Skip to main content

ΣΕΒ: Η ενδυνάμωση της Περιφέρειας, πυλώνας ανάπτυξης

Η Βίκυ Μακρυγιάννη

Η Περιφέρεια έχει περισσότερη ανάγκη από υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις, που επενδύουν, παράγουν, εξάγουν, και προσφέρουν θέσεις απασχόλησης

Της Βίκυς Μακρυγιάννη, διευθύντριας του Τομέα Διεθνών Σχέσεων & Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΣΕΒ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ανάπτυξη έχει σχέση αλληλεξάρτησης με τη βιομηχανία, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη εθνική ανάπτυξη. Ο ΣΕΒ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή διάσταση και μέσα από τις εξειδικευμένες δράσεις του στοχεύει στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, στην αύξηση των επενδύσεων, στην αναβάθμιση των υποδομών και στη στήριξη των εξαγωγών, ως βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.

Ο ρόλος του ΣΕΒ στο να κρατήσει ζωντανή την Περιφέρεια είναι ακόμη πιο κρίσιμος σε περιοχές ακριτικές και δυσπρόσιτες, που έχουν όμως τεράστια γεωπολιτική σημασία για τη χώρα. Αυτές οι περιοχές έχουν ακόμα περισσότερη ανάγκη από υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις, που επενδύουν, παράγουν, εξάγουν, δημιουργούν έσοδα για το κράτος και προσφέρουν θέσεις απασχόλησης.

ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ ακριβώς τον λόγο, οι υπηρεσίες του ΣΕΒ στηρίζουν διαχρονικά τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, με πολιτικές σε θέματα αδειοδοτήσεων, χρηματοδότησης επενδύσεων, εργασιακών σχέσεων κ.ο.κ., καθώς και με προγραμματισμένες δράσεις ενημέρωσης και επιχειρησιακής ενδυνάμωσης, ενώ σημαντικό μέρος της δράσης του αφορά την ενίσχυση των διαύλων εκπροσώπησης της περιφερειακής επιχειρηματικότητας στην κεντρική διοίκηση.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει αναπτύξει ο ΣΕΒ για την Περιφέρεια περιλαμβάνουν:

(Α) Παρεμβάσεις διαμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για πληθώρα θεμάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά ο εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η απλούστευση των αδειοδοτήσεων, οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η αναθεώρηση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων (Βιομηχανίας-Εφοδιαστικής, ΑΠΕ, ΟΠΥ) κ.ο.κ., σε συνεχή συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τις περιφερειακές και τοπικές βιομηχανικές οργανώσεις, δηλαδή τους βιομηχανικούς συνδέσμους που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες ανά τη χώρα.

(Β) Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, με ενημερωτικές συναντήσεις στις Περιφέρειες ανά τη χώρα, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ημερίδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και Θήβα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στη βιομηχανία, από 1ης Ιουλίου 2024, αλλά και την παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων των βιομηχανικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, εκ μέρους της ηγεσίας και των στελεχών του υπουργείου Εργασίας. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων, τα μέλη μας είχαν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν ουσιαστικά με το υπουργείο για τα θέματα της καθημερινής επιχειρησιακής τους λειτουργίας.

(Γ) Τη διευθέτηση των επιδοτήσεων μισθολογικού κόστους προς τις επιχειρήσεις της Θράκης (12%), όπου για πολλά έτη η τακτοποίηση των νομοθετημένων αξιώσεων των επιχειρήσεων μέσα από τον συμψηφισμό φορολογικών ή ασφαλιστικών οφειλών τους παρουσίαζε υπέρμετρες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια, που αποστερούσαν σημαντικούς πόρους από το επιχειρηματικό οικοσύστημα και επιβάρυναν σημαντικά την παραγωγική δυναμική της περιοχής.

Ταυτόχρονα, ο ΣΕΒ παρουσίασε και πρόταση εκσυγχρονισμού του πλαισίου της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, επεκτείνοντας την ποιότητα και το φάσμα των προϊόντων στην Τελωνειακή Ένωση, έτσι ώστε να καλύψει τους τομείς των γεωργικών ειδών, των υπηρεσιών και των δημοσίων συμβάσεων και να αποτραπεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

(Δ) Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού των περιφερειών, μέσω της ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας «Skills4Jobs», για την κατάρτιση νέων σε τεχνικά επαγγέλματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε περιφέρειας, αλλά και για την εκπαίδευση εξαγωγικών στελεχών. Στόχος του ΣΕΒ είναι να διευκολύνει τις επιχειρήσεις-μέλη του στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες, να στηρίξει τις νέες και τους νέους, επενδύοντας στην κατάρτιση και την απασχόλησή τους και να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας, όπως και στη διευκόλυνση της μετάβασης των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας.

(Ε) Την εμβληματική πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Δράση για τη Θεσσαλία», που αποτέλεσε μια άμεση και ταχεία κινητοποίηση για την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες, μέσω της γενναιόδωρης βοήθειας που προσέφεραν τα μέλη του. Ταυτόχρονα, ο ΣΕΒ έχει αναλάβει να χρηματοδοτήσει, μέσω των μελών του, την κατασκευή νέων οικιών για τις οικογένειες του οικισμού Μεταμόρφωση, του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας.

(ΣΤ) Επαφές με τους τοπικούς θεσμούς και τα τοπικά επιχειρηματικά οικοσυστήματα, στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί ο ΣΕΒ στην Περιφέρεια, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία να αναδειχθούν οι κρίσιμοι αναπτυξιακοί προβληματισμοί, τα τοπικά προβλήματα και, κυρίως, να εντοπισθούν κοινές κατευθύνσεις δράσης, προς όφελος της περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ από την περιφερειακή πολιτική που υλοποιούμε είναι διττά. Από τη μία, ωφελούμενες είναι οι επιχειρήσεις, καθώς λαμβάνουν υποστήριξη για θέματα που δυσχεραίνουν την καθημερινή τους λειτουργία, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Ωφελούμενη είναι όμως και η ευρύτερη περιοχή, γιατί οι επιχειρήσεις της βιομηχανίας δημιουργούν αξία, προσφέρουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας που συγκρατούν τους νέους, επενδύουν σε τεχνολογία, σε καινοτομία και σε ψηφιακά εργαλεία, διατηρώντας έτσι ζωντανές τις περιφέρειες. Και να μην ξεχνάμε ότι, ειδικά σε συνθήκες κρίσης -και δεν ήταν λίγες οι κρίσεις που βίωσε διαδοχικά η χώρα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια-, οι επιχειρήσεις της βιομηχανίας, με πολύ ισχυρούς και δυναμικούς εκπροσώπους να δραστηριοποιούνται και να μεγεθύνονται στην περιφέρεια, απέδειξαν την ανθεκτικότητά τους και την ικανότητα προσαρμογής τους στις δύσκολες αυτές συνθήκες.