Skip to main content

Συμφωνία ΕΜΠ – ΓΕΚ Τέρνα για το πρώτο Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Συμφωνία για τη δημιουργία του πρώτου Επαγγελματικού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών» (ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ) υπεγράφη το μεσημέρι μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του κατασκευαστικού Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποσκοπεί στη στοχευμένη εξειδίκευση νέων μηχανικών στη διοίκηση και διαχείριση των έργων υποδομών και κατασκευών, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, την εμβάθυνση στις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις και την εκμάθηση τεχνικών που αφορούν σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των έργων. Επιπλέον, στοχεύει να καλύψει όλες τις πτυχές του κλάδου υποδομών και κατασκευών και να αναδείξει όχι μόνο την τεχνική, αλλά και την οικονομική, περιβαλλοντική, νομική και κοινωνική διάσταση των έργων υποδομών και κατασκευών, από τον αρχικό σχεδιασμό, μέχρι την υλοποίηση και λειτουργία τους.

Τη χρηματοδότηση του εν λόγω μεταπτυχιακού αναλαμβάνει η ΓΕΚ Τέρνα για 5 χρόνια με τη διάθεση συνολικού ποσού 500.000 ευρώ (100 χιλ. ευρώ ετησίως). Θα αφορά 30 πτυχιούχους κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, ενώ αρωγός σε αυτό θα είναι επίσης και το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ).

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ Τέρνα, Γιώργος Περιστέρης, επεσήμανε σχετικά πως «δεν κάνουμε μία δωρεά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κάνουμε μία επένδυση στο μέλλον του κλάδου μας και της χώρας μας. Επενδύουμε στην πιο ρεαλιστική απεικόνιση του μέλλοντος μας, στα παιδιά μας. Πιστεύοντας πραγματικά στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην ικανότητά της να διαμορφώσει τη μελλοντική γενιά επιστημόνων της χώρας, εφόσον της διατεθούν τα κατάλληλα εργαλεία, αποφασίσαμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας».

Όπως επισημάνθηκε κατά την εκδήλωση για την υπογραφή της συμφωνίας η εξέλιξη των σύγχρονων έργων υποδομών, τα οποία απαιτούν πλέον πέρα από την τεχνική γνώση και άλλες δεξιότητες, καθώς και η ανάγκη σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με την αγορά εργασίας και τις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι νέοι μηχανικοί μετά την αποφοίτησή τους, καθιστούν απαραίτητη την ίδρυση από το ΕΜΠ και την άμεση λειτουργία αυτού του πολυεπίπεδου Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει μία νέα γενιά μηχανικών, έτοιμων να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση των σύνθετων και πολύπλοκων έργων υποδομών που προγραμματίζονται.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, που θα εκκινήσει το προσεχές φθινόπωρο, οργανώνεται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, με τη σύμπραξη της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ για τη διεπιστημονική κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει.

Θα περιλαμβάνει τρία ακαδημαϊκά «εξάμηνα» (χειμερινό, εαρινό, θερινό), δηλαδή δύο εξάμηνα μαθημάτων, διαλέξεων, τεχνικών επισκέψεων και ένα εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, στους αποφοίτους θα απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ισότιμο προς πτυχίο Master of Science (MSc).

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην εκδήλωση μεταξύ άλλων ανέφερε: «Για πρώτη φορά, η ελληνική Πολιτεία ξεπέρασε επιτέλους αγκυλώσεις δεκαετιών και έφερε τόσο κοντά ιδιωτικό τομέα και επιστημονική κοινότητα. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στην ΓΕΚ Τέρνα, καθώς είναι η πρώτη εταιρεία που αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή του νέου νόμου, προς όφελος των νέων επιστημόνων, αλλά και συνολικά του επιπέδου της προσφερόμενης τεχνογνωσίας στον κλάδο των ελληνικών κατασκευών. Θα ήθελα να προτρέψω και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής -κατασκευές, ενέργεια, τεχνολογία- να αγκαλιάσουν αυτή τη δυνατότητα, καθώς το όφελος είναι πολύπλευρο».

Αναφερόμενος στη σύμπραξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα, ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Ανδρέας Μπουντουβής, στάθηκε στη σημασία της δημιουργίας του πρώτου Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη χώρα μας σημειώνοντας πως: «Η συνεργασία ενός κορυφαίου τεχνολογικού πανεπιστημίου με έναν εκ των ακμαιότατων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας, με πολύπλευρη δραστηριότητα διεθνούς εμβέλειας, είναι υποδειγματικού χαρακτήρα και μεγάλης σημασίας. Το ΕΜΠ ως ακαδημαϊκός φορέας και η ΓΕΚ Τέρνα ως φορέας χρηματοδότησης και πάροχος επαγγελματικής τεχνογνωσίας αιχμής, συμπράττουν στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού προγράμματος για στοχευμένη ενίσχυση των γνώσεων διπλωματούχων μηχανικών, με έμφαση στον κατάλληλο συνδυασμό τεχνικών και διοικητικών δεξιοτήτων και τη διασύνδεσή τους με την επαγγελματική δραστηριότητα στη διαχείριση έργων υποδομών και κατασκευών. Προπομπός του Προγράμματος ήταν το Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ ΕΜΠ και Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ). Το Πρόγραμμα είναι το πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου για τα πανεπιστήμια, έχει σχεδιαστεί με στενή συνεργασία έμπειρων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών στελεχών και προσβλέπει στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των νέων μηχανικών με προδιαγραφές υψηλής επίδοσης. Επιπλέον, φιλοδοξεί να γίνει καταλύτης και πιλότος  παρόμοιων δράσεων που θα κατατείνουν στην αξιοποίηση και συγκράτηση  του επιστημονικού δυναμικού σε συνδυασμό με την στελέχωση των επιχειρήσεων, υπηρετώντας την ανάπτυξη της χώρας».

Ο αντιπρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ευάγγελος Σαπουντζάκης, υπογράμμισε ότι «οι μεγάλες προκλήσεις των καιρών για τον κλάδο των κατασκευών και των υποδομών, όπως η οικονομική αβεβαιότητα, η αύξηση του κόστους κατασκευής, η μείωση του περιθωρίου κέρδους, ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας, η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων, επιβάλλουν την αυστηρά ορθολογική λήψη αποφάσεων («value for money») και καταδεικνύουν την αναγκαιότητα του Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών».

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας, Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), Σέργιος Λαμπρόπουλος, μίλησε για τις δυνατότητες του νέου νομοθετικού πλαισίου και το ρόλο του ΕΣΒΥΚ στην επιτυχή διασύνδεση μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των μεγάλων παραγωγικών φορέων των κλάδων της βιομηχανίας και των υποδομών, σχολιάζοντας πως: «για να πετύχει τους στόχους του το υπόψη Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών πρέπει α) να υπάρξει ενδιαφέρον νέων μηχανικών με τα απαραίτητα προσόντα ώστε να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του, β) πέρα από τη δεδομένη για το ΕΜΠ παροχή υψηλής στάθμης σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων, έμπειρα στελέχη της βιομηχανίας (μηχανικοί, νομικοί, οικονομολόγοι) να προσφερθούν να αναλύσουν συστηματικά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές περιπτώσεις επιτυχούς εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων, αλλά και αστοχιών έργων, και γ) το σύνολο της βιομηχανίας των υποδομών και των κατασκευών να υιοθετήσει την προσπάθεια αυτή εξ αρχής και να αξιοποιήσει τους αποφοίτους του Προγράμματος». Τόνισε επίσης ότι «η εκπαίδευση των Ελλήνων μηχανικών στη διαχείριση των έργων πρέπει να ενισχυθεί στους ακόλουθους δύο τομείς: α) στις προπτυχιακές σπουδές μηχανικού σε κάθε ΑΕΙ πρέπει να δημιουργηθεί διατμηματική κατεύθυνση σπουδών στη Διαχείριση των Έργων, την οποία θα μπορούν να επιλέγουν σπουδαστές από κάθε Τμήμα Μηχανικών του, και β) στον δημόσιο τομέα οι μηχανικοί πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και υποχρέωση εμβάθυνσης των επιστημονικών γνώσεων και βελτίωσης των δεξιοτήτων τους».

Ακόμη, από τη θέση μιας νέας μηχανικού, η Ευγενία Ελευθερίου, αριστούχος απόφοιτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιστήμονες του τεχνικού κόσμου και μοιράστηκε τις εμπειρίες της, σημειώνοντας πως: «Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό για τους νέους μηχανικούς. Τους παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του κατασκευαστικού κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την πρόσφατη εμπειρία μου στο εξωτερικό, συνειδητοποίησα ότι οι Έλληνες νέοι μηχανικοί έχουν κριτική σκέψη και βαθιά γνώση στα μελετητικά θέματα. Υστερούν όμως στις πρακτικές γνώσεις. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη αγορά εργασίας. Ένας νέος μηχανικός όταν βρεθεί στο εργοτάξιο εύκολα συνειδητοποιεί το κενό αυτό. Ένα καλό μεταπτυχιακό οφείλει να προσφέρει, πέρα από εμβάθυνση σε επιστημονικές γνώσεις, και τις δεξιότητες εφαρμογής τους στον επαγγελματικό στίβο. Εκτός αυτού, είναι πολύ σημαντικό να προσφέρεται η δυνατότητα σε νέους με καλές επιδόσεις να παρακολουθούν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα δωρεάν. Δεδομένου του υψηλού κόστους διδάκτρων και ζωής, δεν είναι εύκολο για τον καθένα να επενδύσει σε μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τη γνώμη μου, στην Ελλάδα χρειάζονται επαγγελματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών όπως το ΕΔΠΜΣ».