Skip to main content

Το νέο Master Plan της ΟΛΠ Α.Ε. και οι άγονες γραμμές σε προτεραιότητα

Του Γιάννη Πλακιωτάκη*

Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από την πρώτη κιόλας μέρα ανάληψης των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης, υλοποιείται ένα συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών.  Αυτό το πλάνο περιλαμβάνει τους βασικούς πυλώνες πολιτικών παρεμβάσεων σε αντίστοιχους βασικούς επιμέρους τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ο κάθε τομέας από αυτούς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων αυτών είναι ο ρεαλισμός, η καινοτομία, καθώς και η προστιθέμενη αξία που δημιουργούν στο σύνολό τους σε έναν από τους βασικούς τομείς της εθνικής οικονομίας της χώρας, στη ναυτιλία.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη ναυτιλία. Στον πυλώνα αυτόν ήδη προωθούμε με ταχύτητα παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού νηολογίου και της ναυτικής εκπαίδευσης, για τη δημιουργία ενιαίας ναυτιλιακής θυρίδας και ηλεκτρονικού ναυτολογίου.

Ειδικά για τον κρίσιμο τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης προχωράμε άμεσα στην αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού περιβάλλοντος, με εισαγωγή ενός Νόμου Πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία της, με: α) στήριξη υλικοτεχνικών υποδομών Α.Ε.Ν. (επισκευές, ανακαινίσεις, αποκαταστάσεις κτηρίων), β) αύξηση δυναμικότητας των σχολών αναφορικά με τον αριθμό των εισακτέων σπουδαστών, γ) ενίσχυση της εξωστρέφειας των σχολών, δ) άμεση θέση σε ουσιαστική λειτουργία του γραφείου Σταδιοδρομίας για την αποτελεσματική διασύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και ε) έμπρακτη στήριξη της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα θα αναδείξουμε και την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση, με κανόνες όμως και με σαφές ποιοτικό πλαίσιο λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε εντάσσεται και η ενεργοποίηση του ΚΕΣΕΝ της Νέας Μηχανιώνας που θα εγκαινιασθεί την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019.

Παράλληλα όμως εξετάζουμε με προσοχή τις τάσεις που καταγράφονται διεθνώς σε σειρά νέων ναυτικών επαγγελμάτων, δεδομένου ότι το νέο περιβάλλον εργασίας στα πλοία μέρα με τη μέρα γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακό.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τα λιμάνια μας και τη λιμενική πολιτική της χώρας. Η κυβέρνησή μας πιστεύει ακράδαντα ότι τα λιμάνια μπορούν και πρέπει να εξελιχθούν σε ατμομηχανές ανάπτυξης, τόσο της εθνικής όσο και της περιφερειακής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης που παρέμεναν σε εκκρεμότητά για πολύ καιρό αδικαιολόγητα.

Το νέο βελτιωμένο master plan της ΟΛΠ Α.Ε. το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 800 εκατ. ευρώ έχει ήδη προωθηθεί στην ΕΣΑΛ και εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει να υλοποιείται. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται και το επενδυτικό πρόγραμμα της ΟΛΘ ΑΕ.  

Όσον αφορά τώρα τα άλλα δέκα λιμάνια ανώνυμες εταιρείες, ήδη έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ μελέτες βιωσιμότητας για το κάθε λιμάνι ξεχωριστά. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και τα συμπεράσματα των μελετών αυτών θα μας οδηγήσουν στην επιλογή της καλύτερης δυνατής επιλογής για την αξιοποίησή τους.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην ξεχνάμε την αξία των λιμανιών για την εθνική οικονομία, για τη γεωστρατηγική πολιτική της χώρας, αλλά και για τη συμμετοχή τους στην αλυσίδα των συνδυασμένων μεταφορών.

Στον πυλώνα της ακτοπλοΐας ήδη προωθούμε μια συνολική αναμόρφωση του συστήματος των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της χώρας, ενώ θα αναθεωρήσουμε και το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ελλιπούς εξυπηρέτησης, ανεπίκαιρων εγκρίσεων δρομολογήσεων πλοίων, επικάλυψης δρομολογίων κοκ. Εν ολίγοις θα θεσπιστούν κοινοί κανόνες για όλους.

Όσον αφορά ειδικότερα τις άγονες γραμμές, έχουμε ήδη αναλάβει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται ώστε να αναμορφώσουμε πλήρως το σύστημα. Η πρόσφατη περιπέτεια της Σαμοθράκης κατέδειξε το πόσο αναγκαία είναι η αναμόρφωση αυτή. 

Ο επόμενος πυλώνας αφορά τον θαλάσσιο τουρισμό, ένα μεγάλο τμήμα της τουριστικής βιομηχανίας που λειτουργεί αλληλεπιδραστικά ως τροφοδότης σε άλλες κατηγορίες. Από εθνικής πλευράς, ο θαλάσσιος τουρισμός βοηθά στη διατήρηση της συνοχής της νησιωτικής Ελλάδας και μεταφέρει την ελληνική σημαία και στην τελευταία νησίδα. Η πολιτική μας σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα της εθνικής οικονομίας είναι ίια: «Ανοιχτές θάλασσες για όλους, με κανόνες και σεβασμό στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Σεβασμός στην αρχή της αναλογικότητας και της αμοιβαιότητας με τις υπόλοιπες χώρες».

Όλα αυτά συγκλίνουν σε μια κατεύθυνση. Στον εκσυγχρονισμό και στην απλοποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, με κατάργηση διατάξεων που έχουν αποδειχθεί αλυσιτελείς και τροχοπέδη στην ανάπτυξη, υιοθέτηση νομοθετικών παρεμβάσεων παρόμοιες με αυτές άλλων χωρών της Ε.Ε., που έχουν κριθεί επιτυχημένες και κωδικοποίηση της διάσπαρτης νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης, για πρώτη φορά θα θεσπίσουμε ειδικό κύκλο σπουδών στις Ναυτικές Ακαδημίες, ο οποίος θα προσφέρει στους σπουδαστές που θα τον επιλέξουν ως γνωστική κατεύθυνση, εξειδίκευση στο Yachting.

Τέλος, στον κρίσιμο τομέα της νησιωτικότητας, έχουμε ήδη έτοιμη μια συνολική νέα προσέγγιση και προχωράμε άμεσα τον σχεδιασμό Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο, με πόρους του ΠΔΕ και του ΕΣΠΑ, αντιμετωπίζοντας ολιστικά τα ζητήματα λιμενικών υποδομών, νησιωτικής επιχειρηματικότητας και εστιασμένων πρωτοβουλιών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας στα νησιά κ.ά. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουμε τον συντονισμό της κατάρτισης Εθνικής Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και θα διεκδικήσουμε τη συμμετοχή μας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νησιωτικής ατζέντας, σε τομείς όπως η αλιεία, η ενέργεια, οι συνδυασμένες μεταφορές και ο ανταγωνισμός. Η Ελλάδα οφείλει να συνεργαστεί και να πρωτοστατήσει στον ευρωπαϊκό διάλογο για τα νησιά για τη διεκδίκηση ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης.