Skip to main content

Πλαστικό και κυκλική οικονομία στην πράξη

N SOCIETY

Τoυ Ιωάννη Σιδέρη, διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Πλαστικά Θράκης

Η ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ είναι μία ευρύτατη έννοια. Αφορά το περιβάλλον, την κοινωνία, τη βιοποικιλότητα, τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, την επίδραση στονερό, το κλίμα, την επιχειρηματικότητα, την οικονομία. Για να ξετυλίξουμε τη σχέση της βιωσιμότητας με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά, θα εστιάσουμε στους δύο στρατηγικούς πυλώνες του Ομίλου Πλαστικά Θράκης που αφορούν το περιβάλλον.

Ο ΠΡΩΤΟΣ πυλώνας αφορά την Κυκλική Οικονομία και το αποτύπωμα (handprint) που καλούμαστε να ενισχύσουμε. Σημαντική είναι η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην πράξη με τον σχεδιασμό νέων καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων. Παραδείγματα δράσεων για να επιτευχθεί αυτό, είναι η συνεχής παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, η δημιουργία προϊόντων από ένα μόνο υλικό, ώστε να μπορούν να ανακυκλωθούν
στο σύνολό τους, η χρήση ανακυκλωμένης πρώτης ύλης σε πολύ υψηλό ποσοστό αναλόγως με την εφαρμογή, η μείωση της χρήσης συσκευασίας, η αξιοποίηση των υπολειμμάτων παραγωγής στον βέλτιστο βαθμό, η μείωση της απόρριψης αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής. Μία καλή
πρακτική της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στην πράξη αποτελεί η περιβαλλοντικά στοχευμένη πλατφόρμα IN THE LOOP του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, η οποία δικτυώνει εταιρείες, brands, δημόσιους φορείς και καταναλωτές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Περισσότερα από 100 μέλη έχουν ήδη ενταχθεί στην πλατφόρμα, η οποία
σχεδιάζει εξειδικευμένα συστήματα επαναχρησιμοποίησης και αναβαθμιστικής ανακύκλωσης με δυνατότητα καταγραφής, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ πυλώνας στρατηγικής αφορά την Κλιματική Αλλαγή και το αποτύπωμα (footprint) που καλούμαστε να μετριάσουμε. Καταρχάς είναι εξαιρετικά σημαντικό να μετρήσουμε τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές, αλλά και τις έμμεσες εκπομπές που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας. Ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά απολύτως απαραίτητο έτσι ώστε να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και να μπορέσουμε να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους. Πέραν λοιπόν της μείωσης της χρήσης ενέργειας και την επένδυση σε ΑΠΕ, οι πρώτες ύλες, οι μεταφορές, το τέλος κύκλου ζωής των προϊόντων, οι μετακινήσεις, τα ταξίδια, τα απόβλητα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με την αλλαγή νοοτροπίας. Ζητούνται λοιπόν δραστικά μέτρα σμίκρυνσης και επιμερισμού του βράχου, γιατί ο Σίσυφος δεν θα αντέξει για πολύ ακόμα.

ΑΛΛΩΣΤΕ και η νέα ευρωπαϊκή ταξινομία καθορίζει συγκεκριμένους πυλώνες και κριτήρια βάσει των οποίων μία οικονομική δραστηριότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως βιώσιμη. Αυτό ακριβώς είναι και η μεγάλη συνεισφορά του πλαστικού ως υλικού, εφόσον η χρήση του σε πολλές εφαρμογές που αφορούν κατασκευές, οδοποιία ή και γεωργία επιτρέπει τη μείωση φυσικών πόρων και αντίστοιχα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως μεμβράνες οροφής και τοιχοποιίας, συστήματα στεγάνωσης, γεωσυνθετικά τεχνικά υφάσματα κ.ά.

ΠΡΕΠΕΙ να συνειδητοποιήσουμε ότι ποτέ δεν φταίει το υλικό, αλλά η χρήση του. Από την άλλη, όμως, δεν μπορούμε να περιμένουμε μία μαγική λύση, ειδικά όταν κανείς δεν πιστεύει πλέον σε μάγους και μαγικά φίλτρα. Για εμάς, στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης, η βιωσιμότητα ταυτίζεται και με την προσπάθεια να βελτιώσουμε τη χρήση του πλαστικού, είτε επαναχρησιμοποιώντας το, μειώνοντας το βάρος του και ανακυκλώνοντάς το, είτε ευαισθητοποιώντας, ενημερώνοντας και
εκπαιδεύοντας τον τελικό καταναλωτή. Για τον λόγο αυτό, εστιάζουμε στο πώς οι δεσμεύσεις βιωσιμότητας γίνονται εταιρική πρακτική και στο πώς οι αξίες βιωσιμότητας ενσωματώνονται
στην εταιρική κουλτούρα. Είναι σαφές ότι απαιτείται συλλογική αναπλαισίωση. Πόσο δύσκολο μας έχει γίνει άραγε να αρνηθούμε λανθασμένες νοοτροπίες και κακές συνήθειες, ώστε να επενδύσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και να ανακτήσουμε τη χαμένη μας εμπιστοσύνη; Γιατί τι άλλο μπορεί
να είναι η βιωσιμότητα, αν δεν είναι να οικοδομήσουμε βιώσιμες σχέσεις εμπιστοσύνης;