Skip to main content

Πλαστικά: Στα 2,25 δισ. ευρώ οι πωλήσεις του ελληνικού κλάδου το 2021

Αύξηση 32% την πενταετία 2017-2021, στα 753 δισ. ευρώ ο τζίρος παγκοσμίως έως το 2026.

Μερίδιο σε μια αγορά με αυξητικές τάσεις διεθνώς αλλά με υψηλό δείκτη δυσκολίας και λόγω συγκυρίας διεκδικούν οι 224 ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πλαστικών, σύμφωνα με σχετική μελέτη της KPMG για το μέλλον του κλάδου των πλαστικών.

Όπως τονίζουν οι αναλυτές, οι μεταποιητές πετρελαϊκών και χημικών προϊόντων, οι παραγωγοί πρώτων υλών και σύνθετων υλικών πλαστικού, οι παραγωγοί έτοιμων τελικών προϊόντων και οι φορείς διαχείρισης της ανακύκλωσης προϊόντων, διαμορφώνουν την αλυσίδα αξίας του κλάδου. Ωστόσο, η έρευνα εστιάζει αποκλειστικά στους παραγωγικούς βιομηχανικούς φορείς του ελληνικού κλάδου των πλαστικών. Οι πωλήσεις του ελληνικού κλάδου σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του 2021 ανήλθαν στα 2,25 δισ. ευρώ και στο 32% ανήλθε η αύξηση που σημείωσαν την πενταετία 2017-2021, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 8,5%.

Αυτή η άνοδος των συνολικών εσόδων κατά το 2021, σύμφωνα με τους αναλυτές της KPMG μπορεί να αποδοθεί κυρίως στις υψηλές επιδόσεις των τριών κορυφαίων εταιρειών του κλάδου, τα έσοδα των οποίων αυξήθηκαν κατά 25%, 40% και 105%, αντίστοιχα. Αυτό οφειλόταν κυρίως στον υποτομέα Συσκευασίας Τροφίμων σε μεγάλο βαθμό, στη συνεισφορά των προϊόντων για την υγειονομική περίθαλψη (Μέσα Ατομικής Προστασίας). Ωστόσο, η αύξηση EBITDA κατά ειδικά στον υποτομέα Συσκευασίας Τροφίμων επιβραδύνθηκε το 2021 και αναφέρθηκε σε 3,8%, σε αντίθεση με 17,9% το 2020. Ο κλάδος συνολικά το 2021 παρουσίασε ετήσια ανάπτυξη 16,2% σε σχέση με το 2020, ενώ το μέσο EBITDA margin διαμορφώθηκε σε 9,6%. Αξίζει να σημειωθεί πως από τις 224 επιχειρήσεις οι 49 εμφανίζουν έσοδα άνω των 10 εκατ. ευρώ και αποτελούν το 80% των εσόδων του κλάδου.

Με αφορμή την έρευνα, ο Αλέξανδρος Βελδέκης, Partner, Audit, ΚPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Αδιαμφησβήτητα, ο τομέας των πλαστικών αποτελεί έναν από τους κύριους κλάδους της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα κατά το διάστημα της πανδημίας, ο κλάδος βρίσκεται σε μια σταθερή ανοδική πορεία, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια λόγω της ανάπτυξης του πληθυσμού και των νέων καταναλωτικών αναγκών. Η χρήση των πλαστικών υλικών έχοντας διαδοθεί πια σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, βρίσκεται στο επίκεντρο ισχυρών πιέσεων λόγω της προσπάθειας που γίνεται να περιοριστεί η χρήση τους και να γίνει ορθότερη η περιβαλλοντική τους διαχείριση. Οι παραγωγοί των πλαστικών, με γνώμονα την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προχωρούν με αργούς ρυθμούς στις απαραίτητες δράσεις για να μειώσουν το περιβαλλοντικό  αποτύπωμα, με κυριότερη την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών που στοχεύον στην υιοθέτηση ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας, που έχει ως βάση του την ανακύκλωση, και που αποτελεί το “κλειδί” για την ορθή διαχείριση και επανασχεδίαση των πλαστικών προϊόντων. Σίγουρα, δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια των επιχειρήσεων, είναι αναγκαία και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνείδησης των τελικών χρηστών, των καταναλωτών, μέσω διαρκούς εκπαίδευσης, θέσπισης  κινήτρων και δημιουργίας υποδομών. Επομένως, οι επιχειρήσεις των πλαστικών και οι τελικοί χρήστες τους δύνανται να συμμαχήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Συνολικά, σύμφωνα με την KPMG, η παγκόσμια ζήτηση για πλαστικά προϊόντα αυξάνεται σταθερά, ενώ ο κλάδος μετασχηματίζεται για να ξεπεράσει τους κινδύνους και τα ρίσκα της αγοράς. Συγκεκριμένα, το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς πλαστικών εκτιμήθηκε σε 585 δισ. δολάρια το 2021 και αναμένεται να φτάσει τα 753 δισ. δολάρια έως το 2026, με ρυθμό ανάπτυξης CAGR 5,2%.

Όπως τονίζουν οι άνθρωποι της αγοράς, η ελληνική βιομηχανία πλαστικών είναι η 5η μεγαλύτερη μεταξύ των κλάδων με τις περισσότερες ελληνικές εξαγωγές, συνεισφέροντας διαχρονικά περίπου το 4% των εξαγωγών. Το 0,9% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα προέρχεται από τη βιομηχανία πλαστικών, που απασχολεί 42,7 χιλιάδες εργαζόμενους. Επιπλέον, η συνεισφορά της συγκεκριμένης βιομηχανίας στα δημόσια έσοδα ανέρχεται στα 659 εκατ. ευρώ. Τα επόμενα χρόνια ο κλάδος πλαστικών θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές προκλήσεις, αλλά και προοπτικές για την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών. Το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο πολιτικής έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για μείωση της κατανάλωσης, για ανακύκλωση πλαστικών και για αύξηση της χρήσης δευτερογενών υλικών. Η παγκόσμια ζήτηση για τα προϊόντα πλαστικών συνεχίζει να αυξάνεται, κυρίως λόγω της αύξησης του πληθυσμού, της αστικοποίησης και της ευκολίας χρήσης που προσφέρει σε καταναλωτές παρά τις ανησυχίες του συνόλου του πληθυσμού σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ωστόσο η αύξηση των τιμών της ενέργειας και του κόστους των υλικών, οι αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και το νομικό πλαίσιο, η απουσία κατάλληλων και σύγχρονων υποδομών, η διαχείριση του τελικού σταδίου των προϊόντων και διαχείριση του κύκλου ανακύκλωσης, οι εναλλακτικοί τρόποι ανακύκλωσης, όπως η χημική ανακύκλωση, η εστίαση και επένδυση σε πρωτοβουλίες ESG δημιουργούν αποτελούν μεγάλες προκλήσεις για την περαιτέρω  ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου.