Skip to main content

Έχει η ελληνική παιδεία όραμα;

Η πρόοδος στη γνώση, στις επιστήμες και στην τεχνολογία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος

Τoυ Γιώργου Ατσαλάκη, οικονομολόγου και αναπληρωτή καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης

ΚΑΘΩΣ το 2024 είναι το έτος τέλους του προηγούμενου αναπτυξιακού κύκλου, διάρκειας 56 ετών, και μετάβασης στον νέο κύκλο, οι προβληματισμοί της κοινωνίας μας για την παιδεία είναι αναμενόμενοι. Η αναζήτηση οράματος για την παιδεία είναι η θεμελιώδης διεργασία ώστε να αποφασιστεί ποιο είναι το όραμα και να γίνει κατανοητό απ’ όλους τους δρώντες στον χώρο της παιδείας για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει μια ισχυρή και ευημερούσα χώρα.

ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ επί σειρά δεκαετιών κάνουμε κάποια πράγματα εντελώς λάθος. Έχουμε διώξει σχεδόν όλη μας τη βιομηχανία εκτός Ελλάδος, έχουμε διώξει χιλιάδες φοιτητές να σπουδάσουν στο εξωτερικό, έχουμε διώξει χιλιάδες οικογένειες να πάνε να ζήσουν στο εξωτερικό, έχουμε καταχρεώσει τη χώρα κ.λπ. Πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι εκείνο που δεν κάνουμε σωστά και τι είναι εκείνο που άλλες χώρες ακολουθούν και ευημερούν.

ΟΠΩΣ προμηνύεται, οι μελλοντικές εποχές θα αποκλίνουν σημαντικά απ’ όσες έχουμε βιώσει μέχρι τώρα, με τις δημογραφικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές να αποτελούν τους άξονες για τις αλλαγές που έρχονται. Αυτές οι αλλαγές, τόσο σε ατομικό όσο και σε κρατικό επίπεδο, αναμένεται να ανοίξουν νέους δρόμους και να προσφέρουν ευκαιρίες που θα ενισχύσουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες, επιφέροντας βελτιώσεις στον τρόπο ζωής και εργασίας μας, καθώς και στην ευημερία μας.

Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές θα φέρουν επίσης νέες προκλήσεις, καθώς θα δοκιμάσουν την ικανότητα των κοινωνιών, των κυβερνήσεων και των οικονομικών συστημάτων να προσαρμοστούν και να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να ενταχθούν στην επόμενο κύκλο ανάπτυξης.

H ΣΥΝΟΛΙΚΗ ευημερία μιας χώρας δημιουργείται μέσω μιας μακροχρόνιας ανάπτυξης μερικών παραγόντων, που στο τέλος μετουσιώνονται σε έναν σημαντικό πολιτισμό. Το πρώτο στάδιο είναι η εκπαίδευση και ακολουθούν με τη σειρά:

  • η εφευρετικότητα και η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών,
  • η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών στις παγκόσμιες αγορές,
  • η οικονομική παραγωγή μεγάλης κλίμακος,
  • η κατάκτηση σημαντικού μεριδίου στο παγκόσμιο εμπόριο,
  • η ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης και στρατιωτικών βάσεων,
  • η δημιουργία ισχυρού χρηματοπιστωτικού συστήματος με ισχυρές κεφαλαιαγορές,
  • η κυριαρχία του νομίσματος και
  • η πολιτιστική επιρροή. Ο πολιτισμός διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, αφήνοντας το σημάδι του σε κάθε αγωνία για δημιουργία και πρόοδο. Οι εκφάνσεις του εμπλουτίζουν και καθορίζουν τον χαρακτήρα κάθε περιοχής, προσδίδοντας μοναδικότητα και δυναμική στην ανάπτυξή της.

ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ από την παιδεία. Ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης της παιδείας μας μπορεί να προέλθει ως συνέχεια της μακρόχρονης ιστορίας μας, φιλοσοφίας και ανάπτυξης των επιστημών, οι οποίες εδώ και 2.500 χρόνια έχουν θεμελιώσει τις αρχές του δυτικού πολιτισμού και οδήγησαν σε πρόοδο και ευημερία όσες χώρες τις υιοθέτησαν.

Η γεωοικονομική και γεωπολιτική θέση της Ελλάδος ως σταυροδρόμι των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει φοιτητές απ’ όλες αυτές τις χώρες και παράλληλα να προβληθεί η πολιτιστική μας δύναμη με την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και της πολιτιστικής διπλωματίας.

Αξίζει κάθε ενδιαφέρον και προσπάθεια απ’ όλους για την προάσπιση και προβολή της εκπαίδευσης και του πολιτισμού μας. Σήμερα έχουμε το προνόμιο της δυνατότητας αξιοποίησης ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πόρων και της συνεισφοράς του Ελληνισμού της διασποράς, που αποτελεί μια ανεκμετάλλευτη πηγή ικανών επιστημόνων, που και αυτοί έχουν την ανάγκη να συνεισφέρουν.

Η ΥΛΙΚΗ και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, μαζί με το φυσικό περιβάλλον αποτελούν τον πολύτιμο πλούτο της χώρας μας. Αποτελεί καθήκον και ευθύνη μας να τον γνωρίζουμε, να τον προστατεύουμε και να τον προβάλλουμε περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα, ως βασικό στοιχείο για την επιβίωσή μας.

Μέσω της παιδείας θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε απίστευτες συνέργειες παιδείας και πολιτισμού, πράγμα το οποίο θα ανοίξει τεράστια δυναμική ανάπτυξης για τη χώρα. Ας φανταστούμε έναν ξένο φοιτητή που θα σπουδάσει ιατρική στην Ελλάδα, να διαβάσει στα ελληνικά τον όρκο του Ιπποκράτη, στο νησί του Ιπποκράτη, στην Κω, σε μια τελετή που θα διοργανώνει το ελληνικό πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τον τοπικό δήμο.

Αυτός ο φοιτητής θα είναι ο πρεσβευτής της ελληνικής παιδείας και του πολιτισμού για όλη του τη ζωή. Αυτά έπρεπε ήδη να είχαν οργανωθεί από τα δημόσια πανεπιστήμια και θα πρέπει να γίνουν άμεσα, έστω και τώρα. Έτσι δεν θα υπάρχει χώρος ύπαρξης μη κρατικών πανεπιστημίων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ μιας χώρας, η εκπαίδευση πρέπει να είναι περιεκτική, υπερβαίνοντας την απλή μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων, για να συμπεριλάβει την καλλιέργεια ενός ισχυρού χαρακτήρα, την αγωγή των ηθών, την εργατικότητα, την ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, την ενθάρρυνση των αρετών, την προώθηση της συνεργασίας και την ενεργή συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Αυτά τα στοιχεία είναι θεμελιώδη για την ενίσχυση του σεβασμού προς τους κοινωνικούς κανόνες και τους νόμους, τη διατήρηση της συνοχής στην κοινωνία, τη μείωση της διαφθοράς και την ενίσχυση της ικανότητας των πολιτών να ενώνονται γύρω από ένα κοινό όραμα και να συνεργάζονται αρμονικά για το κοινό καλό.

Η ΕΥΡΕΙΑ πρόσβαση στη γνώση και η ενίσχυση των ατομικών δεξιοτήτων είναι κρίσιμα στοιχεία για την ανάπτυξη ενός κράτους. Η ικανότητα να κρατάμε τους νέους εντός των συνόρων μας, να προσελκύουμε ταλέντα από διάφορα μέρη του κόσμου και από διαφορετικές κουλτούρες, εμπλουτίζει το ανθρώπινο δυναμικό που είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη στόχων ανάπτυξης.

Εξίσου σημαντική είναι η διαρκής αναζήτηση καινοτόμων μεθόδων και η απομάκρυνση από παρωχημένες πρακτικές. Η πρόοδος στη γνώση, στις επιστήμες και στην τεχνολογία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος.

ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ έτη αναμένεται μια σημαντική εντατικοποίηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, με τις βασικές δυνάμεις της τεχνολογίας -το ταλέντο, την ειδίκευση και την προσαρμοστικότητα- να προωθούν την εμφάνιση νέων τεχνολογικών πρωτοπόρων. Η πρωτοπορία και η επικράτηση θα επιτευχθούν μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων ιδεών και λύσεων.

ΕΙΝΑΙ κρίσιμο για την παιδεία μας να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με την εκπαίδευση των νέων στην κατεύθυνση των σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τρισδιάστατη εκτύπωση, η προηγμένη τεχνολογία υλικών, η βιοτεχνολογία και άλλες καινοτομίες που σηματοδοτούν την τέταρτη τεχνολογική επανάσταση.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ αποκτά όλο και περισσότερες διαστάσεις, εξελίσσεται, υιοθετώντας ποικίλες μορφές και διαδρομές. Η πολυμορφία αποτελεί βασικό στοιχείο της χώρας μας και αποτελεί πηγή πλούτου. Κάθε άτομο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει τις ιδέες και τις δυνατότητές του, να μπορεί να σπουδάσει το αντικείμενο που θέλει.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ για την παιδεία πρέπει να ενσαρκώνει το πρότυπο, να καταστρώνει σχέδιο με σύνεση, να επιδεικνύει επιμονή και υπομονή. Θα πρέπει να διαγράφει την πορεία, να ορίζει την κατεύθυνση για την υλοποίηση των στόχων.

Το όραμα για το μέλλον της παιδείας πρέπει να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες πολιτικές, που κινητοποιήσουν και να εμπνεύσουν τους νέους και την εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε καθένας να συνεισφέρει με τη δική του προσπάθεια στην υλοποίησή του.