Skip to main content

Elevate Greece: Η αναβάθμιση της πλατφόρμας και οι στόχοι

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Επίσημη πρώτη για το Διοικητικό Συμβούλιο  της Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων», το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της Elevate Greece Α.Ε.

Στη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστου Δήμα, συμμετείχαν Ο Πρόεδρος του ΔΣ, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κυριαζής, η Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κα Θωμαΐς Ευτυχίδου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ, κ. Μιχάλης Δρίτσας, η Εντεταλμένη Σύμβουλος του ΔΣ, κα Έλλη Διακαναστάση, το Μέλος του ΔΣ, κ. Ελπιδοροφόρος Παπανικολόπουλος.

Η νέα αυτή δημοσίου δικαίου αναλαμβάνει ένα κρίσιμο έργο του αποτελεσματικού συντονισμού της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη μαγιά για την αναζωογόνηση και εξέλιξη του επιχειρείν στην Ελλάδα. Όπως τονίζουν άνθρωποι της αγοράς, απαιτείται σωστή στόχευση αλλά και απόλυτη διαφάνεια στις χρηματοδοτικές δράσεις προς όφελος των καινοτόμων εταιρειών. Οποιοσδήποτε αποκλεισμός, απόρριψη αλλά και έγκριση θα πρέπει να έχει σαφής λόγους και προδιαγραφές έτσι ώστε οι ετήσιοι απολογισμοί που θα ακολουθήσουν να συμβάλουν στην άνοδο των επιμέρους δεικτών της ενίσχυσης του ΑΕΠ, της απασχόλησης, της καινοτομίας για τους πολλούς.

Από την πλευρά τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της νεοσύστατης εταιρείας τονίζουν πως η αναβάθμιση της πλατφόρμας Elevate Greece και η μετεξέλιξή της σε εταιρεία του δημοσίου προορίζεται να οργανώσει το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων. Εξελίσσεται δηλαδή σε μια μόνιμη, και ευέλικτη δομή, μέσω της δημιουργίας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων» και τον διακριτικό τίτλο Elevate Greece.

Σκοπός της, εκτός από τη διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, είναι η ακόμα μεγαλύτερη δικτύωση των  νεοφυών επιχειρήσεων με την επιχειρηματική κοινότητα και την ελληνική βιομηχανία, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αυτών, η παρακολούθηση της πορείας τους στη βάση κρίσιμων δεικτών, η δημιουργία βάσης δεδομένων για την εύρεση εξειδικευμένων θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Το Elevate Greece αποτελεί ήδη πόλο έλξης για επενδυτές, angels investors, venture capital funds και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στόχος της μετεξέλιξης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση και η ενδυνάμωση των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων. Παράλληλα στόχος είναι ο συντονισμός των μερών του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, η σύνδεση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την παραγόμενη έρευνα και η βελτίωση των εθνικών επιδόσεων στους διεθνείς δείκτες καινοτομίας μέσα από την καταγραφή, παρακολούθηση, προβολή, κινητοποίηση, η δικτύωση με την επιχειρηματική κοινότητα και την ελληνική βιομηχανία.

Στο Μητρώο του Elevate Greece Μέχρι τώρα έχουν εγγραφεί 703 νεοφυείς εταιρείες, υπάρχουν 100 και πλέον δομές στήριξης του ελληνικού οικοσυστήματος. Σε αυτά περιλαμβάνονται τεχνολογικά πάρκα, συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, θερμοκοιτίδες, επιταχυντές, συνεργατικοί χώροι, σύνδεσμοι επιχειρήσεων-ενώσεις.

Απολογισμός

Με βάση τα στοιχεία του πρώτου απολογισμού (2021) του Εlevate Greece, στη διάρκεια ενός χρόνου λειτουργίας του (από 13/10/2020), έχουν αξιολογηθεί 1.170 υποβληθείσες προτάσεις και έχουν εγκριθεί 533.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ενταγμένων νεοφυών επιχειρήσεων μελών του Elevate Greece (91%) δημιουργήθηκε και έχει μοναδική έδρα την Ελληνική Επικράτεια. Το 5% λειτουργεί ως υποκατάστημα επιχείρησης με έδρα στην αλλοδαπή, ενώ το 4% αποτελεί θυγατρική επιχείρησης με έδρα την αλλοδαπή.

Σε ποσοστό 72,8% ανέρχονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από Κεφάλαια Επιχειρηματικών συμμετοχών (VCs) και με ποσοστό 10% αυτές που χρηματοδοτήθηκαν από Επιδοτήσεις. Ακολουθούν όσες έλαβαν χρηματοδότηση από Επενδυτικούς Αγγέλους και λοιπές πηγές χρηματοδότησης με ποσοστά 8,2% και 7% αντίστοιχα.

Τέλος μόλις το 1,9% των επιχειρήσεων έχουν λάβει χρηματοδότηση μέσω Δανεισμού. Αναφορικά με τις πηγές εσόδων των νεοφυών επιχειρήσεων του Elevate Greece τα στοιχεία ποικίλουν. Στην πρώτη θέση με ποσοστό 43% κατατάσσονται τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση του Λογισμικού ως Υπηρεσία (SaaS), στην δεύτερη θέση με ποσοστό 40%, ισοβαθμούν η Συνδρομή και η Χρέωση ανά Προϊόν, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Προμήθεια από άδεια χρήσης (Licencing) με 35%.

Στη συνέχεια ακολουθούν η Χρέωση ανά Χρήση με 26%, η Προμήθεια Διαμεσολάβησης (Commission Fee) με 25%, η Προμήθεια διαδικτυακών αγορών (Marketplace/Brokerage) με 12%, η Διαφήμιση με 8%. Τέλος οι λοιποί τομείς συγκεντρώνουν 15%. Ανά τομέα δραστηριότητας ο τομέας των Βιοεπιστημών κατέχει την πρώτη θέσει με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων και ποσοστό που ανέρχεται σε 13,3%.

Ακολουθούν οι τομείς του Τουρισμού – Υπηρεσιών Φιλοξενίας (9,4%), του Περιβάλλοντος – Ενέργειας (8,3%), της Αγροδιατροφής (7,7%), της Διαφήμισης -Μάρκετινγκ (6,6%) και της Ανάλυσης Δεδομένων – Μεγάλων Δεδομένων (6%). Με ποσοστά χαμηλότερα του 5% ακολουθούν οι τομείς των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Βιομηχανικών Κατασκευών – Διατάξεων, Λιανικού & Ηλεκτρονικού εμπορίου – Μόδας, Εκπαίδευσης, Αποθήκευσης – Μεταφορών, Ναυτιλίας κ.α.

Στην προσέλκυση χρηματοδότησης την πρώτη θέση κατέχει ο τομέας των Βιοεπιστημών (33%), ενώ με μεγάλη απόκλιση στην δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται οι τομείς Ανάλυσης Δεδομένων – Μεγάλα Δεδομένα (11,7%) και Αγροδιατροφής (10,5%) αντίστοιχα. Υψηλό χρηματοδοτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τομείς της Εκπαίδευσης (8,7%), της Διαφήμισης Μάρκετινγκ (5,9%) και του Τουρισμού – Υπηρεσιών Φιλοξενίας (5,4%), ενώ ακολουθούν οι τομείς της Αποθήκευσης – Μεταφορών (3,6%) και οι Βιομηχανικές κατασκευές και διατάξεις (3%). Χαμηλότερα ποσοστά χρηματοδότησης (κάτω του 2%) παρατηρείται στους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, του Ανθρώπινου Δυναμικού, του Περιβάλλοντος – Ενέργειας κ.α.