Skip to main content

Β. Κορκίδης: Η επιχειρηματική κοινωνία των μικρομεσαίων

Χρειαζόμαστε μια προεκλογική Συμφωνία με την Ε.Ε. που θα ενδυναμώνει τις ΜμΕ

Τoυ Βασίλη Κορκίδη, προέδρου του ΕΒΕΠ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ κοινωνία των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ως γνωστόν, διαχρονικά επιθυμεί να δημιουργηθεί ένα φιλικό οικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη, με μια ενιαία νοοτροπία σε όλους τους τομείς, με
μελλοντικούς επιχειρηματίες να δημιουργούν και να αναλαμβάνουν επιχειρήσεις, εργαζομένους με πνεύμα πρωτοβουλίας και με δημοσίους υπαλλήλους να κατανοούν τις ανάγκες των επιχειρηματιών.

Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΜμΕ είναι σημαντική, αφού περίπου το 80% των εφαρμοστέων κανόνων προέρχεται από τις αποφάσεις σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορισμένοι μάλιστα κανόνες δημιουργούν πρόσθετα οικονομικά βάρη για τις μικρές εταιρείες, ωστόσο η Ε.Ε. παρέχει ταυτόχρονα ευκαιρίες που προσφέρουν στις μικρές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επωφεληθούν από αυτές.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ μια επισκόπηση των ενεργειών που ανέλαβε η Ε.Ε. για την επεξεργασία της νομοθεσίας για την προστασία των ΜμΕ, ξεκινάμε με το δίκτυο απεσταλμένων των SMEs, στο οποίο κάθε κράτος μέλος έχει έναν εκπρόσωπο, μαζί με παρατηρητές από τις επιχειρηματικές οργανώσεις. Αυτοί υποδεικνύουν πιθανές επιπτώσεις από πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φέρνουν παραδείγματα πρακτικών στη χώρα τους.

Η πλατφόρμα «Fit-4-Future» υποστηρίζει την Επιτροπή στο να ελέγχει εάν η υφιστάμενη νομοθεσία εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για τον σκοπό και προτείνει αναθεώρηση για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, για παράδειγμα στο πλαίσιο της Task Force για την επιβολή της ενιαίας αγοράς, μπορεί επίσης να βελτιώσει την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων.

ΩΣΤΟΣΟ, το περιθώριο βελτίωσης παραμένει μεγάλο, αφού οι ΜμΕ πολλές φορές σπεύδουν να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία χωρίς να γνωρίζουν πότε ξεκίνησε η εφαρμογή των κανόνων και από ποιο επίπεδο προέρχεται η νομοθεσία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβουλεύονται τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ΜμΕ, τι αντίκτυπο θα έχουν οι προτάσεις από την Ε.Ε. και πώς να αποφύγουν ή να μετριάσουν καλύτερα τις αρνητικές συνέπειες σε εθνικό επίπεδο.

Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία με μεγαλύτερη  προσοχή θα μπορούμε να εστιάσουμε στη δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να αποφύγουμε την προσέγγιση επιβολής κυρώσεων. Η μεγιστοποίηση της προβολής μέσω της ευρείας διάδοσης πληροφοριών και επαφών μεταξύ των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ΜμΕ είναι άλλωστε το βασικό στοιχείο στον ρόλο του ευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network».

ΖΩΝΤΑΣ σε έναν όλο και πιο περίπλοκο κόσμο, οι ΜμΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλο και περισσότερες ρυθμιστικές απαιτήσεις, ιδίως όταν ασκούν διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι ευρωπαϊκοί πόροι σε μια περίοδο ακριβής χρηματοδότησης θα πρέπει να επενδύονται από όσους αφενός το επιθυμούν και αφετέρου είναι σε θέση να τους αξιοποιήσουν, προκειμένου να αυξηθεί η απορρόφηση και η ανάπτυξη. Σε αυτό το στάδιο, έρχεται το «Enterprise Europe Network», παρέχοντας συγκεκριμένες συμβουλές σε μικρές επιχειρήσεις και διασφαλίζοντας ότι το οικοσύστημα των ΜμΕ και το δίκτυο των οργανώσεών τους αναπτύσσουν τεχνογνωσία σχετικά με τα ευρωπαϊκά εργαλεία που είναι διαθέσιμα.

ΜΠΟΡΕΙ να γιορτάσαμε φέτος τα 30 χρόνια της ενιαίας αγοράς, αλλά εκκρεμούν ακόμα βασικές αρχές που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε ικανοποιημένοι από τον ρόλο της στα επιτεύγματα που έφεραν ανάπτυξη, καινοτομία και ευημερία στις χώρες μας.

Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να αποφεύγουμε αλλά σε κάθε ευκαιρία να προχωράμε σε περαιτέρω βελτιώσεις. Όπως στο έργο «Small Business Standards», η ύπαρξη προτύπων φιλικών προς τις ΜμΕ παραμένει βασική προϋπόθεση για την πρόσβαση στις αγορές, επομένως η συνεχής επένδυση για την αύξηση της υιοθέτησης των προτύπων από τις εταιρείες και η συμμετοχή τους στην τυποποίηση είναι καίριας σημασίας.

Επίσης, για να αντιμετωπίσουμε εμπόδια όπως η γραφειοκρατία, κατά την απόσπαση εργαζομένων σε άλλο κράτος μέλος, η ενιαία ψηφιακή πύλη είναι μια καλή βάση για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Στην προσπάθεια αυτή είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, αλλά με βάση τη συμβολή των μικρομεσαίων επαγγελματιών για την επιβολή, ενίσχυση και εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς.

ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ τις εκλογές της Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2024, ίσως οι ΜμΕ έχουμε μια ακόμα ευκαιρία να θέσουμε ψηλά τον πήχη στην ενίσχυση των επιχειρήσεών μας και να αυξήσουμε την πίεση για την άρση των εμποδίων στο ταξίδι της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Τα καθήκοντά μας ως μικροί, μεσαίοι ή μεγάλοι επιχειρηματίες είναι να αναπτύσσουμε καινοτόμες ιδέες και να διαμορφώνουμε μέσω των οργανώσεών μας την ατζέντα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. για τα επόμενα χρόνια.

Χρειαζόμαστε λοιπόν μια προεκλογική Συμφωνία με την Ε.Ε. που θα ενδυναμώνει τις ΜμΕ, όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,  την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Η άμεση προτεραιότητα για το 2024 είναι η επιλογή πολιτικής, η χάραξη στρατηγικής και η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας να γίνει με τέτοιο τρόπο που να ταιριάζει στις ΜμΕ και να τις οδηγήσει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι του οικονομικού ιστού της χώρας και το πολυπληθέστερο μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας. Θεωρούνται ο κινητήριος μοχλός της απασχόλησης, προσφέροντας τις περισσότερες θέσεις εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων και περιορίζοντας την ανεργία στο 10%. Επιπλέον, η ευελιξία και η δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής τους σε αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον τις καθιστούν σημαντικούς παίκτες στην ελληνική οικονομία και παρά τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο δυσκολίες συνεχίζουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη νέα εποχή της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας, που ξεκίνησε πριν από μία τετραετία και δείχνει να έχει ένταση και διάρκεια. Στην Ε.Ε. προς όφελος όλων θα πρέπει να «ξανασκεφτούν» την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα σε μικρότερη κλίμακα.