Skip to main content

Skills-First: Νέα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Mέσω της στρατηγικής skills-first καταργούνται στην πράξη οι κοινωνικές ανισότητες, εξισώνονται οι υποψήφιοι στην αγορά εργασίας

Της Ρεβέκκας Πιτσίκα, CEO της εταιρείας We-R HOLDING

ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ με διαρκείς, αλλεπάλληλες και σύνθετες προκλήσεις, στον οποίο η τεχνολογία πρωταγωνιστεί σε κάθε πεδίο και η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει ραγδαία, η φύση της εργασίας αλλάζει διαρκώς, καθώς νέες δεξιότητες και αναδυόμενες θέσεις εργασίας βρίσκονται πλέον σε υψηλή ζήτηση.

ΕΞΙΣΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ όμως είναι ότι και τα «παραδοσιακά» κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων αλλάζουν πλέον. Στην εποχή της πρόσβασης στην ανοιχτή πληροφόρηση και στην ελεύθερη γνώση, ενδεχομένως σύντομα τα πανεπιστημιακά πτυχία να μην έχουν την ίδια αξία με σήμερα – ήδη η ζυγαριά «γέρνει» στην τεχνογνωσία και όχι πάντα στη γνώση ή, με άλλα λόγια, στις αποδεδειγμένες δεξιότητες.

ΌΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ, χαρακτηριστικά, ο επίτροπος της Ε.Ε. για Θέματα Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Nicolas Schmit: «Οι οικονομίες μας βρίσκονται στη μέση της διπλής, ψηφιακής και πράσινης, μετάβασης, με την Ευρώπη στο επίκεντρο της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας. Για να διατηρήσουμε αυτόν τον ρυθμό, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες έχουν πρόσβαση σε ένα εργατικό δυναμικό με τις απαραίτητες δεξιότητες, για να κάνουν τις δουλειές του σήμερα, αλλά κυρίως του αύριο».

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, πάνω από το 75% των εταιρειών της Ε.Ε. αναφέρουν δυσκολίες στην εύρεση εργαζομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια διαφορετική προσέγγιση στη διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Μέχρι τώρα μιλάγαμε για διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, πλέον όμως μιλάμε για μηχανισμούς διασύνδεσης δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας – με έμφαση στην ικανότητα διά βίου μάθησης, διαχείρισης αλλαγών και ανάπτυξης και προσαρμογής σε νέα μοντέλα συνεργασίας και επικοινωνίας.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ μιας πρόσφατης έκθεσης από το LinkedIn, με τίτλο «Skills-First: Reimagining the Labor Market and
Breaking Barriers», ορίζεται το skillsfirst ως «μια προσέγγιση για πρόσληψη ή εσωτερική κινητικότητα που βασίζεται σε δεξιότητες και ικανότητες και όχι σε τίτλους εργασίας, εταιρείες, πτυχία και σχολεία». Σύμφωνα με την έκθεση, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, με προτεραιότητα στις δεξιότητες, θα μπορούσε να αυξήσει κατά έξι φορές περισσότερο το μέγεθος της δεξαμενής ταλέντων για τις εταιρείες των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ «skills-first» όχι μόνο δίνει στους οργανισμούς πρόσβαση σε ευρύτερες δεξαμενές ταλέντων για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε δεξιότητες, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει τις ευκαιρίες συμπερίληψης και αντιμετώπισης ισχυρών κοινωνικών σιλό.

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα, σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται απαραίτητη η «επέκταση» της αναζήτησης ταλέντων με τη λογική της προσέγγισης «skillsfirst», καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να καλύψουν τις σημαντικές ανάγκες που έχουν για ανθρώπινο δυναμικό σε θέσεις ευθύνης αξιολογώντας πρωτίστως τις δεξιότητες που έχει κάποιος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ πλευρά, skills-first σημαίνει συμπερίληψη, καθώς δίνεται η δυνατότητα σε υποψηφίους ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, ειδικών ικανοτήτων κ.λπ. να ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών, από τη στιγμή που έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, η συγκεκριμένη στρατηγική μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την επιλογή γυναικών σε υψηλές θέσεις, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών στη δεξαμενή ταλέντων κατά 24% – με την Ε.Ε. να αναμένει τις μεγαλύτερες αυξήσεις στον αριθμό των υποψήφιων γυναικών που περιλαμβάνονται στη δεξαμενή ταλέντων για ανδροκρατούμενους ρόλους.

ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, μέσω της στρατηγικής skills-first καταργούνται στην πράξη οι κοινωνικές ανισότητες, εξισώνονται οι υποψήφιοι στην αγορά εργασίας και διασφαλίζεται η ισότητα και η διαφάνεια στην επιλογή προσώπων με βάση τις δεξιότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους. «Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να αξιοποιούμε το δυναμικό που κρύβεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τον τόπο, την καταγωγή ή το σε ποιο σχολείο φοίτησαν. Έχουμε τη δυνατότητα να επανεξετάσουμε την αγορά εργασίας, να καταρρίψουμε τα εμπόδια και να οικοδομήσουμε έναν κόσμο, όπου ο καθένας θα έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες. Εξάλλου ένα πράγμα που δεν θα αλλάξει ποτέ είναι το γεγονός ότι ταλαντούχοι υποψήφιοι υπάρχουν παντού».

ΓΙΑΤΙ, ΤΕΛΙΚΑ, όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης που μας κάνουν μοναδικούς και που είναι αυτά που μπορούν να προσθέσουν αξία σε μια επιχείρηση. Γιατί η τεχνολογία δεν ήρθε για να μας αντικαταστήσει. Ήρθε για να συμβάλει στην εξέλιξη των πραγμάτων, με τον άνθρωπο δίπλα της. Και άνθρωπος σημαίνει δεξιότητες. Σημαντικές και αναντικατάστατες.