Skip to main content

Πού πήγαν οι δεξιότητες στην Ευρώπη;

N SOCIETY

Της δρ. Βενετίας Κουσία, προέδρου Επιτροπής Απασχόλησης, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Η ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ δημογραφική πυραμίδα μειώνει αριθμητικά το παραγωγικό δυναμικό της Ευρώπης και παράλληλα έχουμε έλλειμμα και στις δεξιότητες.

Η ΣΤΡΟΦΗ προς τις φιλικότερες με το περιβάλλον τεχνολογίες και ο αλματώδης ψηφιακός μετασχηματισμός σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους της οικονομίας δημιουργούν καινούργιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Αλλά, για όσους φροντίζουν! Δηλαδή για όσους εκπαιδεύονται και καταρτίζονται συστηματικά Διά Βίου! Και μάλιστα συνοδεύουν την κατάρτισή τους με σοβαρές πιστοποιήσεις.

Σ’ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ που διαρκώς αλλάζει, συμμετέχουμε ενεργά ώστε να παραμείνουμε εντός αγοράς και εντός κοινωνικών πλαισίων μέσα από τη διαδικασία μάθησης. Είμαστε υπεύθυνοι τόσο ως άτομα όσο και ως εργαζόμενοι όσο και ως εργοδότες όσο και ως διαμορφωτές πολιτικής να συμμετέχουμε ενεργά στην εξέλιξη των δεξιοτήτων μας, ώστε όλοι να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάκαμψη με δίκαιο και ορθό τρόπο.

ΟΜΩΣ, μόνο το 37% των ενηλίκων της Ε.Ε. συμμετέχουν συστηματικά στη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΠΙΣΗΣ, σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), οι 4 στους 10 ενήλικες υπολείπονται ως προς τις ψηφιακές δεξιότητες, και 28 επαγγέλματα από όλους τους κλάδους της οικονομίας (από τις κατασκευές, την υγεία, τους βιομηχανικούς εξοπλισμούς και την πληροφορική) παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση τόσο σε υψηλές δεξιότητες όσο και σε χαμηλές.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ εξακολουθούν να υπο-εκπροσωπούνται τόσο στα STEM (μία στους 3) όσο και στην εξειδίκευση των ΤΠΕ (1 στους 6).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ των ανωτέρω συμπτωμάτων τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν να προσπαθήσουν ώστε μέχρι το 2030 να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε τουλάχιστον το 60% του ανθρώπινου δυναμικού τους να συμμετέχει κάθε χρόνο σε προγράμματα κατάρτισης. Μόνον με την κατάρτιση μπορεί να επιτευχθεί και ο στόχος της συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού στην απασχόληση, του τουλάχιστον 78%. Στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο του 2022 ήταν 60,5%, έχοντας παρουσιάσει βελτίωση από το 2021.

ΤΟ 2023 είναι αφιερωμένο στις δεξιότητες, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας, τόνωσης της συμμετοχής και δημιουργίας περισσότερων ταλέντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΥΤΟ σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουν με τις πολιτικές και τα στελέχη τους να:

 υποστηρίξουν με δυναμικότερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό τους κατά τη μετάβαση από τη μια εργασία στην άλλη, ώστε τα άτομα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους σε μεγαλύτερο βαθμό,

 βεβαιωθούν ότι εναρμονίζουν κατά το δυνατόν περισσότερο την προσφορά με τη ζήτηση των δεξιοτήτων μέσα από αποδοτικότερες συνεργασίες,

 να αξιολογούν με σύγχρονους μηχανισμούς και μεθόδους το κατά πόσον οι φιλοδοξίες και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού βρίσκουν ανταπόκριση από την αγορά που μετασχηματίζεται,

 να διευρύνουν συνέχεια τη δεξαμενή των ταλέντων με τις κατάλληλες συμπεριληπτικές ηγεσίες που καταφέρνουν να επιτυγχάνουν άριστα αποτελέσματα από τη διαφορετικότητα,

 να προσελκύουν ανθρώπινο δυναμικό από διαφορετικά μέρη του κόσμου, που αποζητά τις ευκαιρίες μάθησης και πιστοποίησης που παρέχονται στην Ελλάδα.

ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας θα γίνουν επιτυχίες και με τη δική μας συμβολή. Είμαι σίγουρη ότι με τις σωστές συνεργασίες και επιλογές θα τα καταφέρουμε και ως άτομα και ως χώρα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι κανείς δεν περισσεύει.