Skip to main content

ΔΕΗ: Deal αξίας 1, 26 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Enel στη Ρουμανία

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Πραγματικότητα γίνεται πλέον η «μεγάλη έξοδος» της ΔΕΗ εκτός των ελληνικών συνόρων και η διεύρυνση του αποτυπώματός της στα Βαλκάνια -στο πλαίσιο του πράσινου μετασχηματισμού της- με το κλείσιμο, σήμερα τα ξημερώματα, της συμφωνίας με την Enel για την εξαγορά των δραστηριοτήτων του ιταλικού ομίλου στη Ρουμανία, σε ένα deal αξίας 1, 26 δισ. ευρώ.

Οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις ΔΕΗ και Enel που ξεκίνησαν στα μέσα Δεκεμβρίου είχαν αίσια έκβαση και η ελληνική εισηγμένη «αλλάζει πίστα» με μια συμφωνία που εντάσσεται πλήρως στην στρατηγική της και θα χρηματοδοτηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της -800 εκατ. ευρώ περίπου- από δανεισμό από ελληνικές και ξένες τράπεζες που  και το υπόλοιπο από ίδια κεφάλαια.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ, η συμφωνία θα ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο -όπως είχε αναφέρει προ ημερών και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enel Φραντσέσκο Σταράτσε- . Το συνολικό αντίτιμο περιλαμβάνει και «μηχανισμό κερδών στο πλαίσιο πιθανής επιπρόσθετης πληρωμής, με βάση μελλοντική αύξηση της αξίας των δραστηριοτήτων της Enel Romania».

Η εξαγορά αποτελεί ορόσημο για την στρατηγική ανάπτυξη της ΔΕΗ, με την απόκτηση όχι μόνο ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, τόσο σε λειτουργία όσο και σε διαδικασία ωρίμανσης, αλλά και δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας ρεύματος που κατέχουν ηγετική θέση στη ρουμανική αγορά.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης έκανε λόγο για μια εξαγορά που είναι απολύτως συνεπής με όσα είχαμε παρουσιάσει στο Στρατηγικό μας Σχέδιο το Νοέμβριο του 2021 (σ.σ. σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της πώλησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ), το οποίο προέβλεπε την επέκτασή μας στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουμε μια καθετοποιημένη εταιρεία ενέργειας με ελκυστική αποτίμηση, δρομολογώντας τη μετατροπή της ΔΕΗ σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Από πλευράς Enel, η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου του ιταλικού ενεργειακού κολοσού που προβλέπει  την αποχώρηση από τη Ρουμανία (μαζί με Ρωσία, Αργεντινή και Περού) και την πώληση περιουσιακών στοιχείων σε άλλες αγορές με στόχο τη μείωση του καθαρού χρέους κατά 21 δις ευρώ έως το 2024.

Η Enel είναι μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες στον κλάδο ενέργειας της Ρουμανίας. Απασχολεί 3.100 εργαζομένους και εξυπηρετεί περί τα 3 εκατομμύρια πελάτες.   Ο ιταλικός όμιλος ελέγχει έξι εταιρίες στη Ρουμανία, πέντε εκ των οποίων προέκυψαν από τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας ρεύματος των πρώην θυγατρικών της Electrica. H έκτη εταιρεία που δραστηριοποιείται στις ΑΠΕ είναι η Enel Green Power Romania.

Στο χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων-  η  Enel Energie και η Enel Energie Muntenia που είναι μεταξύ των βασικών παρόχων ενέργειας της Ρουμανίας  και δραστηριοποιούνται στην προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου. Η Enel Green Power Romania είναι μια από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ΑΠΕ στη Ρουμανία, με εγκατεστημένη ισχύ 534 ΜW και μεγάλη «δεξαμενή» νέων έργων.  Τέλος, η Enel X Romania είναι μέρος της Enel X, του διεθνούς βραχίονα του ιταλικού ομίλου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και ψηφιακών λύσεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού («Δ.Ε.Η.») ανακοινώνει σήμερα ότι έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία με την Enel S.p.A. (“Enel”) για την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών που κατέχονται από την Enel και τις θυγατρικές αυτής στη Ρουμανία έναντι συνολικού αντιτίμου ύψους €1.260 εκατομμυρίων περίπου (η «Εξαγορά») (βάσει της συνολικής αξίας της επιχείρησης που ανέρχεται σε €1.900 εκατομμύρια περίπου). Το συνολικό αντίτιμο υπόκειται σε συνήθεις αναπροσαρμογές και περιλαμβάνει έναν μηχανισμό κερδών στο πλαίσιο μιας πιθανής επιπρόσθετης πληρωμής με βάση μια μελλοντική αύξηση της αξίας των δραστηριοτήτων της εμπορίας.

Η ολοκλήρωση της Εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2023 και θα υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις (conditions precedent) συνήθεις σε τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Η Εξαγορά αποτελεί ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξης της Δ.Ε.Η., με την απόκτηση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (τόσο έργων σε λειτουργία όσο και έργων σε διαδικασία ωρίμανσης), και δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας που κατέχουν κορυφαία θέση στην αγορά. Η Εξαγορά αποτελεί επίσης την πρώτη σημαντική επέκταση της Δ.Ε.Η. στο εξωτερικό.

Η Δ.Ε.Η. προτίθεται να χρηματοδοτήσει την Εξαγορά μέσω συνδυασμού δανείων και ιδίων κεφαλαίων στον ισολογισμό της, εκ των οποίων €800 εκατομμύρια θα προέλθουν από ήδη εξασφαλισμένη δανειακή χρηματοδότηση διαθέσιμη με τη μορφή δανείου ύψους €485 εκατ. και διάρκειας 5 ετών από Ελληνικές τράπεζες, καθώς και δανείου-γέφυρας (bridge facility) ύψους €315 εκατ. από διεθνείς τράπεζες.

Η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η Milbank LLP ως νομικός σύμβουλος της Δ.Ε.Η. στο πλαίσιο της Εξαγοράς.

Ο κ. Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δ.Ε.Η., δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή είναι απολύτως συνεπής με όσα είχαμε παρουσιάσει τον Νοέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου μας, το οποίο προέβλεπε τη διεθνή επέκτασή μας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και συνεπώς οι δραστηριότητες της Enel στη Ρουμανία αποτελούν την ιδανική επιλογή τόσο από γεωγραφική όσο και από επιχειρηματική άποψη. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουμε μια καθετοποιημένη εταιρεία ενέργειας με ελκυστική αποτίμηση, δρομολογώντας τη μετατροπή της Δ.Ε.Η. στην κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη θα συμβάλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Δ.Ε.Η. τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, με απώτερο αποτέλεσμα τη δημιουργία αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»

Η Δ.Ε.Η. θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 στις 18:00 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) / 19:00 (Ώρα Ελλάδος) προκειμένου να συζητήσει με θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές τη συμφωνία εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία. Η σχετική παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Η., στην ενότητα «Επενδυτικές Σχέσεις».

Η Δ.Ε.Η. είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εξυπηρετώντας περίπου 5,7 εκατομμύρια τελικούς καταναλωτές. Επιπλέον, η Δ.Ε.Η. κατέχει το 51% των μετοχών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., που είναι ο αποκλειστικός κύριος και διαχειριστής του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η Δ.Ε.Η. παραμένει στο προσκήνιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας εξηλεκτρισμού όλης της χώρας. Η Δ.Ε.Η. είναι εισηγμένη εταιρεία και οι μετοχές της αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με χρηματιστηριακή αξία ύψους €3 δισεκατομμυρίων περίπου στις 8 Μαρτίου 2023.