Εκστρατεία για ζητήματα ακεραιότητας με τη συμβολή του ΟΟΣΑ

Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία κατά της Διαφθοράς
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 17:50
UPD:15/12/2017 10:14

Μια καμπάνια, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο και τις επιπτώσεις των φαινομένων διαφθοράς στην ελληνική κοινωνία, εγκαινίασε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα.

Με τεχνική βοήθεια από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και για τις ανάγκες προώθησης της καμπάνιας δημιουργήθηκε ένα βίντεο, το οποίο παρουσιάστηκε και προβλήθηκε για πρώτη φορά στη διημερίδα της ΓΕΓΚΑΔ με θέμα «Ενισχύοντας την Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα», τον Ιούλιο 2017.

Μέσω του ολιγόλεπτου βίντεο θίγονται έμμεσα διάφορες εκφάνσεις της διαφθοράς, ορισμένες από τις οποίες είναι η δωροδοκία, η δωροληψία, η κατάχρηση εξουσίας κ.ά. Οι σημειολογικές αναφορές στο βίντεο είναι πολλές. Κάθε φαινόμενο διαφθοράς παραλληλίζεται με ένα χαλίκι. Τα χαλίκια αυτά, με το πέρασμα του χρόνου, αριθμούν όλο και περισσότερα. Καθώς το βίντεο εξελίσσεται, οι θεατές παρακολουθούν τα χαλίκια να μπαίνουν σε ένα παπούτσι, το ένα μετά το άλλο. Το παπούτσι αυτό αντιπροσωπεύει την κοινωνία μας αλλά και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και όσο δεν κάνουμε κάτι, όσο δεν γινόμαστε μέρος της λύσης, μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε.

Το βίντεο θα προβάλλεται στο YouTube channel της Γενικής Γραμματείας κατά της Διαφθοράς, με σκοπό να παρακινήσει και να προβληματίσει και τους διαδικτυακούς χρήστες στέλνοντας στο ψηφιακό περιβάλλον το μήνυμα ότι η διαφθορά είναι μια παθογένεια της κοινωνίας μας που χρήζει δραστικής αντιμετώπισης.

Με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς -μια από τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης- και με βάση τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ιδρύθηκε με τον ν. 4320/2015 η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ). Υπάγεται στον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και αποτελεί ένα θεσμικό συντονιστικό όργανο, με αρμοδιότητες εποπτείας και λήψης πρωτοβουλιών σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο για το σύνολο των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επίσης, έχει οριστεί ως Συντονιστική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS) και μετά από δύο χρόνια λειτουργίας μεταξύ άλλων αναθεωρεί το Στρατηγικό Σχέδιο με έμφαση σε δράσεις πρόληψης, αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), καταργεί τις Ειδικές Τομεακές Στρατηγικές Καταπολέμησης της Διαφθοράς σε τομείς υψηλού κινδύνου και υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη