σε 1.300 κατά τη διάρκεια του 2024.

Σύμφωνα με την εταιρεία από την αρχή του έργου μέχρι σήμερα οι κεφαλαιουχικές δαπάνες έχουν ανέλθει σε 185 εκατ. δολ. έναντι του συνολικού προβλεπόμενου κόστους επένδυσης 845 εκατ. δολ, Μέχρι και το τέλος 2023 η συνολική πρόοδος του έργου είχε ολοκληρωθεί κατά 38% και, εάν συμπεριληφθεί η πρώτη φάση της κατασκευής, κατά 70%. Ο λεπτομερής μηχανολογικός σχεδιασμός είχε ολοκληρωθεί κατά 61% και οι προμήθειες κατά 82%. Συνεχίστηκε η εκτέλεση του έργου και αυξήθηκε η εκτέλεση σημαντικών χωματουργικών έργων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής οδών μεταφοράς δομικών υλικών για την οικοδόμηση κατασκευών για χωματουργικές παρεμβάσεις. Έγινε δρομολόγηση εργολάβων και έναρξη εργασιών για τα χωματουργικά έργα της υποδομής αφύγρανσης τελμάτων και τις πασσαλώσεις. Σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων του σπαστήρα πρωτογενούς θραύσης. Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης από 400V σε 690V και η αναβάθμιση του αερισμού.

Τα επερχόμενα ορόσημα του 2024 στο συγκεκριμένο έργο αφορούν προμήθειες και μηχανολογικό σχεδιασμό, το εργοστάσιο κατεργασίας, την εγκατάσταση φίλτρανσης τελμάτω, την ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων(IEWMF), την υπόγεια ανάπτυξη. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην υπόγεια ανάπτυξη για να υποστηρίξουν τη διάνοιξη δοκιμαστικών μετώπων το 2025.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold, George Burns, τόνισε πως «το 2023, αφού συνάψαμε με δύο ελληνικές τράπεζες τη χρηματοδότηση έργου ύψους 680 εκατ. ευρώ, επανεκκινήσαμε την πλήρη κατασκευή του έργου των Σκουριών, ενός έργου -ορόσημου στην Ελλάδα. Επιπλέον, συνάψαμε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για στρατηγική επένδυση ύψους 81,5 εκατ. δολ. Καναδά στην Eldorado. Καθώς προχωρούσαμε στην οριστικοποίηση βασικών συμβάσεων το 2023, κινηθήκαμε στα πλαίσια της αρχικής εκτίμησης του κόστους κεφαλαίου που είχε ανακοινωθεί στη μελέτη σκοπιμότητας τον Δεκέμβριο του 2021. Οι πιο πρόσφατες και εκκρεμείς συμβάσεις ενσωματώνουν το κόστος εργασίας και τις ώρες εργασίας που διαμορφώθηκαν μέσω επιμελούς διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και την επικαιροποίηση όλων των φυσικών ποσοτήτων οι οποίες είναι υψηλότερες από την μελέτη σκοπιμότητας. Ως αποτέλεσμα, είμαστε σε θέση να παράσχουμε επικαιροποιημένη συνολική εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου για την ανάπτυξη του έργου, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 9% σε 920 εκατ. δολ. από 845 εκατ. δολ.Με τη χρηματοδότηση έργουεξασφαλισμένη και έναν εύρωστο ισολογισμό, παραμένουμε πλήρως χρηματοδοτημένοι για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή των Σκουριών. Ανυπομονούμε να θέσουμε σε λειτουργία αυτό το παγκόσμιας κλάσης μεταλλείο χαλκού-χρυσού, το οποίο θα προσφέρει ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής κατά 40% μέχρι το 2027».

Αναφορικά με την υπόλοιπη δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα, η Ολυμπιάδα παρήγαγε 67.133 ουγγιές χρυσού το 2023, δηλαδή αύξηση 19% από τις 56.333 ουγγιές το 2022, αποτυπώνοντας την υψηλότερη μέση περιεκτικότητα σε χρυσό και την υψηλότερη παραγωγή εντός του έτους. Η παραγωγή το 2023 ήταν 15% υψηλότερη έναντι του 2022 λόγω των υψηλότερων ποσοστών εξόρυξης, αποτέλεσμα βασικών πρωτοβουλιών μετασχηματισμού που υλοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθιστώντας δυνατή την ισχυρότερη μεταλλευτική παραγωγικότητα και την παραγωγή του τριβείου σε υψηλότερα επίπεδα.

Σε σχέση με το συνολικό έργο της καναδικής πολυεθνικής ο επικεφαλής της εταιρείας σημείωσε πως «η Eldorado ολοκλήρωσε το 2023 με το ισχυρότερο τρίμηνο παραγωγής, παραδίδοντας 143.166 ουγγιές χρυσού. Τα τέσσερα λειτουργικά μεταλλεία μας παρήγαγαν 485.139 ουγγιές χρυσού σε σύνολο λειτουργικών δαπανών και κεφαλαιουχικού κόστους για την υποστήριξη της τρέχουσας παραγωγής ύψους 1.220 δολ. ανά ουγγιά, σύμφωνα με τους στόχους μας. Πρόκειται για μια σημαντική χρονιά, καθώς πετύχαμε αύξηση παραγωγής 7%, χαμηλότερα ταμειακά έξοδα ανά ουγγιά 6% και χαμηλότερο AISC ανά ουγγιά 4%, σε σύγκριση με το 2022. Πετύχαμε αυτά τα μεγέθη σε ένα δύσκολο πληθωριστικό περιβάλλον και υλοποιήσαμε με επιτυχία καίριες πρωτοβουλίες σε όλες τις δραστηριότητές μας. Ολοκληρώνοντας αυτές τις κρίσιμες δραστηριότητες έχουμε διαμορφώσει τις συνθήκες για την επιτυχία των λειτουργιών μας και την επίτευξη συνεπών, βιώσιμων αποτελεσμάτων μέσω της συνεχούς εκτέλεσης».