Skip to main content

Εντός έτους αμκ της Lamda και κοινοπρακτικό δάνειο

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη
[email protected]

Ο σχεδιασμός της Lamda Development για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της πρώτης φάσης της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό, ύψους 2 δισ. ευρώ, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η αύξηση κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ θα ολοκληρωθεί εντός του έτους, το ίδιο και η διαπραγμάτευση για τη σύναψη του κοινοπρακτικού δανείου των 850 εκατ. ευρώ με τις συστημικές τράπεζες, λεπτομέρειες του οποίου θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lamda, Οδυσσέα Αθανασίου, η εταιρεία θα είναι έτοιμη, όπως έχει συμφωνηθεί με την κυβέρνηση, να ξεκινήσει το έργο στο παλιό αεροδρόμιο εντός του πρώτου τριμήνου του 2020. Στο περιθώριο της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης ο επικεφαλής της εταιρείας ρωτήθηκε σχετικά με τις εξελίξεις στον διαγωνισμό για το καζίνο και την καθυστέρηση που φαίνεται ότι θα υπάρξει στην ανάδειξη αναδόχου, καθώς και για το αν αληθεύει πληροφορία που κάνει λόγο για μερική παραίτηση της Lamda από τις αναβλητικές αιρέσεις που έχουν τεθεί προκειμένου να ξεκινήσει το έργο. Όπως είπε, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν δύναται να τοποθετηθεί επί «υποθέσεων» που γίνονται όσον αφορά καθυστερήσεις στον διαγωνισμό για το καζίνο. 

Αρχές του 2020

«Ο σχεδιασμός μας είναι το έργο στο Ελληνικό να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους και γι’ αυτό προετοιμαζόμαστε», πρόσθεσε, καθιστώντας παράλληλα σαφές ότι προϋπόθεση για την έναρξη του έργου είναι η ικανοποίηση των αναβλητικών αιρέσεων (μεταξύ άλλων, να έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το καζίνο και να μην υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις στη Δικαιοσύνη). 

Ως προς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, χθες ανακοινώθηκε η τιμή ανά μετοχή και στάλθηκε το τελικό σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο στόχος είναι η αύξηση κεφαλαίου να εξελιχθεί αρχές Δεκεμβρίου. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 6,7 ευρώ ανά μετοχή και η αναλογία 1,216918965991410 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι -όπως έχει πει η διοίκηση της Lamda στη γενική συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου- από το σύνολο των περίπου 8 δισ. ευρώ της επένδυσης για την ανάπλαση του παλαιού αεροδρομίου (7 δισ. κατασκευές και 915 εκατ. ευρώ το τίμημα για τις μετοχές της Ελληνικόν Α.Ε. στην οποία θα μεταβιβαστεί η έκταση των 6.200 στρεμμάτων) την πρώτη πενταετία θα επενδυθούν τα 2 δισ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνεται τμήμα του εφάπαξ τιμήματος (500 εκατ. ευρώ) που θα καταβάλει η εταιρεία στο Δημόσιο για την εξαγορά της Ελληνικόν Α.Ε.

Η Lamda εξασφαλίζει το κεφάλαιο των 2 δισ. ευρώ ως εξής: τα 600 εκατ. θα προέλθουν από την αύξηση κεφαλαίου, τα 850 εκατ. από δανεισμό από τις ελληνικές τράπεζες, 400 εκατ. από τα έσοδα που θα έχει κυρίως από την πώληση κατοικιών και τα 150 εκατ. ευρώ από ομόλογο που θα εκδοθεί. Πιθανότατα το ομόλογο αυτό να είναι μεγαλύτερο, ώστε τμήμα του να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο που λήγει σύντομα.

Η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και επιβεβαίωσε την απώλεια της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους για τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και Οδυσσέα Κυριακόπουλο, διατηρώντας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως μη εκτελεστικά μέλη του, ενώ κατά τα λοιπά παραμένει η υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πλέον θα περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τους κ.κ. Χαρίτωνα Κυριαζή και Γεώργιο Γεράρδο.