Skip to main content

Αστική προσβασιμότητα – δικαίωμα για όλους

N SOCIETY

Τoυ Παναγιώτη Ταγκαλή, πολιτικού μηχανικού, δημάρχου Δελφών

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ πρόβλημα μίας τυπικής επαρχιακής πόλης με σύγχρονο αστικό σχεδιασμό είναι ότι η έλλειψη προσβασιμότητας στις βασικές δημόσιες υποδομές οδηγεί στην περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρίες. Η έλλειψη επαρκούς προσβασιμότητας δεν αφορά μόνο τα μέσα που απαιτούνται για την προσπέλαση των υπαίθριων χώρων από άτομα με αναπηρίες, αλλά επίσης αφορά και την έλλειψη δικτύων και βασικών υποδομών μετακίνησης, όπως οι πεζόδρομοι και τα
πεζοδρόμια. Η ύπαρξη υπαίθριων χώρων προσφέρει οφέλη στους πολίτες, στην πόλη και συμβάλλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, η προσβασιμότητα στους αστικούς υπαίθριους χώρους πρέπει να μην είναι προνόμιο, αλλά να προσφέρεται ισότιμα στους πολίτες. Ως εκ τούτου, είναι ορθή πρακτική να αναπτύσσονται στρατηγικές αστικού σχεδιασμού, έτσι ώστε οι νέοι υπαίθριοι χώροι που σχεδιάζονται να είναι προσβάσιμοι από όλους τους πολίτες.

ΤΕΤΟΙΑ περίπτωση αποτελεί η ανάπλαση της πλατείας του Γηροκομείου της Ιτέας, ή κατά το ορθόν του Γραμματικοπούλειου Τρίγκειου και Μπάλειου Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας, ενός κτιριακού συγκροτήματος επιφάνειας 1.800 τ.μ., που θεμελιώθηκε το έτος 1995 και τέθηκε σε λειτουργία το 2004 και της νέας πτέρυγας, που θεμελιώθηκε το καλοκαίρι του 2021, οι εργασίες της οποίας είναι σε εξέλιξη. Μιας πλατείας με έκταση ενός στρέμματος και όμορο πεζόδρομο, που είναι χωροθετημένη βόρεια του υπάρχοντος Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας, στο Ο.Τ. 131, όπου εφάπτεται βορειοδυτικά με την εθνική οδό και την είσοδο της πόλης. Ο σχεδιασμός της δημιουργεί 3 περιοχές με διαφορετικές λειτουργίες:

ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ όπου κυριαρχεί ένα τριγωνικό υπαίθριο αμφιθέατρο που παρακολουθεί μια περιοχή εκδηλώσεων. Η δεύτερη λειτουργική ενότητα είναι ανατολικά και αντικριστά με το νέο κτίριο του Θεραπευτηρίου. Εδώ δημιουργείται μια μικρότερη ανοιχτή πλατεία, ανοικτή σε δράσεις. Η τρίτη περιοχή διαμορφώνεται κάτω από μια πέργκολα με αναρριχητική γλιτσίνια, όπου τοποθετούνται καθιστικά δίπλα σε αρωματικούς κήπους και 3 μικρούς πίδακες νερού. Ο πεζόδρομος διαμορφώνεται με αντίστοιχη συνθετική συνέχεια, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες χρωματικές συνθέσεις. Ο σχεδιασμός ακολουθεί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές προσβασιμότητας και φιλικότητας προς την τρίτη ηλικία και τα άτομα με αναπηρία.

ΣΤΟΧΟΣ είναι να δημιουργηθεί ένα ενδιαφέρον τοπίο – κοινωνικός πυκνωτής, όπου θα είναι γοητευτικός ο περίπατος, η διαμονή και η συνάντηση όχι μόνο για τους θεραπευόμενους του ιδρύματος χρόνιων παθήσεων, αλλά και για τη γειτονιά και ακόμη περισσότερο τους νέους που διασχίζουν την περιοχή από και προς το σχολείο και τις αθλοπαιδιές. Να φιλοξενούνται δράσεις που θα ζωντανεύουν περιοδικά την περιοχή.

ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ένα αστικό σήμα, ένα τοπόσημο στην είσοδο της πόλης, για να αποκτήσει προσωπικότητα η σημερινή χαλαρή συνθήκη, ενώ συνδυαστικά να αντιμετωπιστεί ο θόρυβος
στην περιοχή που προκαλείται από την καμπύλη της στροφής της εθνικής οδού.

Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Δελφών με το Θεραπευτήριο και την κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει όλες τις συνθήκες ωριμότητας, για να δημιουργηθεί ένας άμεσος ελκυστικός προορισμός, ένα ευχάριστο θέαμα για τους θεραπευόμενους των δύο γειτονικών Θεραπευτηρίων και σύντομα αναμένεται δημοπράτηση.

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ήδη εκπονεί το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας», δηλαδή το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, που αφορούν υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. και την πρόσβαση σε δημόσια κτίρια ή κτίρια που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή/και κοινωφελείς χρήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Ενέργειας (ν. 4819/2021).