Skip to main content

Κέκροψ: Σε νέα φάση για την αξιοποίηση των ακινήτων της

Έπειτα από δικαστικό αγώνα 34 ετών ο Άρειος Πάγος δικαίωσε το δημόσιο για τα εκτός σχεδίου ακίνητα στην προαναφερόμενη περιοχή και δικαίωσε την Κέκροψ για τα εντός σχεδίου, τα οποία και προτίθεται να αναπτύξει.

Εκατό χρόνια από την ίδρυσή της η Κέκροψ περνά σε νέα φάση για την αξιοποίηση των ακινήτων της έχοντας εξαντλήσει ουσιαστικά τη δυνατότητα να καταστεί ιδιοκτήτρια του συνόλου της έκτασης επιφανείας 242,25 στρ. στο Παλαιό Ψυχικό (περιοχή Λατομείου).

Έπειτα από δικαστικό αγώνα 34 ετών ο Άρειος Πάγος δικαίωσε το δημόσιο για τα εκτός σχεδίου ακίνητα στην προαναφερόμενη περιοχή και δικαίωσε την Κέκροψ για τα εντός σχεδίου, τα οποία και προτίθεται να αναπτύξει.

Σύμφωνα με όσα είπε χθες στους μετόχους της εταιρείας, κατά την ετήσια γενική συνέλευση, ο διευθύνων σύμβουλος, Πέτρος Σουρέτης, τα εντός σχεδίου ακίνητα αφορούν ένα οικόπεδο επιφανείας 7 στρ. και ένα δεύτερο 5,8 στρ. για το οποίο θα χρειαστεί να υποβληθεί αίτημα άρσης απαλλοτρίωσης και τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου για την επανένταξη του με δυνατότητα δόμησης. Βρίσκεται υπό απαλλοτρίωση από το 1988 χωρίς να έχει καταβληθεί η σχετική αποζημίωση από το Δήμο.

Αναφορικά με την απόφαση για την εκτός σχεδίου έκταση του Λατομείου η Κέκροψ έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΑ) καταγγέλλοντας παραβίαση των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων. Το αίτημα κρίθηκε καταρχήν παραδεκτό από το ΕΔΑΑ, ενώ εκκρεμεί η εξέτασή του επί της ουσίας. Η εκτίμηση της διοίκησης της Κέκροψ είναι ότι η εταιρεία θα δικαιωθεί και θα λάβει αποζημίωση.

Το διάστημα αυτό η εν λόγω εταιρεία έχει στραμμένη την προσοχή της και στις συμμετοχές της (ποσοστό περί το 10%) σε δύο εταιρείες (Euroterra και Rebikat) ιδιοκτήτριες σημαντικής έκτασης (περί τα 100 στρ.) στο λιμάνι του Λαυρίου, περιοχή για την οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία πολεοδόμησης.

Όπως είπε σχετικά χθες ο κ. Σουρέτης καταγράφονται σοβαρές διαφωνίες από την πλευρά της Κέκροψ και άλλων μετόχων όσο αφορά τη διαχείριση των Euroterra και Rebikat, από τον μέτοχο πλειοψηφίας (επενδυτικό κεφάλαιο) αφήνοντας να εννοηθεί ότι ορισμένες από τις αποφάσεις του δεν θα γίνουν ανεκτές. Σημείωσε ότι οι συμμετοχές αυτές (οι οποίες το πιθανότερο είναι να πουληθούν) είναι σημαντικές για την Κέκροψ καθώς η πολεοδόμηση της περιοχής θα προσδώσει σημαντικές υπεραξίες στα ακίνητα.

Για τα υπόλοιπα ακίνητα της Κέκροψ (10 στρ. και το κτήριο της Παλαιάς Αγοράς) αντικειμενικής αξίας 14 εκατ. ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανέφερε ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική επίλυση των υποθέσεων λόγω της καθυστέρησης των διοικητικών οργάνων στην έκδοση αποφάσεων.

Συμπλήρωσε ότι η εταιρεία προσβλέπει στην εύρεση μιας αμοιβαίας επωφελούς λύσης με τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού ώστε να διατηρηθεί το περιβαλλοντικό ισοζύγιο του Δήμου και ταυτόχρονα να προστατευτεί η ακίνητη περιουσία της Κέκροψ.

Η ίδρυση της Κέκροψ πριν 100 χρόνια

Ακόμη, στην παρέμβασή του ο πρόεδρος της Κέκροψ, Δημήτριος Κλώνης, σημείωσε πως η χθεσινή μέρα επελέγη για τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης καθώς σαν χθες, πριν 100 χρόνια, την 09η Ιουνίου 1923, υπογράφεται ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Ιωάννου από τους Βασίλειο Βασιλειάδη, βιομήχανο, Δημήτριο Διαμαντίδη, μηχανικό και Γεώργιο Ησαΐα, βιομήχανο, το ιδρυτικό Καταστατικό της Κέκροψ. Ο ίδιος επίσης ανέφερε:

«Είναι το έτος 1923, που ο Αλέξανδρος Νικολούδης, αρχιτέκτονας και ακαδημαϊκός, ένας εκ των ιδρυτών της σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εμπνευσμένος από την αρχιτεκτονική των ευρωπαϊκών πόλεων εκπονεί το πρώτο ιδιωτικό ρυμοτομικό σχέδιο της Ελλάδας και την 17.07.1923 γίνεται ενώπιον πλήθους επισήμων η εορτή των εγκαινίων του Ψυχικού.

Η Εταιρεία διαφημίζει το όραμά της με έντυπα της εποχής, γνωστοποιώντας στους υποψήφιους πελάτες της, ότι υπάρχει δυνατότητα αγοράς οικοπέδου με το «αμερικανικό σύστημα», δηλαδή με δόσεις, οι οποίες μάλιστα καταβάλλονται εντός δεκαετίας. Το εκάστοτε τίμημα μπορεί να συμφωνηθεί είτε σε δραχμές, είτε σε λίρες, είτε κατά το ήμισυ σε δραχμές και κατά το ήμισυ σε λίρες. Η Κέκροψ δημιουργεί δικές της υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ηλεκτροδότηση, ύδρευση) και δική της συγκοινωνία. Μοναδικός όρος για την αγορά οικοπέδου είναι κάθε κατοικία να περιβάλλεται από κήπο.»