Skip to main content

Ελληνικός Χρυσός: Μετατρέποντας την υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου σε πηγή βιώσιμης ανάπτυξης

Η Ελληνικός Χρυσός επιχειρεί στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική βασισμένη στη θεμελιώδη και αδιαπραγμάτευτη αρχή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Στην πράξη αυτό μεταφράζεται σε μια δραστηριότητα που υπηρετεί τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες της τις εκφάνσεις, τόσο δηλαδή στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος όσο και στην καίρια και πολυεπίπεδη ενίσχυση της κοινωνίας που την φιλοξενεί. Καλλιεργώντας την αρμονική συνύπαρξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας με την κοινωνική πρόοδο, η Ελληνικός Χρυσός βρίσκεται σε συστηματική διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες, αρχές και κατοίκους του Δήμου Αριστοτέλη, αποτέλεσμα της οποίας είναι μια σειρά δράσεων με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή, οι οποίες περιλαμβάνουν έργα υποδομών, ενίσχυση των δομών υγείας, της κοινωνικής προστασίας και της ασφάλειας, προαγωγή του τουρισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, ενδυνάμωση των επαγγελματιών του τόπου.

Η Ελληνικός Χρυσός στέκεται με συνέπεια δίπλα στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, έχοντας υλοποιήσει πληθώρα έργων, προμηθειών και δωρεών συνολικού ύψους άνω των 24 εκατ. ευρώ από το 2012 μέχρι σήμερα.

Μόνο εντός του 2020η Ελληνικός Χρυσός επένδυσε περί το 1,5 εκατ. ευρώγια την υποστήριξη συνολικά 63 έργων με άξονες ευθύνης την Υγεία, την Παιδεία, το Περιβάλλον, τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και την Ποιότητα Ζωής. Επιπλέον, αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, η Ελληνικός Χρυσός ενίσχυσε πολύπλευρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα, στηρίζοντας νοσοκομεία αναφοράς και δομές υγείας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Δήμο Αριστοτέλη. Η εταιρεία συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στην εθνική μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας, συστήνοντας έκτακτο ταμείο αρωγής προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις πρωτοβουλίες της, τόσο για την υποστήριξη των υγειονομικών υποδομών του Δήμου Αριστοτέλη στη ΒΑ Χαλκιδική, όπου και δραστηριοποιείται, όσο και για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η χρηματική αξία της συνεισφοράς ξεπέρασε τα 250.000 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας δωρεές ιατρικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για ΜΕΘ, καθώς και πλήθος μέσων ατομικής προστασίας.

Η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει την αρχή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας (Responsible Mining)όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ως μέρος μίας ευρύτερης φιλοσοφίας που διέπει την προσήλωσή της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αποτελεί μονόδρομο για οποιαδήποτε σύγχρονη βιομηχανική δραστηριότητα. Πρεσβεύει την ανάπτυξη της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας για τις τοπικές κοινωνίες, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μέριμνας και τη διαρκή βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης με όρους αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει ένα νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας, ένα πρωτοποριακό σύστημα προτύπων που ελάχιστες μεταλλευτικές εταιρείες εφαρμόζουν σήμερα, εν ονόματι SIMS (Sustainability Integrated Management System). Αυτό θα καλύπτει οριζόντια ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών της εταιρείας: περιβάλλον, κοινωνικούς εταίρους, παραγωγή, ανθρώπινο δυναμικό, επικοινωνία, προμήθειες. Το εντάσσει στη Βιωσιμότητα, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις κοινωνικές επιδόσεις και τα συστήματα προστασίας σε ένα πλήρες, συνεκτικό πλαίσιο με ένα κοινό σύνολο πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων για κάθε τμήμα και λειτουργία της εταιρείας, που όμοιό του δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή στην ελληνική βιομηχανία.

Στο επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοποριακών προγραμμάτων, όπως:

  • Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης: Επενδύθηκαν πάνω από 10 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο διαθέτει πάνω από 400 σημεία ελέγχου εντός και γύρω των εγκαταστάσεων, και αφορά πλήθος περιβαλλοντικών παραμέτρων (ατμόσφαιρα, αέρας, ύδατα, θόρυβος, δονήσεις, σεισμικότητα, οικοσύστημα), με τις μετρήσεις να αναρτώνται σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο, προσβάσιμη σε όλους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τον έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή δραστηριοποίησης 28 σταθμοί παρακολούθησης, ενώ το πρωτοποριακό αυτό σύστημα βραβεύεται διαχρονικά για τον καινοτόμο σχεδιασμό και την κοινωνική του διάσταση.
  • Περιβαλλοντική Αποκατάστασημε μέριμνα για την πλήρη επαναφορά της γης με το βλέμμα στη μετα-μεταλλευτική εποχή: Η Ελληνικός Χρυσός έχει αναλάβει από την πρώτη μέρα έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητάς της να εξυγιάνει την περιοχή από τα υπολείμματα της προγενέστερης και ιστορικής μεταλλευτικής δραστηριότητας (1960-1995) που ήταν εμφανή λόγω της απουσίας σύγχρονων μεθόδων εκμετάλλευσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης παλαιότερα. Την ίδια στιγμή, πραγματοποιεί παράλληλες αποκαταστάσεις, επαναφέροντας το περιβάλλον στην πρότερη κατάστασή του στις περιοχές όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα, με στόχο την παράδοση του συνόλου των εκτάσεων δραστηριοποίησής της προς αξιοποίηση στις τοπικές κοινωνίες, όταν η μεταλλευτική δραστηριότητα ολοκληρωθεί.