Skip to main content

«Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-27»: Με προϋπολογισμό 300 εκατομμυρίων ευρώ η δράση

Την προδημοσίευση της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Πρόκειται για δράση στρατηγικής σημασίας του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Βασικός στόχος της είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς που θα πραγματοποιήσουν συνεργατικά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» θα περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις που διακρίθηκαν αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 ευρώ και αναμένεται να προκηρυχθεί τους επόμενους μήνες, σε διακριτά στάδια υποβολής ανά παρέμβαση.

Τομείς προτεραιότητας ΕΣΕΕ 2021-2027

1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα

4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία

5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα

6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

7. Αειφόρος Ενέργεια

8. Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στον σχετικό σύνδεσμο.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε πως «για πρώτη φορά κατά την ιστορική διαδρομή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, η χώρα μας είναι η πρώτη μεταξύ των 27 χωρών-μελών της ΕΕ που λαμβάνει έγκριση για όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-27 και προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην προκήρυξη των δράσεων με στόχο να παροχετευθούν πολύτιμοι πόροι στην πραγματική οικονομία. Ως αρμόδιος υπουργός με τους συνεργάτες μου ανακοινώνουμε σήμερα με διπλή ικανοποίηση την προδημοσίευση μιας πραγματικά σημαντικής δράσης: το νέο “Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-27” στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Κι είναι διπλή η ικανοποίηση αφ’ ενός γιατί ξεκινά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2021-27, από το οποίο πρόκειται να αξιοποιηθούν συνολικά 26,2 δις ευρώ, και αφ’ ετέρου διότι στις πρώτες δράσεις συγκαταλέγεται αυτή για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, την προώθηση των συμπράξεων των επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης και του υπουργείου μας προκειμένου να αξιοποιήσουμε το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, τους Έλληνες επιστήμονες-ερευνητές και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν πράξη τα όνειρά τους εδώ στον τόπο μας».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, επισήμανε πως το εν λόγω πρόγραμμα «σχεδιάστηκε για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων που επενδύουν σε τομείς αιχμής, στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Στόχος μας είναι καθημερινά να καλλιεργούμε τις προϋποθέσεις με περισσότερα κίνητρα και μεγαλύτερη ευελιξία σε ταλαντούχους επιστήμονες και επιχειρηματίες να καινοτομούν και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους από την Ελλάδα και συνεπώς να κάνουν την κοινωνία μας και την οικονομία καλύτερη. Είμαστε σίγουροι ότι η επιστημονική κοινότητα και οι επιχειρήσεις θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο αυτή την ευκαιρία».

Με τη σειρά του, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής, τόνισε πως «η Δράση “Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027”, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 ευρώ και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, συνιστά μία από τις σημαντικότερες δράσεις της ΓΓΕΚ. Με τη σημερινή ανακοίνωση, στοχεύουμε στην ενημέρωση των επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών που θα αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της δράσης, ώστε να προετοιμάσουν έγκαιρα ώριμες ερευνητικές προτάσεις που θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια βιώσιμη και ανθεκτική ανάκαμψη από την πανδημία. Η εν λόγω δράση προγραμματίζουμε να προκηρυχθεί εντός του 2022, την οποία  θα συνεχίσει να διαχειρίζεται, και στη νέα προγραμματική περίοδο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), ως ενδιάμεσος φορέας. Στόχος μας είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, επιδιώκοντας τη μετάβαση σε μια ποιοτική και καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας».