Skip to main content

Aegean Airlines: «Φεύγει» από τη ρουμανική Animawings

Η Animawings ειδικεύεται σε πτήσεις τσάρτερ για τουριστικούς πράκτορες στη Ρουμανία

Δύο χρόνια μετά την αύξηση της συμμετοχής της από 25% σε 51% στην Animawings, η Aegean Airlines αποεπενδύει από τη ρουμανική εταιρεία, επιστρέφοντας τις μετοχές στον tour operator από τον οποίο τις είχε αποκτήσει.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας εξετάζει την εξαγορά της Animawings Aviation S.A., θυγατρικής της Aegean, από την Christian Tour Holding S.A., στην οποία ανήκει ήδη το 49%. Στην ανακοίνωσή της η ρουμανική Επιτροπή Ανταγωνισμού σημειώνει ότι ο όμιλος Christian Tour, γνωστός στην αγορά και ως Memento Group, δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά παροχής τουριστικών υπηρεσιών.

Η Animawings ειδικεύεται σε πτήσεις τσάρτερ για τουριστικούς πράκτορες στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ρουμανικού νόμου περί ανταγωνισμού (αριθ. 21/1996), η εν λόγω δραστηριότητα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα την αξιολογήσει προκειμένου να διαπιστώσει τη συμβατότητά της με ένα κανονικό ανταγωνιστικό περιβάλλον και θα εκδώσει απόφαση εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος.

Το χρονικό της επένδυσης

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2021 η Aegean είχε ανακοινώσει «την αύξηση της συμμετοχής της στην αεροπορική εταιρεία Animawings, μέλος του Ταξιδιωτικού Ομίλου Memento (Cristian Tour) στη Ρουμανία, από 25% σε 51% και αναλαμβάνει σταδιακά την υποστήριξη και συνδιοίκηση της εταιρείας, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής της λειτουργίας.

Ήταν το δεύτερο βήμα της συμμετοχής της Aegean στην Animawings, που ξεκίνησε στις αρχές του 2020, όταν απέκτησε αρχικά μειοψηφική συμμετοχή 25% στην αεροπορική εταιρεία που ίδρυσε ο Όμιλος Memento (Christian Tour)». Η συνολική επένδυση της Aegean για την απόκτηση του 51% της Animawings ανερχόταν σε 1,3 εκατ. ευρώ σε καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Οι οικονομικές λεπτομέρειες της σχεδιαζόμενης συμφωνίας για την επιστροφή της στον ταξιδιωτικό πράκτορα δεν έχουν γίνει γνωστές.

Η Animawings συστάθηκε το 2019 και η Aegean απέκτησε το μερίδιο του 25% το 2020, εν όψει της έναρξης λειτουργίας της αεροπορικής εταιρείας τον Ιούλιο του 2020. Αυτή τη στιγμή διαθέτει δύο αεροσκάφη A320-200, και τα δύο προέρχονται από την Aegean, εκ των οποίων το ένα είναι στην Αθήνα και το άλλο σε συντήρηση στο Βουκουρέστι. Ο αερομεταφορέας είχε κύκλο εργασιών 26,6 εκατ. ευρώ (27,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) και ζημίες 4,4 εκατ. ευρώ (4,75 εκατ. δολάρια ΗΠΑ). Ο όμιλος Memento Group έχει την έδρα του στο Βουκουρέστι, περιλαμβάνει 11 εταιρείες και δραστηριοποιείται στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στην Ισπανία, στην Πολωνία και τη Μολδαβία.

Στην παραγραφή του μερίσματος χρήσης 2017 μετά τις 31/12, καθώς εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη, προχωρεί η Aegean Airlines.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αεροπορίας Αιγαίου Α.Ε., μετά την παρέλευση της 31.12.2023 τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σημαντική κερδοφορία Υπενθυμίζεται ότι σημαντική κερδοφορία παρουσίασε η Aegean, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου που δημοσιεύτηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Aegean για το εννεάμηνο του 2023 ανήλθε σε 1,33 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 31% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Επίσης τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 217,5 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 79% την αντίστοιχη κερδοφορία του εννεαμήνου του 2022, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους του εννεαμήνου ανήλθαν στα 170,7 εκατ. ευρώ, 83% υψηλότερα από κέρδη μετά από φόρους 93,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 755,5 εκατ. ευρώ στις 30.09.2023, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 525,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Aegean, ο όμιλος προσέφερε 15,7 εκατ. χιλιομετρικές θέσεις και μετέφερε 12,2 εκατ. επιβάτες (αύξηση 30% σε σχέση με την περσινή περίοδο), εκ των οποίων 7,3 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Η διαμόρφωση της πληρότητας στο 84%, αυξημένη κατά 5 μονάδες συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ο εμπλουτισμός του στόλου με αεροσκάφη νέας τεχνολογίας καθώς και οι έγκαιρες προαγορές καυσίμου για μέρος των αναγκών συνέβαλαν στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, τις πληθωριστικές πιέσεις και την άνοδο των επιτοκίων.