Skip to main content

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Καταλύτης για την ανάπτυξη και την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αξιοποιώντας την τεχνολογία και αγκαλιάζοντας το ψηφιακό τοπίο, οι ΜμΕ μπορούν να ξεκλειδώσουν ευκαιρίες προόδου

Sponsored content

Η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αλλαγές και τις βαθιές μεταβολές που συμβαίνουν στις διαδικασίες και τις λειτουργίες μίας επιχείρησης, όταν αγκαλιάζει τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις χρησιμοποιεί για να μεταμορφώσει τα επιχειρηματικά της μοντέλα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναδεικνύεται ως ισχυρός παράγοντας για την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), καθώς μπορεί να φέρει πραγματική βελτιστοποίηση στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να τους παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Αυξάνοντας την παραγωγικότητα

Ένα από τα βασικά οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού για τις ΜμΕ είναι η προοπτική αύξησης της παραγωγικότητας. Με την αυτοματοποίηση εργασιών, οι επιχειρήσεις μπορούν να απελευθερώσουν πολύτιμο χρόνο και πόρους, επιτρέποντας στο προσωπικό τους να επικεντρωθεί σε πιο στρατηγικές δραστηριότητες. Ο αυτοματισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς λειτουργίας μίας ΜμΕ, όπως είναι, για παράδειγμα, η διαχείριση αποθεμάτων, οι οικονομικές διαδικασίες, αλλά και οι σχέσεις με τους πελάτες. Πέρα από την αύξηση της παραγωγικότητας, μειώνει φυσικά και την πιθανότητα ανθρώπινων σφαλμάτων, με αποτέλεσμα την περαιτέρω εξοικονόμηση κόστους.

Βελτιστοποιώντας τις εργασίες

Με τη μετάβαση από παραδοσιακά συστήματα σε ψηφιακές πλατφόρμες, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εξορθολογήσουν σημαντικά τις δραστηριότητές τους, να ενισχύσουν τις δυνατότητες τους στο κομμάτι της συνεργασίας και να βελτιώσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι ΜμΕ μπορούν να πλέον να αξιοποιήσουν εργαλεία cloud, ανάλυσης δεδομένων ή διαχείρισης projects, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέσω ψηφιακών εργαλείων και εξειδικευμένου λογισμικού, παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης κοινής χρήσης δεδομένων και επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο ακόμη και από απόσταση, αλλάζοντας ριζικά την εργασία στο σύγχρονο γρήγορο και συνδεδεμένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Προωθώντας την καινοτομία

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει βαθύ αντίκτυπο στην προώθηση της καινοτομίας στις ΜμΕ. Αγκαλιάζοντας τις ψηφιακές τεχνολογίες, μπορούν να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα καινοτομίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν ψηφιακές πλατφόρμες και εργαλεία για να αναπτύξουν και να προσφέρουν νέες λύσεις που καλύπτουν τις εξελισσόμενες ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών πελατών για να εξατομικεύσουν τις προσφορές τους, παρέχοντας εμπειρίες που ενισχύουν την αφοσίωση των πελατών τους. Γενικότερα, έχουν άπειρες δυνατότητες να προχωρήσουν μπροστά, να προσφέρουν νέες ιδέες και υλοποιήσεις και να ξεχωρίσουν.

Δίνοντας δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δίνει τη δυνατότητα στις ΜμΕ να ξεπεράσουν παραδοσιακά εμπόδια και να επεκταθούν σε νέες αγορές. Με την έλευση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών αγορών, οι ΜμΕ μπορούν πλέον να προσεγγίσουν πελάτες πέρα από τα γεωγραφικά τους όρια. Μπορούν να ανακαλύψουν νέα κανάλια διανομής και να αξιοποιήσουν το διαδικτυακό μάρκετινγκ για να επεκτείνουν τη βάση των πελατών τους. Οι ψηφιακές πλατφόρμες διευκολύνουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ ΜμΕ και άλλων επιχειρήσεων, ακόμη και από ολόκληρο τον κόσμο. Η δυνατότητα πρόσβασης την παγκόσμια αγορά και οι ευκαιρίες συνεργασίας που αυτό επιτρέπει ενισχύουν τις δυνατότητες ανάπτυξης των ΜμΕ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι πρωτοβουλίες που βοηθούν τις ΜμΕ να προχωρήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους

Είναι σημαντικό για μία επιχείρηση να μπορεί να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες και προγράμματα ώστε να έχει πρόσβαση σε επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις για να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Τώρα, μπορείτε να χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών με μηδενικό επιτόκιο για το 40% του δανείου, μέσα από τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund» της ΕΑΤ. Σας προσφέρεται 40% άτοκη χρηματοδότηση και δυνατότητα διετούς επιδότησης επιτοκίου για το υπόλοιπο ποσό του δανείου.

Τα προσφερόμενα προγράμματα τα οποία είναι σε ισχύ είναι τα:

  • Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans), για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση.
  • Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans), για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που σχετίζονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.

Όσον αφορά τα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans), ενδεικτικά οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

  • Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών (π.χ. διαδίκτυο, ευρυζωνικές συνδέσεις, cloud, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δορυφορικές τεχνολογίες, IoT, κ.α.).
  • Επενδύσεις σε εξοπλισμό (Hardware).
  • Επενδύσεις λογισμικού και δεδομένων.
  • Ψηφιοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Υπηρεσίες σε σχέση με τα Συστήματα Πληροφορικής.
  • Υπηρεσίες Ψηφιακής Αναβάθμισης.
  • Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου.
  • Ανάπτυξη στρατηγικού συστήματος παρακολούθησης.

Οδηγώντας προς ένα επιτυχημένο ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού

Για να οδηγηθεί στην επιτυχία ένα ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού μίας ΜμΕ απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και σωστή εκτέλεση. Κάθε ΜμΕ που θέλει να έχει μία επιτυχημένη πορεία σε αυτό το ενδιαφέρον και γεμάτο προκλήσεις ταξίδι, πρέπει πρώτα να έχει αξιολογήσει τις δυνατότητές της, να καθορίσει τους ψηφιακούς της στόχους και να αναπτύξει έναν σαφή οδικό χάρτη για την εφαρμογή τους. Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών, την επένδυση σε υποδομές και ταλέντο και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των αλλαγών εντός κάθε επιχείρησης. Αγκαλιάζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μία ΜμΕ μπορεί εν τέλει να απελευθερώσει πλήρως τις δυνατότητές της, οδηγώντας την ανάπτυξη και ένα μέλλον γεμάτο καινοτομία.