Skip to main content

Cenergy Holdings: Iσχυρές προοπτικές για το σύνολο του έτους

Στα 2,5 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών

Βέβαιη ότι θα πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για τη κερδοφορία του 2023, της τάξης των 180 – 200 εκατ. ευρώ σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA δηλώνει η διοίκηση της Cenergy Holdings, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των εξαμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 798 εκατ. ευρώ, 21% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους (α΄ εξάμηνο 2022: 659 εκατ. ευρώ). Τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους στον τομέα σωλήνων χάλυβα και στα καλωδιακά προϊόντα σε συνδυασμό με την αδιάκοπη εκτέλεση έργων, αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν τη λειτουργική κερδοφορία (σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA) στα 86 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 30,9 εκατ. ευρώ και 23,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σημαντικά υψηλότερα από το πρώτο εξάμηνο του 2022. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών συνέχισε να αυξάνεται λόγω των νέων αναθέσεων έργων και ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2023 (από 2 δισ. Ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022). Στο μεταξύ το σχέδιο επέκτασης του εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο συνεχίζεται, αποτελώντας το κύριο κομμάτι των κεφαλαιουχικών δαπανών του Ομίλου, που ανήλθαν σε 58,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2023.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, η Cenergy Holdings ωφελήθηκε από τη βελτίωση της ζήτησης στην ενέργεια, αφενός ενισχύθηκε η ζήτηση για προϊόντα καλωδίων, λόγω των επεκτάσεων των δικτύων και της αυξημένης κατασκευαστικής δραστηριότητας και αφετέρου τα ενεργειακά έργα εκτελέστηκαν ομαλά και αποτέλεσαν βασικό μοχλό για τη λειτουργική κερδοφορία της περιόδου, τόσο στον τομέα καλωδίων όσο και σε αυτόν των σωλήνων χάλυβα. Τόσο η Ελληνικά Καλώδια όσο και η Σωληνουργεία Κορίνθου διατήρησαν την ισχυρή εμπορική τους δυναμική και συνέχισαν να εξασφαλίζουν νέες αναθέσεις έργων. Η ζήτηση για καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης ενισχύθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, εξασφαλίζοντας καλύτερα περιθώρια κερδοφορίας. Επίσης μετά από δύο χρόνια αβεβαιότητας στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, το 2022 αποδείχθηκε έτος ανάκαμψης για τον τομέα των σωλήνων χάλυβα, κι έτσι το 2023 ξεκίνησε από νωρίς πολύ δραστήρια.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε πως «το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν ακόμη ένα σημαντικό τρίμηνο για τη Cenergy Holdings και επιβεβαίωσε τον καταλυτικό ρόλο του Ομίλου στην ενεργειακή μετάβαση. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε και πάλι σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι νέες παραγγελίες ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, ενώ το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής σε όλα τα εργοστάσια αποτέλεσε τον βασικό μοχλό για την επίτευξη ισχυρής κερδοφορίας. Η ανάκαμψη των σωλήνων χάλυβα επιβεβαιώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2023, καθώς ο τομέας πολλαπλασίασε τα περιθώρια κέρδους του, ενώ ταυτόχρονα συνεχίστηκε η σταθερή ανάπτυξη στον τομέα των καλωδίων. Παράλληλα, στις αρχές του έτους, ξεκίνησε η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υποβρυχίων καλωδίων, με πλήρη χρηματοδοτική στήριξη από έναν ισχυρό εταίρο, όπως η EBRD».

Επενδύσεις και Προοπτικές

Σύμφωνα  με την εταιρεία ο τομέας καλωδίων συνεχίζει τις επιδόσεις του τόσο στα προϊόντα, όσο και στα έργα, καθώς η ζήτηση για καλώδια παραμένει ισχυρή, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων αυξάνεται. Όπως τονίζεται μια σειρά εξασφαλισμένων παραγγελιών για καλωδιακά έργα, καθώς και η υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας σε όλα τα εργοστάσια κατά τη διάρκεια του 2023, θα αποτελέσουν τη βάση της κερδοφορίας ολόκληρου του τομέα για το έτος. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 54,7 εκατ. ευρώ και αφορούσαν κυρίως σε δαπάνες 36,6 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων της Κορίνθου, κυρίως για την υλοποίηση της προγραμματισμένης επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας του, δαπάνες 5,6 εκατ. ευρώ για επιλεκτικές επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στο εργοστάσιο χερσαίων καλωδίων της Θήβας, δαπάνες 5,5 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο στο Βουκουρέστι, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ακινήτου όμορου του εργοστασίου, και δαπάνες 3,2 εκατ. ευρώ, απαραίτητες για την υποστήριξη της κατασκευής εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στις ΗΠΑ.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα ενισχύει τη θέση του, διατηρώντας την ανάπτυξη της κερδοφορίας του, βάσει της υψηλής αξιοποίησης της παραγωγικής του ικανότητας μέχρι το τέλος του έτους. Σωληνουργεία Κορίνθου αναμένει ότι ο κλάδος των αεριών καυσίμων θα συνεχίσει τη δυναμική του ανάπτυξη, ως ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τομέα των σωλήνων χάλυβα ανήλθαν μόλις σε 3,6 εκατ. ευρώ το 2023 και αφορούσαν κυρίως επιλεγμένες λειτουργικές βελτιώσεις στο εργοστάσιο της Θίσβης.