Skip to main content

ΟΤΕ: Ισχυρές επιδόσεις το 2023 και αυξημένο μέρισμα – Οι προοπτικές για το 2024

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη και το δ' τρίμηνο - Εκτιμήσεις για περαιτέρω αύξηση των λειτουργικών κερδών και το 2024

Με ράλι ανάπτυξης έκλεισε το 2023 για τον όμιλο ΟΤΕ. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία,ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το 2023 ανήλθε στα 3,469 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,4%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,342 δισ. Τα κατανεμημένα κέρδη στους μετόχους της εταιρείας εκτινάχθηκαν στα 531,7 εκατ. καταγράφοντας ισχυρή άνοδο 36,8%, ενώ οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε 621,4 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε ο όμιλος και σε επίπεδο δ’ τριμήνου, λόγω των θετικών επιδόσεων τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ρουμανία. Συγκεκριμένα το δ’ τρίμηνο τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν κατά 5,1% και διαμορφώθηκαν σε 930,2 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,0% στα 854,8 εκατ. ευρώ χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας, τις υπηρεσίες τηλεόρασης και τα έργα ICT. Στην Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,2% και διαμορφώθηκαν στα 77,5 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενα κυρίως από τη θετική συνεισφορά των έργων ICT στο τρίμηνο.

Αναλυτικά, τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το δ’ τρίμηνο του 2023 και για το σύνολο του έτους αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Μιχάλης Τσαμάζ: Τρίμηνο ισχυρών λειτουργικών και οικονομικών επιδόσεων

«Κλείσαμε το 2023 με ένα τρίμηνο ισχυρών λειτουργικών και οικονομικών επιδόσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα και τη συνέπεια με την οποία αντιμετωπίσαμε τις νέες προκλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων συμβουλος της εταιρείας, Μιχάλης Τσαμάζ.

Όπως σημείωσε, το τέταρτο τρίμηνο, «καταγράψαμε θετικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, με τα έσοδα σταθερής να αυξάνονται σημειώνοντας βελτίωση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αντίστοιχα τα έσοδα από την κινητή αυξήθηκαν για ακόμα ένα τρίμηνο, αναδεικνύοντας την υπεροχή του δικτύου μας, οδηγώντας σε συνολική αύξηση εσόδων στην Ελλάδα κατά 5%. Συνεπείς στη στρατηγική μας, επεκτείνουμε και αναβαθμίζουμε συνεχώς τα δίκτυα σταθερής και κινητής, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και την κερδοφορία μας για τα επόμενα χρόνια. Είμαστε έτοιμοι να προσελκύσουμε και να ικανοποιήσουμε την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων, μέσα από τα πιο προηγμένα δίκτυα οπτικών ινών και 5G της χώρας».

Αυξημένο μέρισμα κατά 23%

«Με την πεποίθηση ότι θα διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση και ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις επιδόσεις μας, προτείνουμε την αύξηση της συνολικής αμοιβής των μετόχων μας στα 450 εκατ. ευρώ περίπου, που αντιστοιχεί στο 95% των ελεύθερων ταμειακών ροών το 2024 και αύξηση του ποσού του μερίσματος κατά 23%» πρόσθεσε ο πρόεδρος και διευθύνων συμβουλος του ΟΤΕ.

Οι εκτιμήσεις για το 2024

Σε ό,τι αφορά το 2024 o OTE εκτιμά ότι θα βελτιώσει περαιτέρω τις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές του επιδόσεις. «Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, που οδηγεί στη ζήτηση για τις υπηρεσίες λιανικής, οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ARPU και η εξοικονόμηση κόστους θα συνεχίσουν να δημιουργούν θετική δυναμική. Παρά τις αναμενόμενες προκλήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, ειδικά στις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής και σε ορισμένες κατηγορίες εξόδων, ο ΟΤΕ είναι βέβαιος ότι θα επιτύχει περαιτέρω ανάπτυξη το 2024, με βάση την τρέχουσα δυναμική της αγοράς» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«To 2023 o OTE ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική του θέση στο κομμάτι των υπηρεσιών λιανικής και μεγάλωσε το προβάδισμα όσον αφορά την ποιότητα και την ανάπτυξη των υποδομών του. Ο ΟΤΕ σκοπεύει να συνεχίσει να αξιοποιεί αυτά τα χαρακτηριστικά για να ενισχύσει τις λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις του το 2024» προστίθεται.

Έμφαση στις υποδομές FTTH, στο δίκτυο 5G και επέκταση σε νέες αγορές

Σύμφωνα με τη διοίκηση, «ο όμιλος θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές FTTH, το δίκτυο 5G και την ψηφιοποίηση όλων των σημείων επαφής με τους πελάτες, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να επεκτείνεται σε νέες αγορές που σχετίζονται με την τεχνολογία».

Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ υλοποίησε αρκετές πρωτοβουλίες στα τέλη του 2023 με σκοπό να ενισχύσει την αξία των υπηρεσιών του, υποστηρίζοντας την μελλοντική αύξηση των εσόδων κινητής τηλεφωνίας και τη σταθεροποίηση των δραστηριοτήτων σταθερής λιανικής. Ο ΟΤΕ, λειτουργώντας ως ένας από τους κύριους Systems Integrators για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, σε Ελλάδα και Ευρώπη, αναμένει συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τομέα του ICT, λόγω και της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Ως αποτέλεσμα, το 2024, ο ΟΤΕ, παρά τις πιέσεις στις εγχώριες ροές χονδρικής, αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τη βάση των εσόδων του. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, ιδίως όσον αφορά στο κόστος προσωπικού, προκειμένου να αντισταθμίσει εν μέρει τις επιπτώσεις του υψηλότερου ενεργειακού κόστους» προστίθεται. Ο ΟΤΕ έχει συνάψει συμφωνίες για μεγάλο κομμάτι των ενεργειακών του αναγκών για το 2024, διασφαλίζοντας το μελλοντικό κόστος, αν και σε υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιό του.

Για το 2024, ο ΟΤΕ αναμένει περαιτέρω αύξηση των λειτουργικών κερδών, αν και με βραδύτερο ρυθμό από τα έσοδα. Το 2024, ο ΟΤΕ εκτιμά πως οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε περίπου 470 εκατ. ευρώ αντανακλώντας υψηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος σε σχέση με το 2023, που επηρεάστηκε θετικά από μία πίστωση φόρου.

Οι επενδύσεις του ομίλου για το 2024 αναμένεται να ανέλθουν μεταξύ 610 εκατ. και 620 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών FTTH.

Πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών ύψους 153 εκατ.

Ο ΟΤΕ προτίθεται να διανείμει περίπου το 95% των ελεύθερων ταμειακών ροών, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά 85% για το 2023 και το 84% για το 2022. Η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους για το 2024 θα ανέλθει σε περίπου 450 εκατ. ευρώ και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα αξίας 297 εκατ. ευρώ και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους 153 εκατ. ευρώ περίπου.

To προτεινόμενο μέρισμα, που αντιστοιχεί σε 0,71 ευρώ ανά μετοχή, είναι αυξημένο κατά 23% σε σχέση με το 2023. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 10 Ιουλίου 2024, κατόπιν έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28 Ιουνίου 2024.

Δείτε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ για το δ’ τρίμηνο και για το 2023 παρακάτω:

αποτελέσματα_ΟΤΕ