Skip to main content

Τιτάν: Ρεκόρ πωλήσεων και για το 2022, για δεύτερο συνεχόμενο έτος

Αύξηση 33,1% στις πωλήσεις, μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή

Δεύτερο συνεχόμενο έτος πωλήσεων ρεκόρ κατέγραψε η Τιτάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ομίλου για το 2022. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2.282,2 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 33,1% μετά το ισχυρό τέταρτο τρίμηνο.

Οι αγορές των ΗΠΑ και της Ελλάδας αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των πωλήσεων του Ομίλου.
Καταγράφηκε αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 331,2 εκ. ευρώ, με διψήφια αύξηση της κερδοφορίας σε όλες τις αγορές, ενώ ανέκαμψαν τα περιθώρια κέρδους χάρη σε υψηλότερους
όγκους, δυναμική τιμολογιακή πολιτική, ενέργειες για τη βελτίωση του κόστους και ισχυρό δολάριο
ΗΠΑ που αντιστάθμισαν την απότομη και υψηλή αύξηση του κόστους ενέργειας και διανομής.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2022, καταγράφηκε αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων (EBITDA) για τρίτο συνεχές τρίμηνο, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 96,7 εκ. ευρώ έναντι
55,6 εκ. ευρώ το 2021.

• Αύξηση κατά 24,4% στα καθαρά κέρδη ανά μετοχή. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) διαμορφώθηκαν σε 109,7 εκ. ευρώ (+19,3 εκ.), παρά τις
συναλλαγματικές ζημιές στην Αίγυπτο. Το ΔΛΠ για υπερπληθωριστικές οικονομίες εφαρμόστηκε
στην Τουρκία χωρίς ουσιαστική επίπτωση στα καθαρά κέρδη (NPAT), αφού λογίστηκε απομείωση
υπεραξίας (goodwill) ύψους 21,8 εκ. ευρώ.

• Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 797,3 εκ. ευρώ (+ 84 εκ. ευρώ), μετά τις επενδυτικές δαπάνες που
έφθασαν σε επίπεδο ρεκόρ (241,9 εκ. ευρώ) με στόχο τη περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών, τη βελτίωση
του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση των logistics και της δυναμικότητας, καθώς και την αύξηση
του κεφαλαίου κίνησης υποστηρίζοντας την αύξηση των πωλήσεων. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού
προς EBITDA μειώθηκε σε 2,4x.

• Επίτευξη του υψηλότερου ποσοστού ετήσιας μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 (-5%) κατά την
τελευταία δεκαετία, με την αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και τον μειωμένο λόγο
κλίνκερ προς τσιμέντο. Τα πράσινα προϊόντα και λύσεις προσεγγίζουν το 20% του όγκου πωλήσεων.
Υψηλές βαθμολογίες σε αξιολογήσεις ESG.

• Επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και σε άλλα εργοστάσια επιτυγχάνοντας αύξηση όγκων
παραγωγής, μείωση κόστους ενέργειας και έγκαιρη πρόβλεψη βλαβών, αποκομίζοντας σημαντικά
οικονομικά οφέλη.

• Ανταμοιβή μετόχων με καταβολή ποσού άνω των 60 εκ. ευρώ το 2022 με τη μορφή επιστροφής
κεφαλαίου και αγοράς ιδίων μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση
των μετόχων την έγκριση καταβολής μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

• Οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση παραμένουν θετικές, δεδομένης της παρουσίας μας σε
μεγάλες ανθεκτικές αγορές όπως αυτές της Αμερικής και της Ευρώπης. Μεγάλες επενδύσεις για
περαιτέρω ανάπτυξη και έργα logistics αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2023.

Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, ανέφερε σχετικά:

«Τα ισχυρά αποτελέσματα αναδεικνύουν την ικανότητα του Ομίλου να προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς και να υλοποιεί αποτελεσματικές αναπτυξιακές στρατηγικές, επιτυγχάνοντας θετικές οικονομικές επιδόσεις, κυρίως στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, εκεί όπου εξυπηρετείται η πλειοψηφία των πελατών μας και προέρχεται περίπου το 90% των πωλήσεων. Επιπλέον, υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, την προσαρμοστικότητα και τη δέσμευση των ικανών ομάδων μας να μετεξελίξουν τον Ομίλο εμπορικά και τεχνολογικά, ψηφιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία των πελατών και επιταχύνοντας τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος επιτυγχάνοντας μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους συμ-μετόχους του.»

naftemporiki.gr