Skip to main content

ΕΕΤΤ: Αποφασίζει για αυξήσεις από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Απόφαση για το αν θα δοθεί στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους η δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στις ισχύουσες συμβάσεις με τους καταναλωτές καλείται να λάβει το επόμενο διάστημα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ωστόσο, επί της ουσίας η τελική απόφαση θα ληφθεί από την κυβέρνηση, πιθανότατα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στον οποίο άλλωστε έχουν διατυπώσει το αίτημά τους οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι από το 2022.

Πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα που προσφέρεται για εκδηλώσεις λαϊκισμού και την ίδια στιγμή «γράφει» άσχημα επικοινωνιακά εν μέσω της ακρίβειας, ειδικά στα είδη διατροφής.

Αποτελεί όμως γεγονός ότι το κόστος των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης αυξήθηκε σημαντικά, με τα στελέχη των εταιρειών να επισημαίνουν ότι είναι από τους ελάχιστους κλάδους που δεν δικαιούνται την τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

Όπως καταγράφει η ΕΕΤΤ στη διαβούλευση που ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 5 φορέων (θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη συμμετοχή…) εκ των οποίων οι τρεις ήταν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι (OTE, Vodafone και Nova) ο ετήσιος μέσος όρος του μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ομάδας Επικοινωνίες το 2022 σημείωσε αρνητική μεταβολή 2,44%, δηλαδή αποπληθωρισμό, ενώ το σύνολο των υπηρεσιών και αγαθών του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 9,65%.

Η ΕΕΤΤ διερεύνησε παρόμοιες πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται ή πρόκειται να τεθεί σε ισχύ, μηχανισμός τιμαριθμικής αναπροσαρμογής συνδεδεμένος με τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Σχετικός μηχανισμός τιμαριθμικής αναπροσαρμογής λειτουργεί σε χώρες, όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Πορτογαλία, ενώ σχετική πρόβλεψη υπάρχει και στη Γαλλία και την Ισπανία.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι επισημαίνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις σε ποικίλους τομείς λειτουργικού κόστους (OPEX) και κόστους κεφαλαίου (CAPEX), κατά τα έτη 2021 και 2022 θέτουν σε κίνδυνο την προγραμματισμένη ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών επέκτασης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (5G) και των δικτύων Νέας Γενιάς (FTTH).

Μεταξύ άλλων, το κόστος ρευματοδότησης δικτύου, των κόμβων του δικτύου σταθερής, των συνεγκαταστάσεων, των data centers, καθώς και των κτηρίων γραφείων των παρόχων, αυξήθηκε 21% έως 43%, το κόστος προμήθειας του εξοπλισμού τελικών χρηστών σταθερής έως 19%, ενώ οι τόκοι και τα έξοδα δανεισμού έως 13%.

Η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη απέναντι στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και αυτό γιατί, όπως γνωρίζουν οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ, το γεγονός ότι η ΕΕΤΤ προχώρησε στη διαβούλευση σημαίνει ότι είχε ενημερώσει τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και δεν εισέπραξε αντίρρηση στο να προχωρήσει.

Να σημειωθεί ότι εφόσον αποφασιστεί η ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής θα υπολογίζεται βάσει του πληθωρισμού του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, θα εφαρμόζεται μία φορά ανά ημερολογιακό έτος και για συμβόλαια που έχουν υπογραφεί πριν αλλαγή της σχετικής διάταξης του Κανονισμού Γενικών Αδειών (όταν και εφόσον τελικά αποφασιστεί) θα παρέχεται η δυνατότητα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης.

Από την πλευρά του, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, όπως οφείλει, συμμετείχε στη διαβούλευση της ΕΕΤΤ για να δηλώσει την έντονη αντίθεσή του στη δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στα συμβόλαια των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Στην παρέμβασή του μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι πάροχοι «καταρτίζοντας τις εκάστοτε προσφορές τους και συνάπτοντας με βάση αυτές συμβάσεις με τους καταναλωτές για διάστημα 12 ή 24 μηνών έχουν λάβει υπόψη τους όλα τα οικονομικά μοντέλα και όλες τις προβλέψεις, ο δε καταναλωτής άγεται στην επιλογή της εκάστοτε προσφοράς με βάση τον οικογενειακό του προϋπολογισμό για το διάστημα που καλείται να δεσμευτεί έναντι του προμηθευτή. Δεν νοείται η ανατροπή αυτής της ισορροπίας και μάλιστα σε μια μικρής χρονικής διάρκειας σύμβασης».